REKLAMA

Scania mocno stawia na gaz Cz.13

Ciekłe pochodne przerobu ropy naftowej w postaci benzyny i oleju napędowego od ponad 100 lat, chociaż w różnym stosunku, stanowią podstawowe paliwo stosowane w przewozach drogowych. Powyższe wynika z ich podstawowych zalet w postaci wysokiej gęstości energii, łatwości i bezpieczeństwa dystrybucji, dobrze opanowanej technologii produkcji, małych strat przy rozprowadzaniu oraz łatwości i bezpieczeństwa napełniania, dodatkowo przy braku przeciwwskazań i wysokich wymogów co do długotrwałego przechowywania.

Aktualnie w naszym kraju większemu upowszechnieniu wykonań gazowych zaczynają sprzyjać regulacje unijne i wewnętrzne. Takimi wspierającymi przepisami pozostają te odnoszące się m.in. do elektromobilności. Są to:

REKLAMA
  • prawo niskoemisyjne w transporcie;
  • kwestia ujęcia paliwa w postaci gazu naturalnego w transporcie w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
  • pojęcie tzw. masy ekologicznej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku stanowiące, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu zasilanego paliwem alternatywnym może zostać powiększona maksymalnie o 1 tonę.

Do tego dochodzą sprzyjające: niższa akcyza na gaz, coraz lepsza dostępność stacji do tankowania, różnorakie przywileje dla pojazdów niskoemisyjnych, środki pomocowe na dofinansowanie do zakupu oraz obniżone opłaty drogowe.

W samej sferze prawnej warto jeszcze wskazać, że tzw. prawo niskoemisyjne składa się z wielu aktów wykonawczych, za które odpowiadają Ministerstwa. Podstawowym aktem jest Rozporządzenie PE zaakceptowane przez kraje członkowskie UE do obniżenia emisji CO2 we wszystkich sektorach gospodarki, aby zahamować podwyższanie się temperatury na globie związane z efektem cieplarnianym. Rozporządzenie wykonawcze PE dotyczy redukcji CO2 w transporcie, a implementacja przepisów wykonawczych musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w rodzimym porządku prawnym – tzw. musi istnieć odzwierciedlenie zapisów w krajowych przepisach członkowskich. Przy czym trzeba tu uwzględnić zezwolenie na wykluczenie stosowania prawa europejskiego.

W takim układzie szczególnie ważne są następujące projekty ustaw:

1. O akcyzie na paliwo LNG i CNG.

2. W sprawie dopłaty do zakupu pojazdów nisko- i zeroemisyjnych.

3. W sprawie dopłaty do budowy stacji tankowania i ładowania pojazdów.

4. W kwestii pożyczek celowych z funduszu niskoemisyjnego.

Dla dostawcy taboru samochodowego, takiego jak Scania, niezmiernie ważne staje się zatem na bieżąco śledzenie zmian legislacyjnych i staranie się, by wykorzystać korzyści płynące z tych aktów. Tym bardziej, że Ustawa o elektromobilności nakłada obowiązek posiadania floty ekologicznego taboru w ilości 10% do 2021 roku, 20% do 2023 roku i 30% do 2025 roku. Ponadto tzw. masa ekologiczna oznacza możliwość zwiększenia o maksymalnie 1000 kg dopuszczalnej masy całkowitej wersji gazowej. Do tego dochodzą korzyści z posiadania wariantów niskoemisyjnych, takie jak jazda Bus pasem, darmowe miejsca parkowania, wjazd do stref „0” emisyjnych, obniżenie podatku drogowego oraz zniesienie akcyzy przy zakupie.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA