REKLAMA

Rozwiązania elektryczne Scania - prostota w złożonej transformacji

W przyszłości każdy przewóz może być elektryczny. A dla bardziej zrównoważonego świata w większość przypadków nawet musi. Niemniej wymiana ciężarówki z silnikiem wysokoprężnym na zelektryfikowaną to coś więcej niż zwykła wymiana starego pojazdu na nowy. Elektryfikacja odgrywa bowiem zasadnicze znaczenie dla przyszłego zrównoważonego sektora transportowego o znacznie niższej emisji dwutlenku węgla.

Scania elektryczna Producent

Mając powyższe na uwadze Scania oferuje teraz – jako kompletną usługę pod klucz – szeroką gamę elektrycznych samochodów i autobusów oraz skojarzone pakiety rozwiązań okołoproduktowych. Jednak przejście na zelektryfikowaną flotę pociąga za sobą fundamentalne zmiany w sprawdzonych w czasie praktykach biznesowych i systemach zarządzania flotą oraz w planowaniu i istniejącej infrastrukturze logistycznej. Wszystko to jest złożone, ale nieuniknione, gdyż firmy transportowe decydują się na elektryfikację. Mimo to lokalne zachęty odgrywają istotną rolę w tempie transformacji i politycy będą musieli sprawić, by używanie zelektryfikowanego taboru stało się dla przewoźników opłacalne ekonomicznie. Anders Lampinen, dyrektor ds. nowych technologii, mówi „Branża wkracza na nowe szlaki, a droga przed nami wiąże się z wieloma czynnikami, które należy wziąć pod uwagę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc w przeprowadzeniu płynnej zmiany, początkowo doradzając w zakresie optymalizacji pojazdu elektrycznego dostosowanego do konkretnego działania, z uwzględnieniem akumulatora, wydajności energetycznej, ładowania oraz integracji nadwozia”.

Zasilany przez cały dzień

Każdy elektryczny pojazd Scanii jest oferowany jako kompleksowe rozwiązanie, zawierające wszystko, od samych pojazdów i usług, poprzez kompleksowe szkolenia kierowców, po współpracę z dostawcami energii oraz długoterminowe doradztwo. Po pierwsze, trasy i transport determinują potrzeby w zakresie ładowania i infrastruktury. W takim układzie przygotowanie wydajnych stacji ładowania staje się jednym z najważniejszych elementów w udzielanej przez koncern pomocy klientowi. Trzeba również zrozumieć, kiedy, gdzie i jak ładować akumulatory, najlepiej przy użyciu czystej, odnawialnej energii. Oszczędność w zakresie kosztów energii polega mianowicie na korzystaniu z indywidualnie dostosowanych stacji ładowania oraz maksymalnym korzystaniu z ładowania nocnego w bazach.

REKLAMA

Tak długi czas pracy, jak to tylko możliwe

Technologia pojazdów elektrycznych na tę skalę jest nowatorska, a poza ładowaniem, indywidualne wdrażanie i długoterminowe praktyki przeglądowe - konserwacyjne pozostają dalekie od standaryzacji między wytwórcami pojazdów. „Stawia to nowe i odmienne wymagania w zakresie umiejętności warsztatowych, wiedzy oraz certyfikatów wspierających tę technologię i dlatego włożyliśmy wiele wysiłku w szkolenie personelu naszego warsztatu”. Następnie potrzebna jest sieć Scanii do napraw i przeglądów, aby zapewnić maksymalny czas sprawności oraz długoterminową żywotność. Ponadto do każdego klienta trzeba podejść indywidualnie, aby ocenić potrzeby i zapewnić narzędzia, rozwiązujące wszelkie problemy, które mogą się pojawić, i wspierające tego klienta. Pełna umowa na naprawy i konserwację zabezpiecza całkowity przebieg oraz możliwość planowania i kontroli kosztów.

Sprostać wyzwaniu

„Niezależnie od tego, czy elektryfikacja dotyczy ogromnej floty autobusów, czy operacji małej ciężarówki, ważne jest, aby ta transformacja była opłacalna dla działalności naszych klientów. Pojazdy elektryczne muszą pasować do ich codziennej eksploatacji. Sprostaliśmy temu wyzwaniu i, mając u podstaw pojazd elektryczny, dodaliśmy kompleksowe rozwiązania, aby wszystko działało”. Operacje zelektryfikowane wiążą się z wieloma pytaniami. Dlatego Scania zapewnia odpowiedzi i konkretne wyjścia, by pomóc we wdrożeniu dopasowanych rozwiązań dla każdego możliwego aspektu zelektryfikowanych operacji. „Rozumiemy działania naszych klientów, każdą pułapkę i każdą nową okazję”.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA