REKLAMA

Samodzielna eksploatacja na terenie terminalu – trwa cyfryzacja transportu kombinowanego

MAN, Deutsche Bahn, Hochschule Fresenius University of Applied Sciences oraz Götting KG rozpoczynają wspólny projekt ukierunkowany na przyszłość. W pełni zautomatyzowana ciężarówka ma zostać opracowana i przetestowana dla bardziej elastycznej obsługi kontenerów w terminalu.

Man Producent

W celu zautomatyzowania przeładunków między różnymi rodzajami transportu, w dniu 1 lipca 2020 roku ruszył projekt „Autonomiczne innowacje w operacjach terminalowych” (ANITA). Dlatego w DUSS ma zostać opracowana i przetestowana w pełni zautomatyzowana ciężarówka.

REKLAMA

Terminal w Ulm

Transport kombinowany - intermodalne połączenie transportu drogowego, kolejowego i/lub wodnego - stanowi jeden z najszybciej rozwijających się rynków w całej sferze transportu towarowego. Projekt ANITA to kolejny ważny element na drodze do automatyzacji całego tego procesu. Umożliwia bardziej elastyczne wdrażanie pojazdów i kierowców. Partnerami projektu są MAN Truck&Bus SE, Deutsche Bahn AG, Götting KG i Hochschule Fresenius University of Applied Sciences. Finansowanie tego przedsięwzięcia ma trwać 39 miesięcy, a zapewnia je około 5,5 miliona EUR przekazane przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii w ramach programu „Nowe technologie pojazdów i systemów”.
W pełni zautomatyzowana ciężarówka ma być używana w zakładzie w Ulm Dornstadt. Będzie poruszała się automatycznie po bazie kontenerowej DB Intermodal Services i terminalu DUSS. Podczas tych testów na pokładzie zawsze będzie obecny „kierowca bezpieczeństwa” MAN. Infrastruktura cyfrowa i wszelkie niezbędne interfejsy zostaną najpierw skonfigurowane na miejscu. Doświadczeni operatorzy żurawi będą obsługiwać kontenery, aby zapewnić możliwość przetestowania operacji w rzeczywistych warunkach.
Dr Sigrid Nikutta, członek zarządu DB ds. transportu towarowego, stwierdza „Transport kombinowany jest kluczem do pomyślnej dekarbonizacji transportu. Klient uzyskuje dostęp do transportu kolejowego za pośrednictwem terminali przeładunkowych, dlatego ważne jest, abyśmy oferowali tutaj wydajne i innowacyjne procesy. Kontenery muszą być obsługiwane szybciej i bardziej elastycznie. Wykorzystujemy do tego cyfryzację, tak jak w projekcie ANITA: samojezdne ciężarówki na terminalu to pierwszy ważny krok w kierunku „Terminalu 4.0”.
Na potrzeby tego projektu MAN Truck&Bus SE opracowuje pojazd. dr Frederik Zohm, członek zarządu ds. badań i rozwoju w koncernie, mówi „Wraz z naszymi partnerami zdobędziemy cenne doświadczenie w zakresie autonomicznych pojazdów do obsługi kontenerów na terminalu. Po naszym już bardzo udanym projekcie zintegrowanego konwoju z DB Schenker AG i Fresenius University, ANITA wyznacza kolejny ważny krok na drodze do zautomatyzowanej jazdy w aplikacji hub-to-hub - kolejny kamień milowy na naszej mapie drogowej automatyzacji MAN ”.
W ramach realizowanych prac Götting KG przygotuje algorytmy określania lokalizacji pojazdu i wykrywania przeszkód. Hans-Heinrich Götting odpowiada za Götting KG „Projekt ANITA powinien podnieść nasze możliwości wykrywania środowiska na zupełnie nowy poziom, gdyż dążymy do osiągnięcia pełnej automatyzacji. Współpraca z kluczowymi partnerami w rzeczywistym środowisku jest niezwykle ważna dla firmy Götting KG ”.
Aby zapewnić skuteczną komunikację między ciężarówką a terminalem/magazynem kontenerów, najpierw na terenie terminalu zostanie przeanalizowane zachowanie ludzi i maszyn, aby można je było przełożyć na cyfrowe procesy i zasady. Będzie to zadanie dla Uniwersytetu Nauk Stosowanych Fresenius. prof. dr Christian T. Haas, dyrektor Instytutu Badań nad Systemami Złożonymi na Uniwersytecie Fresenius, stwierdza „Mamy tradycję analizowania procesów w złożonych systemach. Szczególnym wyzwaniem związanym z obecnym projektem jest to, że musimy nie tylko zrozumieć zachowanie systemu, ale także przełożyć to na cyfrową koncepcję, z którą mogą pracować maszyny. Bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet, ale dla procesu wdrażania ważne są również aspekty wydajności”.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA