REKLAMA

Postęp Scanii w realizacji własnych celów klimatycznych

Po raz pierwszy od wyznaczenia długofalowych celów klimatycznych opartych na naukowych podstawach (Science Based Targets), Scania ogłasza postęp w redukcji emisji CO2. Dotyczy to zarówno działalności firmy, jak i użytkowania produkowanych przez nią pojazdów.

Scania Producent

43% – o tyle Scania zredukowała już ślad węglowy wynikający z własnej działalności w stosunku do 2015 roku. Było to możliwe dzięki podniesieniu wydajności energetycznej operacji podmiotu oraz rosnącego udziału energii ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że Scania jest na dobrej drodze do osiągnięcia do 2025 roku redukcji emisji bezpośredniej i pośredniej o 50%

REKLAMA

Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania, komentuje "Z wyprzedzeniem realizujemy nasz plan redukcji emisji dwutlenku węgla związany z globalną aktywnością Scanii. W dużej mierze jest to możliwe dzięki przestawieniu w 2020 roku naszych fabryk. na energię elektryczną z czystych źródeł".

Do 2025 roku w porównaniu z 2015 rokiem Scania zobowiązała się również do zmniejszenia emisji CO2 związanej z wykorzystywaniem jej produktów o 20%. Henrik Henriksson dodaje "Zauważamy także postęp w zmniejszaniu emisji wynikającej z eksploatacji naszych pojazdów, która stanowi ponad 90% całkowitej emisji Scania. W odniesieniu do 2015 r. emisję z tego źródła zredukowano do 95,8%, a plan zakłada przed 2025 rokiem redukcję co najmniej do 80%. Ślad węglowy produktów Scania jest mierzony „od złoża do koła” (ang. well-to-wheel) i obejmuje produkcję paliw i energii elektrycznej do ich zasilania".

Postęp jest w toku.

Scania blisko współpracuje z klientami podnosząc wydajność energetyczną konwencjonalnych układów napędowych i zwiększając udział biopaliw, co ma wpływ zarówno na produkty nowe, jak i te będące już w użytku. Jednocześnie przedsiębiorstwo będzie powiększać flotę pojazdów elektrycznych, corocznie wprowadzając co najmniej jeden zelektryfikowany wyrób przeznaczony do nowych zadań w gamie pojazdów ciężarowych i autobusów. Henrik Henriksson podsumowu "Nasze cele klimatyczne są głęboko zakorzenione w naszych codziennych decyzjach. Stanowią podstawę naszej strategii i są częścią celów korporacyjnych. Wytyczają nam kierunek naszych działań. Nieustannie dążymy redukcji wpływu naszych procesów, produktów i usług na środowisko".

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA