REKLAMA

Rheinmetall odnawia brytyjską flotę pojazdów logistycznych poprzez dostawę 382 zestawów modernizacyjnych EPLS

Rheinmetall, poprzez swoją spółkę joint-venture Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV), wspiera program modernizacji części brytyjskiej floty pojazdów logistycznych z nowym systemem załadunku. W sumie 382 zestawów modernizacyjnych do Ulepszonego Systemu Ładowania Palet - Enhanced Pallet Loading System – EPLS będzie dostarczonych i zintegrowanych z wypróbowanymi i przetestowanymi ciężarówkami HX Sił Zbrojnych Jej Królewskiej Mości. Kontrakt zawarty w pierwszej połowie 2018 roku ma wartość ponad 43 mln EUR. Wysyłka i doposażenie zostaną sfinalizowane do końca stycznia 2021 roku.

Producent
Fot. Producent

W latach 2005-2013 brytyjska armia pozyskała ponad 7500 ciężarówek wsparcia logistycznego, pochodzących z hybrydowej rodziny HX. Tworząc trzon Korpusu Zabezpieczenia Logistycznego – Royal Logistics Corps – ta seria aut "wojskowych z półki" – zmilitaryzowanych cywilnych okazała się bardzo efektywna w eksploatacji. Tym bardziej, że stale notuje się wzrost zapotrzebowania na tzw. zintegrowane rozwiązania transportowe do przemieszczania kontenerów. W oparciu o doświadczenie operacyjne, pracownicy RMMV, MAN Truck & Bus UK Ltd i Brytyjskiego Ministerstwa Obrony (MOD) wspólnie zatem opracowali plan modernizacji istniejących samochodów z systemem hakowym do obsługi znormalizowanych palet czy kontenerów. Program tej modernizacji należy bowiem do przedsięwzięć zespołowych. Umowa z MOD została zawarta przez MAN Truck & Bus UK Ltd, który będzie kierować zarządzaniem projektem i przeprowadzać konwersję pojazdów w Wielkiej Brytanii. RMMV odpowiada za dostarczenie zestawu do konwersji, który wyprodukuje zakład firmy w Wiedniu. Hakowy system załadunkowy wytwarza zaś HIAB. Warto tu dodać, że Rheinmetall – RMMV współpracował przy wielu porównywalnych projektach międzynarodowych, realizowanych m.in.w Australii, Norwegii, Szwecji i Nowej Zelandii. Program stanowi dobry przykład bliskiego partnerstwa pomiędzy RMMV i MAN. Ten drgi ze swojej strony utrzymuje mianowicie kontakty z klientami, obejmujące usługą postsprzedażową przez cały cykl życia produktu. Podkreśla również długotrwałą pomoc techniczną dla linii HX, ustanawiającej globalny standard w zakresie odporności, mobilności, wydajności, elastyczności oraz modułowości.

REKLAMA

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA