REKLAMA

Połączona przyszłość (connected future) Scanii. Cz.2

Wizja Scanii dotycząca przyszłości sektora transportowego obejmuje zintegrowany system, w którym pojazdy autonomiczne i elektryczne są połączone z wieżą kontrolną.

Producent
Fot. Producent

Niemniej żadne pojedyncze rozwiązanie nie rozwiąże wszelkich problemów. W związku z tym Scania stosuje szerokie podejście do przyszłości, przyznając, że nie ma jednego rozwiązania, które rozwiąże wszystkie wyzwania. W podejściu tym podmiot chce odpowiedzieć na konkretne potrzeby klientów zamiast przekonywać ich o konkretnym rozwiązaniu. Dlatego głównym punktem w tym przyszłym scenariuszu nie jest pytanie o to, czy pojazdy będą zautomatyzowane/autonomiczne, lecz raczej, że system jako całość jest zintegrowany dla lepszej ogólnej wydajności. Rozważane tu są następujące scenariusze cząstkowe.

  1. Kopalnie to zamknięte, kontrolowane i ściśle określone obszary, czasami zlokalizowane w środowiskach niebezpiecznych dla ludzi. Stały się więc pierwszym obszarem, w którym wykorzystuje się już pojazdy w pełni autonomiczne. Te kontrolowane środowiska z dość prostymi przepływami okazują się bowiem idealne do uzyskania lepszej wydajności dzięki wykorzystaniu zautomatyzowanych autonomicznych samochodów.
  2. W sektorze leśnym zwiększają się zalety korzystania z łączności w celu optymalizacji przepływów – przemieszczania pojazdów powiązanego z przemieszczaniem ładunków. Dzięki zoptymalizowanemu systemowi, ciężarówki z drewnem docierają we właściwym czasie, aby załadować kłody i przetransportować je do zakładu przetwórczego, gdzie kłody te są optymalnie czasowo wprowadzane do procesu produkcyjnego. W ten sposób w tartakach ogranicza się niepotrzebne składowanie – magazynowanie drewna.

Przyszła wizja dla tych dwóch przypadków obejmuje "wieżę kontrolną", połączoną z autami
i mającą podgląd przepływu w systemie logistycznym. Wieża ta może też odgrywać rolę w zwiększaniu w każdym konkretnym przewozie średniego stopnia wykorzystania dostępnych ładowności i/czy przestrzeni ładunkowej. Jest to mianowicie obszar, w którym istnieje ogromny potencjał wzrostu ogólnej wydajności. Przy tym w ściśle określonych lokalizacjach, takich jak kopalnie, wieża kontrolna będzie obsługiwana przez operatorów fizycznych, ale już w odniesieniu do transport długodystansowego prognozuje się, że stosowane – wdrażane będą różne rodzaje usług optymalizacji w chmurze.

REKLAMA

3. Zintegrowane konwoje ciężarówek na autostradach lub konwoje na autostradach oraz ważniejszych innych drogach – ekspresowych i krajowych – stanowią rozwiązanie zwiększające wydajność i bezpieczeństwo w systemach logistycznych i jednocześnie zmniejszające negatywny wpływ na środowisko. Dzięki zautomatyzowanym lub półautomatycznym systemom wsparcia, pojazdy mogą jeździć bardzo blisko siebie, wykorzystując zredukowaną siłę oporu powietrza, aby obniżyć zużycie paliwa. Niemniej do większego upowszechnienia się tej technologii potrzeba jeszcze co najmniej kilku lat. Dlatego minie tych kilka lat, zanim pojawią się konwoje z w pełni autonomicznymi pojazdami na autostradach, przejeżdżające między terminalami.

4. Ciężarówki dystrybucyjne z hybrydowymi systemami napędu elektrycznego poza godzinami szczytu umożliwiają w miastach dostarczanie towarów w sposób cichy, co prowadzi do zwiększenia całkowitej efektywności wykorzystania zasobów i użytkowania dróg. Obecnie w kilku ośrodkach trwają testy takich rozwiązań. Ponieważ dzisiaj wiele gmin wyraża duże zainteresowanie tą inicjatywą, można się spodziewać, że w znacznym stopniu wkrótce się ona rozszerzy.

5. W przypadku transportu publicznego w miastach zaczną się pojawiać autonomiczne rozwiązania autobusowe. Jednak ze względu na ogromną złożoność nieprzewidywalnego ruchu miejskiego, użytkowanie autonomicznych autobusów przez pewien czas prawdopodobnie zostanie ograniczone do systemów autobusowych lub tras autobusowych z dedykowanymi pasami dla nich, czyli tzw. systemów BRT. Przyszłe systemy autobusów miejskich będą również bardziej elastyczne, aby szybko mogły tworzyć większe grupy, gdy pojawi się stosowne chwilowe zapotrzebowanie. Inną możliwością jest rozwijanie elastycznych i zelektryfikowanych pojazdów, mogących transportować osoby dojeżdżające do pracy w ciągu dnia, a ładunki – towary w czasie nocy.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA