Scania i SCA opracowują pierwszy 80-tonowy zestaw do przewozu drewna z w pełni elektryczną ciężarówką

W kolejnym kroku w kierunku społeczeństwa wolnego od paliw kopalnych SCA i Scania wspólnie opracowują pierwszą elektryczną ciężarówkę do przewozu drewna, o możliwościach technicznych tworzenia zestawów do 80 ton masy całkowitej. Pojazd taki stanowi zrównoważone rozwiązanie transportowe, możliwe do wprowadzenia dzięki kolejnej bliskiej współpracy Scanii z jej postępowym klientem.

Scania i SCA Producent

Możliwe jest jednak pokonywanie większych odległości ciężkimi zestawami z elektrycznymi ciężarówkami. Scania i SCA udowadniają to dzięki nowemu pojazdowi elektrycznemu na akumulator, który może tworzyć zestawy o masie całkowitej do 64 ton na drogach publicznych i do 80 ton na drogach prywatnych. Już w 2022 roku taka elektryczna ciężarówka będzie transportować drewno w szwedzkim regionie Västerbotten między terminalem SCA w Gimonäs a papiernią w Obbola pod Umeå. Dla SCA, będącego największym w Europie właścicielem prywatnego lasu i producentem wyrobów z tarcicy, materiałów opakowaniowych oraz pulpy, elektryfikacja transportu drogowego jawi się jako ważna częścią pracy ukierunkowanej na zmniejszenie wpływu tego podmiotu na środowisko. Każdego roku SCA przewozi bowiem do zakładów przemysłowych około 8,5 miliona metrów sześciennych drewna, wykorzystując do tego celu 265 ciężarówek do transportu drewna, co odbywa się we współpracy z 87 przewoźnikami. Hans Djurberg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w SCA, mówi „Współpraca ze Scanią jest dla nas ważnym sposobem wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego transportu. Elektryczne ciężarówki do przewozu drewna będą dużym wkładem w pracę SCA na rzecz zrównoważonego rozwoju, w której jesteśmy częścią rozwiązania dla świata wolnego od paliw kopalnych. Jeżdżąc tylko jedną ciężarówką elektryczną między Gimonäs a Obbolą, możemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około 55 000 kg rocznie”. Jörgen Bendz, dyrektor ds. zaopatrzenia w drewno, SCA, ocenia zaś „Ponieważ teraz pokazujemy, że można również zelektryfikować bardzo ciężki transport, rośnie potrzeba budowy infrastruktury ładowania ciężkich pojazdów. SCA może jeszcze bardziej zwiększyć swój wkład w walkę ze zmianami klimatu, ale należy podjąć poważne wysiłki, aby zbudować infrastrukturę ładowania. Ta odpowiedzialność ostatecznie spada na rząd”.

REKLAMA

Rozwiązanie pojazdu, które Scania opracowuje w ścisłej współpracy z SCA i instytutem badawczym Skogforsk, to część przejścia na zrównoważony transport, za którym Scania od dawna opowiada się, nie tylko we współpracy z postępowymi klientami. Fredrik Allard, szef działu E-mobility w Scania, wskazuje „Kluczem do osiągnięcia zerowej emisji w transporcie jest elektryfikacja i dotrzemy tam razem z klientami i innymi interesariuszami podzielającymi nasze wartości. Partnerstwa takie jak to z SCA, w których jesteśmy wcześnie i demonstrujemy, co jest możliwe, są wyraźnym sygnałem zmiany tempa, co okazuje się potrzebne, abyśmy byli wolni od paliw kopalnych i osiągali cele porozumienia paryskiego”.

W Scanii przyszłe rozwiązania są symulowane wspólnie z różnymi partnerami i poprzez dogłębną analizę. W kwestii SCA, to Scania opracowuje pojazd zoptymalizowany pod kątem konkretnych zadań transportowych tego przedsiębiorstwa. Allard dodaje „Elektryczna ciężarówka do przewozu drewna jest symbolem czegoś fajnego. Konkretnie o transporcie drewna mówi się, że jest to coś, co może nigdy nie być możliwe do zelektryfikowania. Rozwój w ostatnich kilku latach, wraz z tym, co teraz prezentujemy z SCA, pokazuje, jak szybko rozwija się sytuacja zarówno w odniesieniu do pojazdów, jak i akumulatorów”.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA