REKLAMA

Scania AiCC Plus - IAA 2018

W ofercie szwedzkiego koncernu pojawia się AiCC Plus – z języka angielskiego Adaptive inteligent Cruise Control, czyli nowa funkcja w adaptacyjnym tempomacie. Pozwala ona na obliczenie optymalnej odległości pomiędzy dwoma pojazdami, uwzględniając bieżące warunki na drodze. Rozwiązanie stanowi kolejny krok w praktycznym stosowaniu – urzeczywistnieniu wizji zintegrowanych konwojów, utworzonych z pojazdów komunikujących się ze sobą nawzajem. Konwoje takie w przyszłości będą przyczyniać się do dalszego wzrostu wartości zaawansowanych systemów wspomagających jazdę, tworzonych dla przewoźników.

Producent

Przede wszystkim to premierowe rozwiązanie przyczynia się do redukcji zużycia paliwa w ramach zintegrowanych konwojów pierwszej generacji. Jazda w cieniu aerodynamicznym poprzedzającego pojazdu nie jest bowiem niczym nowym w świecie transportu długodystansowego. Niemniej obecnie dzięki opcji, jaką proponuje Scania, można to robić bezpiecznie. Oprogramowanie przewidującego tempomatu Scania Active Prediction pozwala mianowicie uniknąć niepotrzebnego hamowania, co wpływa na ograniczenie zużycia paliwa. Tym samym AiCC Plus stanowi zapowiedź szerokich możliwości zintegrowanych konwojów, których wdrożenie jest możliwe w najbliższej przyszłości po uregulowaniu kwestii technicznych i prawnych.

W propozycji tej każdy pojazd zaopatrzony w AiCC Plus może zidentyfikować ciężarówkę lub autobus przed nim, a następnie wykorzystując dane z mapy topograficznej utrzymywać od niego optymalny dystans. Gdy system już zidentyfikuje pojazd, za którym ma podążać, automatycznie reguluje swoją odległość od niego uwzględniając ukształtowanie terenu. Na tablicy rozdzielczej pojawia się wówczas informacja dla kierowcy. Pojazd rozpoznaje zatem „partnera”, a optymalizując prędkość i odległość porusza się w jego cieniu aerodynamicznym. Powyższe pozwala uniknąć zbędnego hamowania, zredukować opór aerodynamiczny, a pojazdy cały czas dzieli bezpieczna odległość. Do tego nawet jeśli pojazdy nie komunikują się ze sobą przez interfejs pojazd-pojazd (V2V), AiCC Plus to cenny dodatek, umożliwiający użytkownikom wypróbowanie zintegrowanych konwojów w praktyce i zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 1% przez jazdę za innym pojazdem, zachowując przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa.

REKLAMA

Na początek Scania uczyniła w takim razie system AiCC bardziej „inteligentnym”. Oczywiście tylko od kierowcy zależy, czy zechce go użyć oraz jaki odstęp od pojazdu jadącego przed nim uzna za właściwy. AiCC Plus jest bowiem włączany przez prowadzącego i zaczyna działać po wybraniu krótkiego odstępu czasowego między pojazdami w adaptacyjnym tempomacie. Tempomat działa, jak ten obecnie wykorzystywany w pojazdach Scania, dopóki nie zidentyfikuje innej ciężarówki lub autobusu i nie utworzy z nim zintegrowanego konwoju. Na płaskim odcinku drogi będzie utrzymywał stosunkowo małą odległość, na zjeździe zaś odpowiednio ją zwiększy. Na końcu drogi w dół może zwolnić hamulce, aby uruchomić Eco-roll, po czym znów zmniejszy odległość od pojazdu z przodu. Wyznaczony przez system odstęp zależy od warunków panujących na drodze, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo jazdy i wpływa na ograniczenie zużycia paliwa. Do rozpoznania rodzaju pojazdu z przodu są używane zainstalowane na pojeździe radar oraz kamera. Wynik identyfikacji jest widoczny na tablicy rozdzielczej w postaci odpowiedniego symbolu. Jeśli kierowca ustawi odstęp czasowy na poziomie 1 lub 2 (z 5 dostępnych), a warunki są dobre, jego pojazd będzie podążał za pojazdem z przodu. Kierowca w każdej chwili może przerwać działania AiCC Plus, wyłączając tempomat lub ustawiając dłuższy odstęp czasowy.

Jednocześnie różnica w porównaniu do zwykłego, adaptacyjnego tempomatu polega na tym, że podczas jazdy brane są pod uwagę także warunki drogowe, czyli to czy pojazd porusza się pod górę, w dół czy jedzie po płaskiej drodze. Wówczas adekwatnie reaguje tempomat.

Użytkownicy będą mogli śledzić dane o zachowaniu pojazdu na portalu Scania Fleet Management, w tym także informacje o całkowitym dystansie pokonanym w ramach zintegrowanego konwoju oraz szacunkowe oszczędności paliwa. Wszelkie konieczne statystyki są więc dostępne przez portal Scania Fleet Management.

AiCC Plus zostanie wprowadzony jako wyposażenie standardowe w nowych pojazdach Scania wyposażonych w aktywny tempomat ACC, przewidujący tempomat Active Prediction oraz system awaryjnego hamowania AEB (Advanced Emergency Brake).

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA