Pojazdy akumulatorowo-elektryczne to nasza przyszłość

Opublikowane w dniu 11 listopada 2021 roku studium wykonalności „Ruch dostawczy z użyciem pojazdów akumulatorowych: wykonalność 2021”, przedstawione w ramach projektu „ZeroEmissionDeliveries – Berlin”, ilustruje ogromny potencjał aut akumulatorowych – i wykracza poza badany okres.

Man e TGM Producent

Fraunhofer ISI przygotowało badanie na zlecenie T&E Transport & Environment. MAN Truck & Bus z zadowoleniem przyjmuje wyniki badania oraz wskazuje na znaczenie wsparcia rządowego dla prywatnej i publicznej infrastruktury ładowania jako decydującego czynnika we wdrażaniu, a przy tym jednej z największych obaw swoich klientów. Andreas Tostmann, dyrektor generalny MAN Truck & Bus, stwierdza „Rozwój infrastruktury ładowania musi teraz mieć najwyższy priorytet i być wspierany przez państwo”.

REKLAMA

Baza danych badania: 9500 rzeczywistych jazd do 543 oddziałów – 224 ciężarówki klasy tonażowej ciężkiej o masie całkowitej powyżej 12 t (dmc)

Stwierdzenie kluczowe: Prawie 60 procent zbadanej floty samochodów ciężarowych REWE w regionie północno-wschodnich Niemiec może być już zelektryfikowane, około 40 procent już dzisiaj z korzyściami ekonomicznymi.

W pierwszym studium wykonalności dotyczącym elektryfikacji regionalnego ruchu dostawczego, które opiera się na rzeczywistych danych firmy, Fraunhofer ISI na zlecenie Transport & Environment pokazuje, że elektryfikacja drogowego transportu towarowego jest możliwa już w krótkim okresie i obiecuje korzyści ekonomiczne dla firm. Wykonalność ekonomiczną i techniczną zbadano na praktycznym przykładzie logistyki REWE Group w całym północno-wschodnim regionie Niemiec. Wynik: prawie 60 procent floty REWE w regionie północno-wschodnim można już zelektryfikować. Dla około 40 procent przejście na e-ciężarówki wiąże się z korzyściami ekonomicznymi. Andreas Tostmann wyraża zadowolenie z wyników raportu „Ruch dostawczy z użyciem pojazdów akumulatorowych: wykonalność 2021”, ale stawia również wymagania politykom: „Rozwój infrastruktury ładowania musi teraz mieć najwyższy priorytet i być wspierany przez państwo. W perspektywie średnioterminowej ustawodawcy powinni także zdecydować o preferencyjnym dostępie dla bezemisyjnych ciężarówek w miastach.” Ponadto do 2025 roku wzdłuż europejskich autostrad musi powstać podstawowa sieć ładowania o mocy ładowania od 700 do 1000 kW.

Prywatny wykładowca dr Patrick Plötz odpowiadał za studium wykonalności w Fraunhofer ISI. Oto najważniejsze wnioski z jego punktu widzenia: „Po ocenie wszystkich 9500 przejazdów ciężarówkami do ponad 540 punktów logistycznych jest jasne: obecnie poddane badaniu dostępne asortymenty pojazdów akumulatorowych są już często wystarczające do zarządzania wszystkimi analizowanymi przejazdami ciężarówek po mieście i po prawie połowie tras regionalnych rozważanych do obsługi e-ciężarówkami. Dzięki zoptymalizowanemu planowaniu trasy i dodatkowym pośrednim ładowaniom potencjał jest jeszcze większy. Jednak dla ciężkich samochodów ciężarowych powyżej 26 ton z bardzo długimi dziennymi przejazdami elektryfikacja nadal pozostaje wyzwaniem biorąc pod uwagę obecną podaż pojazdów."

Ze względu na wysoki stopień zastępowalności i możliwe korzyści kosztowe, jednym z zaleceń badania jest to, że operatorzy ciężarówek powinni już dzisiaj przeanalizować przekształcenie swojej floty ciężarówek w zelektryfikowany miejski i regionalny ruch dostawczy. MAN Truck & Bus przyjął wyniki badania z dużym zainteresowaniem, gdyż potwierdzają one jego własne doświadczenia i analizy. Oprócz elektryfikacji na obszarach miejskich, która byłaby już teraz w pełni możliwa, wyniki wyznaczają trendy w zastosowaniach regionalnych, gdyż też w tym przypadku około 50% badanych tras byłoby już możliwe do wykonania przy użyciu e-ciężarówek. Jeśli teraz przyjrzymy się krótkoterminowemu okresowi badań do 2023 roku, staje się jasne, że w kolejnych latach, dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, wiele dodatkowych zastosowań i tras będzie możliwych do wykonania i opłacalnych ekonomicznie przy eksploatacji elektrycznego taboru. „Z mojego punktu widzenia ważnym wnioskiem z badania dla naszych klientów jest to, że operatorzy flot mogą szybko zelektryfikować technicznie wykonalne trasy, a ponadto przejście z diesla na pojazdy typu BEV już dziś w wielu przypadkach przynosi im korzyści ekonomiczne”. dodaje Michael Treier, Sales Truck Alternative Drives w MAN Truck & Bus, który brał udział w badaniu. Ekaterina Boening, kierownik projektu studium wykonalności w T&E Germany, podsumowuje wyniki w następujący sposób „Elektryfikacja drogowego transportu towarowego jest możliwa i obiecuje korzyści ekonomiczne dla firm. Następny rząd federalny nie może być rozpraszany przez pseudo-rozwiązania, takie jak biopaliwa , e-paliwa czy ciężarówki na gaz, bo to byłaby strata czasu i pieniędzy”.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA