REKLAMA

RMMVA będzie kontynuował dostawy kołowego sprzętu wsparcia logistycznego dla australijskich sił zbrojnych

Oczekuje się znacznego przedłużenia ważnego kontraktu – Rheinmetall dostarczy australijskim siłom zbrojnym o ponad 1000 ciężarówek logistycznych więcej.

Producent
Fot. Producent

W dniu 25 lipca rząd Dominium Australii wydał oświadczenie dotyczące przyszłości dostawa nowych wojskowych ciężarówek i modułów transportowych dla sił zbrojnych tego państwa – Australian Defence Force (ADF). Dostawy te odbędą się w ramach realizacji nowego – kolejnego etapu programu modernizacji, nazwanego Program LAND 121 Phase 5B i stanowiącego przedłużenie obecnej fazy projektu, oznaczonej jako Program LAND 121 Phase 3B. Zgodnie z upublicznionymi informacjami, za te dostawy, analogicznie jak w przypadku Phase 3B, będzie odpowiadał lokalny podmiot zależny Rheinmetall-RMMV – Rheinmetall MAN Military Vehicles Australia (RMMVA). Ma on przekazać ADF ponad 1000 sztuk samochodów wsparcia logistycznego klasy wysokiej ładowności i wysokiej mobilności taktycznej – dzielności terenowej oraz przeszło 800 modułów. Dostawy te rozpoczną się w 2019 roku i potrwają do 2024 roku.

Wykonując teraz część Phase 3B, jak i w przyszłości Phase 5B, Rheinmetall MAN odpowiada za przygotowanie i skuteczne wdrożenie wysokiej jakości tzw. funkcjonalnego szkieletu logistycznego dla ADF. W tym celu kontynuuje dotychczasową udaną współpracę z jednej strony z ADF, jako odbiorcą dostarczanych systemów, z drugiej z siecią swoich australijskich partnerów i dostawców. Powyższe służy zapewnieniu, że armia australijska może wdrożyć te wysoce mobilne ciężarówki, moduły i przyczepy do operacji wojskowych zarówno na własnym terytorium, jak i poza jego granicami.

REKLAMA

Obecnie, realizując program LAND 121 Phase 3B, z zakładu integracyjnego mieszczącego się w Brisbane RMMVA przekazuje logistyczne warianty cywilno-militarne z rodziny HX, zaopatrzone w kabiny opancerzone i nieopancerzone, oraz moduły zabudów i wyposażenia. Pojazdy te są testowane i weryfikowane w zajmującym 1000 hektarów Australijskim Motoryzacyjnym Centrum Badawczym – Australian Automotive Research Center, zlokalizowanym w pobliżu Anglesea, 125 km na południowy zachód od Melbourne. W przyszłości, jeśli RMMVA zostanie także partnerem ADF w LAND 121 Phase 5B, będzie kontynuowana dotychczasowa udana kooperacja pomiędzy wszystkimi stronami w zakresie dostaw i ekspertyz przekazywanych samochodów, przyczep i modułów. Tym bardziej, że tzw. wkład rodzimy – australijski stanowi kluczową – krytyczną składową przedsięwzięcia LAND 121 Phase 5B. Dlatego będą w niego zaangażowane liczne małe i średnie przedsiębiorstwa z całych stanów Queensland, Nowa Południowa Walia, Australii Południowa oraz Wiktoria.

RMMVA zatrudnia ponad 150 pracowników w czterech lokalizacjach w Australii, zapewniając ADF pełne wsparcie w zakresie usług związanych z obronnością. Wsparcie to obejmuje zarządzanie projektami oraz integrację, inżynierię i projektowanie systemów. Odbywa się ono poprzez wspomaganie cyklu użytkowego życia produktów, naprawę i konserwację oraz zarządzanie częściami zamiennymi.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA