REKLAMA

Nowy prooszczędnościowy koncept Renault Trucks – Optifuel Lab 3.

Francuski koncern od dawna prowadzi prace nad poprawą efektywności energetycznej – paliwowej ciężarówek zaopatrzonych w tradycyjne silniki wysokoprężne. W tym celu opracowuje specjalne wydania koncepcyjne swoich samochodów, noszące nazwę Optifuel Lab.

Producent
Fot. Producent

Najnowszym z nich jest Optifuel Lab 3 – pojazd – zestaw testowy powstały w ramach wspólnego projektu FALCON. Dzięki niemu producent i jego partnerzy podczas typowej jazdy dalekobieżnej zamierzają zmniejszyć zużycie paliwa o 13% w przypadku kombinacji ciągnik siodłowy – naczepa. W tym celu Optifuel Lab 3 łączy w sobie technologie związane z aerodynamiką, oporami toczenia, wspomaganiem kierowcy, zarządzaniem energią i układem napędowym. Rozwój technologiczny Optifuel Lab 3 koncentruje się bowiem na zoptymalizowanej aerodynamice zestawu ciągnik-naczepa, oponach o niskim oporze toczenia, energooszczędnych funkcjach przewidującego wspomagania jazdy i zarządzania energią oraz ulepszonym układzie napędowym. Ogólnie zatem FALCON stanowi dla Renault Trucks nowe „laboratorium na kołach”. Służyć ma ono nie tylko przygotowaniu technologii zmniejszających zużycie paliwa przez ciężarówki, ale i pomóc w dostosowaniu do wymogów przyszłych przepisów UE dotyczących emisji CO2 przez pojazdy użytkowe oraz ich pojemności, wymiarów i opon.

Zasadniczo program Optifuel Lab 3 ukierunkowano na uzyskanie 13% redukcji zużycia paliwa w porównaniu do standardowego ciągnika Renault z serii T z naczepą. Ponieważ uzyskanie takiego znaczącego wyniku wymaga niezwykle kompleksowego podejścia, w trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi skupienie się na kilku głównych, wybranych sferach, uzupełnionych przez obszary dodatkowe. Tymi zasadniczymi sferami są:

REKLAMA
  • optymalna aerodynamika zestawu ciągnik-naczepa, w tym poprawiona aerodynamika samego ciągnika poprzez zastąpienie lusterek bocznych;
  • opony o niskim oporze toczenia z czujnikami;
  • przewidywalne, energooszczędne wspomaganie kierowcy i funkcje zarządzania energią;
  • w układzie napędowym: środki smarne o niskiej lepkości i system odzysku ciepła odpadowego Rankine.

Generalnie Optifuel Lab 3 łączy innowacyjne technologie opracowane przez konsorcjum partnerów, w skład którego wchodzą Renault Trucks, Faurecia, Michelin, Total, Freuhauf, Wezzoo, Benomad, Styl'Monde, Polyrim, Enogia, IFP Énergies nouvelles, École centrale de Lyon (LMFA) oraz IFSTTAR (LTE, LESCOT). Stanowi też część projektu FALCON (Flexible&Aerodynamic Truck for Low CONsumption - Elastyczna i Aerodynamiczna Ciężarówka o Niskim Zużyciu), otrzymującego finansowanie publiczne po wyborze przez Francuski Bank Inwestycji Publicznych BPI France.

Duża poprawa aerodynamiki zestawu, ukierunkowana na wydatną redukcję zużycia paliwa, powinna m.in. nastąpić poprzez wprowadzenie naczepy o zmiennej geometrii. Wykonana przez Freuhauf we współpracy ze Styl'Monde (owiewki), ta specjalna "adaptacyjna" naczepa ma za zadanie automatycznie przybrać optymalny kształt poprzez wykorzystanie – redukcję pustej przestrzeni ładunkowej, dzięki wbudowanemu systemowi sterowania i kontroli oraz czujnikom.

Do tego w samym ciągniku lusterka zastąpiono kamerami oraz na nowo zaprojektowano słupki A kabiny, w tym zakresie opierając się na pracy doktorskiej z Laboratorium Mechaniki Płynów i Akustyki w École Centrale de Lyon. Optymalizacja przepływu powietrza zostanie również osiągnięta dzięki wydłużeniu przedniej części pojazdu oraz bardziej zoptymalizowanym aerodynamicznie kształtom drzwi i osłon nadkoli. Do tego osłony międzyosiowe będą większe i wykonane przez Polyrim z elastycznego materiału, tak jak przedłużenia deflektorów bocznych dla zapewnienia ciągłości przepływu powietrza pomiędzy ciągnikiem i naczepą.

Kolejne kluczowe pole usprawnień odnosi się do opon, gdyż na trasach długodystansowych ich opory toczenia odpowiadają za około 25% zużycia paliwa. W związku z tym Michelin opracuje dla egzemplarzy testowych opony o niskim oporze, integrując innowacyjne technologie pochodzące z projektów badawczych. Renault Trucks i Michelin będą także korzystać z danych uzyskanych przez czujniki zainstalowane w oponach.

Poza tym dane z Optifuel Lab 3 dotyczące nawigacji i ruchu drogowego (Benomad), meteorologii (Wezzoo) i opon (Michelin) będą wykorzystywane przez zoptymalizowane kontrolery systemów prognozowania prędkości i chłodzenia. Ten najnowszy system otrzyma nowe moduły wykonawcze dla maksymalizacji oszczędności energii. Działaniom tym będzie towarzyszył nowy interfejs człowiek-maszyna, przygotowany specjalnie w kooperacji z IFSTTAR dla zagwarantowania energooszczędnego, wydajnego i przyjaznego dla użytkownika systemu wspomagania kierowcy.

Bardziej inteligentne stanie się też sterowanie alternatorami, aby zoptymalizować równowagę pomiędzy produkcją energii elektrycznej a zużyciem paliwa przez silnik spalinowy. W przypadku Optifuel Lab 3 prowadzone będą jeszcze prace nad podwójnym akumulatorem, przy oczekiwanej znacznej redukcji masy i poprawie wydajności zimnego rozruchu akumulatora rozruchowego oraz zwiększonej wydajności i żywotności baterii.

W dodatku cały układ napędowy skorzysta z opracowanej przez Total nowej generacji środków smarnych o niskiej lepkości dla zmniejszenia tarcia. Co więcej, zostaną przeprowadzone badania wydajności na stanowiskach badawczych oraz badania integracyjne dla dwóch typów architektury systemu odzysku ciepła odpadowego w oparciu o cykl termodynamiczny Rankine'a. Badania są prowadzone wspólnie przez Renault Trucks, Faurecia, IFPEN i Enogia.

Pierwsze testy na drodze Optifuel Lab 3 odbędą się w 2019 roku, z kolei określenie wartości oszczędności zużycia paliwa nastąpi w 2020 roku

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA