REKLAMA

Scania Miasto - warto postawić na nowe rozwiązania

Użytkownik miejskiego przemieszczania musi się mierzyć z takimi wyzwaniami, jak: wzmożony ruch, bezpieczeństwo, troska o środowisko oraz szeroko pojęta opłacalność działania. Te same czynniki musi również wziąć pod uwagę dostawca taboru, który jednocześnie chce/musi zapewniać atrakcyjne warunki pracy/jazdy.

Jarosław Brach
Fot. Jarosław Brach

Do tego rozwiązania transportowe dla miast obejmują każdy typ pracy. W odniesieniu do przewozów towarowych kwestia dotyczy bardzo szerokiego wachlarza czynności: od dystrybucji towarów i zbiórki odpadów komunalnych, po zaawansowane, zrównoważone systemy logistyczne mające na celu maksymalizację wydajności. Wreszcie duże ośrodki miejskie o znacznym zagęszczeniu ludności stwarzają korzystne warunki dla transportu, gdyż odbywa się on na krótkich dystansach. Niemniej automatycznym wyzwaniem staje się tu konieczność bezkolizyjnego dzielenia jezdni z innymi, licznymi uczestnikami ruchu.

REKLAMA

Dlatego na podniesienie efektywności kosztowej i ekologicznej przewozów, a dokładnie samych przewozów towarowych, może wpłynąć ich organizacja oraz rodzaj użytego w nich sprzętu transportowego. Przykładowo nocne dostawy w rozwiniętych metropoliach o gęstej zabudowie mogą przyczynić się do redukcji czasu przemieszczania o 50%, kosztów tego procesu o 40% oraz zmniejszyć ogólną emisję o 70%. Natomiast restrykcje masowe i wymiarowe co do pojazdów mogących się swobodnie poruszać szczególnie w centrach, w sferze efektywnościowej i środowiskowej zazwyczaj przynoszą skutek kompletnie odmienny od założonego. Zamiast bowiem wzrostu wydajności oraz ekologiczności otrzymuje się tzw. kontrproduktywność (antyproduktywność). Powyższe zachodzi, gdyż specjalne miejskie ciężarówki klasy tonażowej ciężkiej zastępuje się lekkimi autami dostawczymi, do wykonania tej samej pracy przewozowej wymagającymi wyższych nakładów zasobów, w tym czasu, pracy i energii/paliw. W rezultacie zamiast do zmniejszenia dochodzi do sumarycznego podniesienia zatłoczenia, hałasu i emisji.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA