REKLAMA

Rosenbauer CFT – Korzyści są na pierwszym planie Cz.1

Od czasu prezentacji koncepcyjnego pojazdu strażackiego (Concept Fire Truck – CFT) jesienią 2016 roku wiele straży pożarnych i ekspertów przeciwpożarowych było w stanie dowiedzieć się o specjalnych funkcjach i ergonomicznych zaletach tego modelu. Okazuje się, że niektóre trendy w gaszeniu pożarów, dla których CFT powinien oferować rozwiązania, wydają się szczególnie ważne. Kluczowe priorytety to zdrowie i bezpieczeństwo, a następnie trend nowej ekologii, megatrend mobilności oraz dalszy postęp urbanizacji, który spotęgował kryzys klimatyczny.

Producent

W obszarze rozlicznych funkcji CFT najbardziej wyróżniają następujące innowacje: bezpieczeństwo jazdy, wysoka manewrowość – zwinność, w tym mały promień skrętu, oraz prosta obsługa w połączeniu z wysoką ergonomią i osiągami. Tym samym ten koncept strażacki spełnia wymagania nowoczesnych polityków i opinii publicznej co do niższych emisji i w maksymalnie zoptymalizowany sposób łączy je ze stuprocentowym dostosowaniem do wymogów straży pożarnej i zadaniami realizowanymi przez nią w przyszłości. Niemniej należy tu postawić inne pytania: co z rentownością? Czy społeczeństwo oraz straż pożarna mogą w przyszłości pozwolić sobie na taki wyrób? W tych rozważaniach na pierwszym planie powinny znajdować się korzyści, jakie może przynieść ta koncepcja pojazdu. Ta propozycja może mieć bowiem wartość, tak zwaną wartość użyteczną. Istotne jest, aby ta wartość użyteczności w całym cyklu życia produktu w stosunku do wartości nabycia była widoczna, a zatem możliwy był do uzyskania całościowy obraz sytuacji. W tym kontekście korzyści lub wartość użytkową można porównać do obecnie używanych koncepcji pojazdów, ale użytecznie również w bezpośrednim porównaniu z przyszłymi możliwymi koncepcjami opartymi na zelektryfikowanym podwoziu ciężarówki. W ten sposób da się rozróżnić i bezpośrednie i pośrednie potencjały użytkowe.


Bezpośrednia i pośrednia wartość CFT

Bezpośrednie potencjały użytkowe

Z koncepcji napędu CFT lub przyszłych seryjnych aut produkcyjnych z technologią CFT wynika, że wartość użytkowa przekłada się na potencjalną oszczędność kosztów utrzymania, a głównie kosztów energii. Zakładając w 90% elektryczne działanie pojazdu przy średnim rocznym przebiegu zawodowej straży pożarnej na poziomie 10 000 km oraz bazując na bieżących kosztach energii, można osiągnąć roczną oszczędność rzędu kilku tysięcy EUR. Ponieważ też przy tej samej długości promień skrętu wariantu w technologii CFT jest znacznie mniejszy, długość ta może być nieco większa. W rezultacie tworzy więcej dostępnej przestrzeni na sprzęt i akcesoria, przez co da się zabrać więcej pozycji wyposażenia bądź/i podnieść zdolności bojowe poprzez wzrost objętości zbiorników. Ponadto, ze względu na specjalną architekturę tego modelu przekładającą się na równomierny rozkład obciążenia osi, można lepiej wykorzystać maksymalne dopuszczalne obciążenia osi. Oba efekty mogą prowadzić do optymalizacji obciążenia samochodu, a tym samym floty, na przykład, jeśli wyposażenie niektórych odmian specjalnych znajdzie swoje miejsce w typach standardowych. Poza tym ograniczone interfejsy zamówień, szkoleń i usług oferują dalszy potencjał oszczędności. Wszystko to da się obliczyć w całym cyklu życia przy potencjale wartości użytkowej przekraczającym 100000 EUR i – co równie ważne – można rozsądnie wcześniej oszacować.

REKLAMA

Pośrednie potencjały użytkowe

O wiele większy udział mają jednak tak zwane pośrednie potencjały użytkowe. Powyższe wynika głównie z wysoce funkcjonalnej i ergonomicznej architektury CFT oraz z osadzenia go w sieci cyfrowych rozwiązaniach systemowych – włączenia do sieci – usieciowienia. Przede wszystkim masowo wspierane są utrzymanie zdrowia i zdolności operacyjnych strażaków. Ergonomiczne warunki, w których dana osoba nie musi sięgać wysoko po konkretną pozycję, ale pojazd się opuszcza, aby sprzęt sprowadzić do poziomu osoby go pobierającej, na stałe ułatwi pracę i uratuje układ mięśniowo-szkieletowy na niezliczone godziny służby. W szczególności niska wysokość wejścia i znaczna wysokość stania w przedziale załogi zapewniają duży komfort i bezpieczeństwo. Obniżając pojazd można również zrezygnować z dolnych rozkładanych klap, które nie tylko cechują ergonomiczne wady, ale mogą także stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i przyczyniać się do powstawania obrażeń. Ułatwia to dłuższą pracę bez zmęczenia i poprawia statystyki uszczerbków na zdrowiu.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA