REKLAMA

Rosenbauer RT – kalendarium prac Cz.1

Latem 2017 roku w Rosenbauer podjęto strategicznie ważną decyzję: w oparciu o technologię CFT ma ruszyć seryjny rozwój pojazdów analogicznego typu! Cel polegał na ich prezentacji na targach Interschutz 2020.

Niemniej od razu pojawiły się kluczowe pytania: Jak zorganizować rozwój? Jakie metody należy zastosować? W jaki sposób powinien zostać utworzony zespół i którzy partnerzy zewnętrzni mogą zostać przeniesieni z naukowo i eksperymentalnie zorientowanego projektu CFT do rozwoju wyrobu seryjnego?
Jednocześnie było jasne, że w dynamicznym środowisku elektromobilności nie można stosować czysto klasycznych metod zarządzania projektami, ale projekt musi być prowadzony tzw. metodami zwinnymi. Od samego początku, zgodnie z podejściem „otwartej innowacji”, celem stało się więc pozyskanie klientów wykazujących duże zainteresowanie włączeniem się już na starcie w rozwój serii CFT, aby aktywnie pomóc w kształtowaniu procesu rozwoju, a następnie również w przeprowadzeniu prób w rzeczywistym użyciu. Specjaliści z Rosenbauera byli też świadomi, że aby osiągnąć ten cel, należy zadbać o to, aby zespół programistów mógł w pełni i bez rozpraszania się skoncentrować na tym zadaniu! To skłoniło podmiot do utworzenia własnego, wewnętrznego start-upu. 18 sierpnia 2017 roku została w takim razie założona firma Rosenbauer E-Technology Development GmbH (RED), której główne zadanie polega na wdrażaniu rozwoju serii i tym samym pozycjonowaniu się jako centrum kompetencyjne w zakresie e-mobilności w grupie Rosenbauer. Zaczynano od małego zespołu programistów, a większość inżynierów rekrutowała się wewnętrznie z projektu CFT.
Na tym wstępnym etapie pojawiło się oczywiście wiele znaków zapytania - szczególnie w zakresie organizacji projektu. Kluczowa kwestia dotyczyła tego, jak uda się wdrożyć produkcję seryjną w mniej niż 3 lata i przy małym zespole, skoro duzi producenci samochodów ciężarowych robią niewielkie postępy we wdrażaniu strategii e-mobilności, nawet przy znacznie większym wykorzystaniu zasobów?
Od samego początku zdecydowano się na użycie metody Scrum. Podczas pierwszego warsztatu inauguracyjnego wszystkie niezbędne pakiety zadań można było zebrać, uszeregować pod względem ważności i ocenić za pomocą punktów fabularnych zgodnie ze stopniem ich trudności – wymogami co do poświęconych zasobów. Od tamtej pory było zatem wiadomo, że od jesieni 2017 roku do czerwca 2020 roku osoby zaangażowane będą musiały przejść przez prawie 2500 punktów fabularnych - około 75 punktów fabularnych miesięcznie, co oznaczało swoisty comiesięczny sprint.

Elektryczny układ napędowy RT

CFT (Concept Fire Truck) był miarą wszystkiego pod względem funkcjonalności, ergonomii i dynamiki jazdy. Wszystko to musiało zostać uwzględnione w rozwoju serii przynajmniej na tym samym poziomie. Jedynie pojemność akumulatora, w pojeździe koncepcyjnym wynosząca 20 kWh, nadal okazała się zbyt niska, aby można ją było uznać za zdatną do użytku. Z oceny danych telematycznych zespół wiedział bowiem, że będzie potrzebować co najmniej 50 kWh, aby móc elektrycznie obsługiwać większość operacji przeciwpożarowych. Jeśli jednak topologia w mieście jest bardziej wymagająca lub niezbędny okazuje się większy promień działania, konieczna może być też dodatkowa pojemność.

REKLAMA

Podwozie i układ napędowy RT

W 2018 roku Rosenbauerowi udało się znaleźć idealnego partnera do dostawy elektrycznego układu napędowego w postaci Volvo Penta. Volvo Penta, jako spółka zależna Grupy Volvo i wieloletni partner Rosenbauera przy dostawach silników D16 dla lotniskowych samochodów strażackich – ratowniczo-gaśniczych z linii PANTHER, ma dostęp do know-how Grupy Volvo, której do tej pory dostarczona flota elektryczna składa się z ponad 4500 autobusów oraz ciężarówek z rodzin FL i FE. Co więcej, model FE-Electric uchodzi za jednego z pionierów w sektorze elektrycznych ciężarówek. I to właśnie z tego systemu modułowego austriacki podmiot otrzymuje wszelkie komponenty wysokonapięciowe, takie jak akumulatory, silniki elektryczne i elektronikę, oraz jednostki sterujące, w tym układ chłodzenia opracowany specjalnie dla Rosenbauera.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA