REKLAMA

Scania mocno stawia na gaz Cz.12

Ciekłe pochodne przerobu ropy naftowej w postaci benzyny i oleju napędowego od ponad 100 lat, chociaż w różnym stosunku, stanowią podstawowe paliwo stosowane w przewozach drogowych. Powyższe wynika z ich podstawowych zalet w postaci wysokiej gęstości energii, łatwości i bezpieczeństwa dystrybucji, dobrze opanowanej technologii produkcji, małych strat przy rozprowadzaniu oraz łatwości i bezpieczeństwa napełniania, dodatkowo przy braku przeciwwskazań i wysokich wymogów co do długotrwałego przechowywania.

Poza tym gazowe ciężarówki Scania mogą być zasilane CNG/CBG oraz LNG/LBG, a w przypadku wykonań CNG/CBG są standardowo zaopatrzone w oba złącza – NGV1 i NGV2. Powyższe ułatwia ich wykorzystanie w zależności od infrastruktury stacji tankowania oraz czasu dostępności danego dystrybutora. Natomiast w odmianach LNG/LBG skroplony gaz jest przechowywany przy ciśnieniu około 10 barów, co pozwala zmagazynować nawet do 290 kg paliwa.

REKLAMA

Do tego dochodzą układy wspomagania efektywności jazdy i tym samym poprawiające sprawność silnika gazowego. Są nimi:

  • system zautomatyzowanej zmiany biegów Opticruise 2- i 3-pedałowy;
  • tempomat wyprzedzający – predykcyjny Active-prediction;
  • funkcja swobodnego toczenia się Eco-Roll.

Wszystkie te składowe dają wynik praktyczny w postaci nawet o 10% niższego zużycia paliwa.

Głównymi elementami instalacji CNG są: dwustopniowy reduktor ciśnienia, filtr gazu, zbiorniki gazu, zawory ręczne i elektrozawory. W zależności od rozstawu osi dostępne są tu następujące zbiorniki: 8x80 litrów, 8x95 litrów oraz 8x118 litrów. Przy ocenie CNG w kwestii uzyskiwanego zasięgu należy też przyjąć: masa CNG przy ciśnieniu 200 barów – 0,126 kg/litr, pojemność dla zbiorników 8x118 litra = 944 litra, 944 litra x 0,126 kg/litr = ~120kg, 120 kg/0,735 kg/m3 = ~163 m3 – w takim układzie przy spalaniu 22 kg/100 km zasięg równa się – 120 kg/22 kg x100 km = ~540 km. Dokładnie przy średnim zużyciu 25 m³/100 km może dość do 652 km, a 35 m³/100 km do 465 km.

Natomiast podstawowymi komponentami instalacji LNG są: zbiornik, reduktor ciśnienia, manometr, zawory – elektrozawory, instalacja odpowietrzająca oraz filtr gazu z separatorem. W zależności od rozstawu osi da się zamontować: po obu stronach ciągnika – zbiorniki 406 i 352 litrów, dla podwozi – 406, 550, 406 + 352 oraz 550 + 550 litrów. Liczenie zasięgu odbywa się tu następująco: LNG przy ciśnieniu: ~-161°C/10 barów 0,45 kg/litr, dla ciągnika pojemność realna – 406 i 352 litrów – 454 litry +386 litrów= 840 litrów, 840L x0,45 kg/litr = 378 kg, 378 kg/0,735 kg/m3 = ~514 m3. Przy spalaniu 22 kg/100 km zasięg dochodzi do: dla podwozia 378 kg/22 kg x100 km = ~1720 km, kombinacja 550 + 550 litrów = 1100 litrów, 1100 litrów x 0,45 kg/litr = 495 kg, spalanie 22 kg/100 km, 495 kg/22 kg x 100 km = ~2250 km. Przy czym podany zasięg to zasięg obliczeniowy – czysto teoretyczny. Realny zasięg ciągnika przy pojemności 840 litrów to bowiem 1200 km, realny zasięg podwozia przy pojemności 1100 litrów to zaś 1500 km. Niemniej przy średnim zużyciu LNG na poziomie 25 kg/100 km da się uzyskać zasięg 1512 km, z kolei 20 kg/100 km zasięg aż 1890 km.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA