REKLAMA

Przegotowanie lokalnej produkcji montażowej w krajach położonych daleko za granicą jednym z kierunków działalności eksportowej PJSC AvtoKrAZ

Niedawno Proforce Limited z Nigerii oraz AvtoKrAZ PJSC podpisały umowę o strategicznym partnerstwie na rzecz wspólnego montażu wojskowych i cywilnych ciężarówek KrAZ w Nigerii. Partnerstwo to ma na celu montaż ciężarówek zaprojektowanych z myślą o potrzebach rynków Nigerii i Afryki oraz sprzedaż tych samochodów w innych państwach. Jednak współpraca między obiema firmami nie oznacza przeniesienia głównej produkcji KrAZ do Nigerii, jak sugerowały niektóre media. Wspólny projekt stanowi bowiem tylko część działalności eksportowej podmiotu, ukierunkowanej na dalsze wzrost i rozwój.

Producent

Pierwszy zakład montażowy AvtoKrAZ powstał w KRLD, a następnie na Kubie, w Laosie, Egipcie, Wietnamie i innych krajach. Zakład montażowy w Wietnamie koncentrował się na przemyśle węglowym. Na Kubie, oprócz montażu samochodów, firma była zaangażowana w modernizację wcześniej dostarczonego sprzętu. Część z tych przedsięwzięć nadal funkcjonuje, część pozostaje wstrzymana, ale nie zamknięta.

REKLAMA

Obecnie praktyka ochrony przedsiębiorstw narodowych, opracowujących i wytwarzających produkty na rynek krajowy w celu przyciągnięcia ludności do wytwórczości i rozwoju rodzimej produkcji, jest szeroko rozpowszechniona na świecie. Dlatego, ze względu na takie podejście państwowe w licznych krajach, gotowe samochody z importu są kupowane w coraz mniejszym stopniu, podczas gdy na rynkach eksportowych sukcesywnie są rozwijane zakłady montażowe z pełnym cyklem wytwórczym, włączając w to budowę elementów stalowych, galwanizowanie, prace mechaniczne, obróbkę metali i inne.

Obecnie AvtoKrAZ planuje uruchomić produkcję montażową w Ameryce Południowej i Ameryce Łacińskiej, aby wytwarzać modele zarówno dla sektora wojskowego, jak i przemysłu wydobywczego i węglowego. Partnerami są tu zarówno firmy publiczne, jak i prywatne, a współpraca z Proforce Limited jest tylko kontynuacją tego kierunku.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA