Poszukiwanie rozwiązań dla korków w miastach

Wraz z rozwojem miast rośnie zapotrzebowanie na transport, a zarazem zaznaczają się wielkość populacji i negatywny wpływ miasta na środowisko. W tym kontekście przedsiębiorstwa i instytucje badawcze współpracują nad nowym projektem badawczym (HITS), aby znaleźć trwałe rozwiązania tych problemów. Przy czym pojazdy, których używamy dzisiaj, nie będą stanowić części rozwiązania. Wszyscy mieszkańcy miasta chcą, aby towary były dostarczane i usuwane, ale nie chcą, aby transport ładunków i odpadów utrudniał im życie lub kosztował pieniądze. Projekt jest prowadzony przez Scanię i częściowo finansowany przez firmę Vinnova.

Scania Producent

HITS to wspólna inicjatywa obejmująca wiele różnych branż, ukierunkowana na opracowanie wydajnych rozwiązań transportowych oraz stworzenie czystszych i bezpieczniejszych miast. Wśród uczestników znaleźli się właściciele nieruchomości, władze miasta, gminy, firmy inżynieryjno-logistyczne oraz instytucje naukowe. Projekt jest koordynowany i wspierany przez CLOSER. „Projekt koncentruje się na obszarach związanych z transportem miejskim, w których obecne rozwiązania są częścią problemu. Liczba pojazdów rośnie, jest mniej kierowców, a ilość zatorów i odpadów powiększa się. Musimy znaleźć inteligentne rozwiązania do zarządzania transportem, danymi, przepisami prawnymi i infrastrukturą, abyśmy mogli sprostać tym wyzwaniom i jednocześnie osiągnąć nasze globalne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju ”- mówi Jonas Hofstedt, starszy wiceprezes Scania.

Badania wykazały, że każdego dnia statystycznie mieszkańcy dużych miast wytwarzają około 45 kilogramów odpadów na osobę. Oznacza to, że trzeba usunąć ogromną ilość tych odpadów. Jednocześnie liczba dostarczanych przesyłek rośnie w wyniku zakupów internetowych. Wzrasta również liczba pojazdów przewożących odpady i ładunki, które często jadą puste w drodze powrotnej. „Jak możemy lepiej wykorzystać ładowność i zmniejszyć liczbę pojazdów?” - pyta Jonas Hofstedt.

Huby mogą być jednym z rozwiązań

Obszarem, któremu projekt wraz z właścicielami nieruchomości będzie się bliżej przyglądać, jest użytkowanie miejskich centrów czy/i hubów logistycznych, oferujących znaczny potencjał w zwiększaniu bezpieczeństwa i czystości miast. Mogą one bowiem świadczyć usługi takie jak przeładunek towarów, autonomiczne rozwiązania magazynowe i zelektryfikowane pojazdy sterowane danymi w czasie rzeczywistym, które dokują i odłączają się od siebie w zależności od następnego miejsca docelowego. Jednym z kluczowych czynników sukcesu HITS jest skupienie się na potrzebach użytkowników i nabywców usług transportu. Dlatego tak ważne są modele biznesowe i budowanie zaufania między graczami w łańcuchu transportowym i logistycznym. Zagadnienia, których to dotyczy, są złożone, a uczestnicy projektu będą musieli przyjąć nowe podejście i pracować w partnerstwie, aby nie utknąć w swoim obecnym sposobie myślenia.

Miejsca parkingowe

Innym badanym obecnie środkiem jest to, czy organa odpowiedzialne za rozwój miast powinny nakładać wymogi prawne dotyczące środków w zakresie mobilności, aby zwiększyć efektywność transportu. Wiele gmin już dziś pracuje nad zmianą podziału między środkami transportu, którymi ludzie wybierają się w podróż. - „Kluczową kwestią jest to, czy gminy byłyby w stanie żądać mniej miejsca do parkowania, gdyby potrzeby transportowe dla mieszkań i firm w okolicy można było zaspokoić w inny sposób” - mówi Lena Dübeck. „Patrzymy na to pozytywnie. Wszyscy czerpią korzyści z budowania dobrej infrastruktury w perspektywie długoterminowej. Nie tylko na zrównoważonej logistyce opakowań. Chcemy, aby miasto było czyste i świeże. Oznacza to, że logistyka musi działać w harmonii z miastem i tak jest postrzegana ”- mówi Jesper Örtengren.

REKLAMA