REKLAMA

Rheinmetall dostarczy Bundeswehrze dodatkowe pojazdy logistyczne – łączną wartość zamówienia przekracza 500 mln EUR, z czego prawie 390 mln EUR pochodzi z niemieckiego pakietu naprawczego po pandemii

6 stycznia 2020 roku ukazała się oficjalna informacja, że Niemieckie Federalne Biuro Bundeswehry ds. Sprzętu, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Technicznego (BAAINBw) złożyło w Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) zamówienie o łącznej wartości brutto 543 mln EUR na kolejne 1401 wojskowych ciężarówek.

Man RMMV Producent

Ciężarówki te zgodnie z systemem klasyfikacyjnym Bundeswehry należą do kategorii niezabezpieczonych pojazdów transportowych lub UTF. Finansowanie dodatkowego zamówienia tysiąca tych pojazdów pochodzi z pakietu naprawczego po pandemii, w całości finansowanego przez niemiecki rząd federalny. Dostawa ma nastąpić w latach 2021 i 2022.

Umowa ramowa na zakup nowych ciężarówek wojskowych z hybrydowej – cywilno-militarnej gamy HX – została podpisana w lipcu 2017 roku i pierwotnie przewidywała zakup 2271 aut. Niemniej obecnie została rozszerzona, aby umożliwić zakup kolejnych 1000 egzemplarzy, co zwiększy sumaryczną liczbę UTF do 3271. Aktualne zamówienie z pierwotnej umowy ramowej obejmuje łącznie 292 samochody 2-osiowe, 5-tonowe i 109 samochodów 4-osiowych, 15-tonowych. Wraz z usługami powiązanymi, wartość 401 pojazdów objętych tym zamówieniem opiewa na kwotę 154 mln EUR, wliczając w to podatek od wartości dodanej (VAT). Dostawa ma się zakończyć do końca 2021 roku. Ponadto w latach 2021 i 2022 ma zostać zakupionych kolejnych 1000 ciężarówek - w tym 150 pojazdów 5-tonowych i 850 modeli 15-tonowych. Ich wartość wraz z VAT wyniesie 389 mln EUR. Finansowanie będzie pochodzić z pakietu naprawy gospodarczej rządu niemieckiego, którego realizacja ma się zakończyć do końca 2022 roku.

REKLAMA

W ten sposób Grupa Rheinmetall z siedzibą w Düsseldorfie, zajmująca się powiązanymi kwestiami współczesnych imperatywów w postaci bezpieczeństwa i mobilności, odgrywa znaczącą rolę w modernizacji – liczącej tysiące ciężarówek – floty pojazdów logistycznych Bundeswehry. Większość głównych komponentów - w tym silniki, osie, skrzynie biegów i elementy dodatkowe - są produkowane w Niemczech, z kolei montaż końcowy pojazdów odbywa się w fabryce RMMV w Wiedniu. W szczególności, gdy kwestia dotyczy operacji międzynarodowych, szerokie wykorzystanie pojazdów RMMV oferuje znaczne korzyści w zakresie interoperacyjności i logistyki. Między innymi siły zbrojne Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii i Danii opierają się dzisiaj na ciężarówkach firmy Rheinmetall. Norwegia i Szwecja również złożyły w RMMV znaczne zamówienia na zmilitaryzowane ciężarówki.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA