REKLAMA

Paliwa alternatywne i alternatywne zespoły napędowe zdaniem Scanii

Szwedzki koncern od dawna mocno stawia na paliwa alternatywne oraz alternatywne zespoły napędowe, w tym na paliwa alternatywne. Przy obecnych ograniczeniach inwestycyjnych, kosztowych, zasobowo-dostępnościowych – dotyczących dostępności określonych zasobów po określonym koszcie na danym terytorium w danym czasie – uważa jednak, że na tę chwilę najlepsze rozwiązanie stanowi tzw. mix paliwowy, elastycznie dobierany w przypadku każdego konkretnego użytkownika.

Producent
Fot. Producent

Zapewni ona zrównoważony rozwój w dłuższej perspektywie czasowej. Już bowiem w 2031 roku całkowity koszt posiadania pojazdów elektrycznych z akumulatorem (BEV) będzie taki sam, jak w przypadku wszystkich typów pojazdów z silnikiem wysokoprężnym o bardzo dużej mocy. Jednocześnie wersje dystrybucyjne osiągnęły już parytet kosztów w Szwecji, a autobusy BEV w Niemczech. Niemniej – w stosunku do obecnej sytuacji – pełna elektryfikacja będzie wymagać od czterech do pięciu razy więcej inwestycji w infrastrukturę. W zamian koszty operacyjne mogą być o 40% niższe niż w przypadku modeli klasy tonażowej ciężkiej z silnikami wysokoprężnymi. W tym kontekście zelektryfikowane autostrady dla transportu dalekobieżnego mogą przyspieszyć proces elektryfikacji, szczególnie w nadchodzącej dekadzie, kiedy koszty baterii będą prawdopodobnie wysokie.

REKLAMA

Biopaliwa stanowią najlepszy wybór krótkoterminowy

Biopaliwa stosowane w silnikach spalinowych są najlepszym wyborem, aby rozpocząć redukcję emisji CO2. Jednak w dłuższej perspektywie odmiany elektryczne będą stanowić większość. W oparciu o maksymalne możliwe wykorzystanie globalnie dostępnych dostaw biopaliw, w 2050 roku silniki spalinowe na bazie biopaliw mogą zasilić zaledwie jedną piątą pojazdów.

Wiele technologii połączonych w przyszłość bez emisji dwutlenku węgla

Połączone technologie układu napędowego i infrastruktura będą współistnieć, łącząc pojazdy zasilane z akumulatora, ogniw paliwowych oraz silników spalinowych zasilanych biopaliwami.

Opóźniony start pojazdów elektrycznych z ogniwami paliwowymi

Ponieważ pojazdy z ogniwami paliwowymi będą droższe, oczekuje się, że znaczny wzrost popytu na nie nastąpi później niż w przypadku typów z akumulatorem. Do 2050 roku pojazdy te mogą stanowić 60% całkowitej floty pojazdów klasy tonażowej ciężkiej w grupie pozostałych pojazdów z napędem elektrycznym. Przy czym dostawy wodoru są znaczne, a sam wodór dostępny po niskich kosztach. Pojazdy z ogniwami paliwowymi są również lepiej przystosowane do wykonywania transportu długodystansowego ze względu na mniejszy rozmiar baterii i dłuższy zasięg operacyjny niż klasyczne warianty elektryczne jedynie z samymi akumulatorami.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA