REKLAMA

Scania mocno stawia na gaz Cz.14

Ciekłe pochodne przerobu ropy naftowej w postaci benzyny i oleju napędowego od ponad 100 lat, chociaż w różnym stosunku, stanowią podstawowe paliwo stosowane w przewozach drogowych. Powyższe wynika z ich podstawowych zalet w postaci wysokiej gęstości energii, łatwości i bezpieczeństwa dystrybucji, dobrze opanowanej technologii produkcji, małych strat przy rozprowadzaniu oraz łatwości i bezpieczeństwa napełniania, dodatkowo przy braku przeciwwskazań i wysokich wymogów co do długotrwałego przechowywania.

Jednocześnie firma mocno wskazuje na ekonomiczno-eksploatacyjne kwestie związane z wyborem odmian gazowych. Przede wszystkim niezwykle ważną rolę pełni maksymalnie zoptymalizowany dobór kompletacji auta pod kątem przewidzianego dla niego zakresu prac do wykonania. Te zasady wyboru rozwiązania gazowego są następujące:

REKLAMA
  1. Każde konkretne rozwiązanie powinno być dedykowane dla klienta na podstawie wywiadu o zamierzonym sposobie wykorzystania.

  2. Doradztwo techniczne przy zakupie polega m.in. na wskazaniu mocnych i słabych stron każdej konkretnej propozycji.

  3. Ważną rolę pełni wyjaśnienie zasad korzystania.

  4. Każdy pojazd gazowy powinien być zaimplementowany do obecnie i w przewidywanej przyszłości obsługiwanego procesu logistycznego lub należy wskazać na zmiany, jakie trzeba wprowadzić.

  5. Dokonany prawidłowy wybór oznacza możliwość uzyskania niższych kosztów TCO i wyższego TOE.

Ważną rolę pełnią też względy ekologiczne, w tym niższa emisja CO2.

Niemniej żaden projekt wdrożenia bardziej proekologicznych środków przewozu nie zakończy się sukcesem, jeśli ich eksploatacja nie wykaże uzasadnienia ekonomicznego – innymi słowy prawie nikt czysto altruistycznie nie zainwestuje w takie warianty, jeśli mu się to nie będzie zwyczajnie opłacać. W tej sferze Scania Polska, na podstawie dokonanych przez siebie prób, w tym w oparciu o egzemplarz 2-osiowego ciągnika wykorzystywanego w ramach programu „Zawsze na czele”, udowadnia, że zakup/wejście w użytkowanie typów gazowych okazuje się być w pełni uzasadnione, i to pomimo, że wyróżniają się one znacznie wyższą ceną nabycia, wyższymi kosztami serwisowania, wskutek m.in. skrócenia interwałów międzyprzeglądowych do 45000 km i dla oleju do 60000 km, oraz wyższymi o 20-35% kosztami finansowania i o 10-15% ubezpieczenia. Te wady dotyczą zarówno modeli CNG, jak i LNG. Poza tym na ich niekorzyść przemawia krótszy okres założonej deprecjacji fizycznej, dla wykonań CNG równy 12-14 lat, czyli teoretycznie zbliżony do okresu deprecjacji wydań tradycyjnych z wysokoprężną jednostką napędowa, ale dla wykonań LNG określony na około 10 lat. Trzeba także uwzględnić dozór butli – dozór LNG co rok, CNG co 3 lata i co 10 lat próba ciśnieniowa – oraz tzw. boiloff LNG, tankowanie i uprawienia. Przy czym w serwisach Scanii są pracownicy uprawnieni do legalizacji. Niemniej, z drugiej strony, przewoźnik zawsze może wybrać gazowe ogrzewanie postojowe.

Ceny i koszty

CNG/LNG

Cena pojazdu

+ 18 000EUR/+30 000 EUR

Koszt serwisowania

+ 25%/+ 40%

Koszty finansowania

+ 20%/+ 35%

Koszty ubezpieczenia

+ 10%/+ 15%

Cena paliwa

-2,66 PLN-40%/ -2,80 PLN -40%

Opłaty ekologiczne

-?-?

Opłaty drogowe -

-Maut 0,187 EUR/km

Dystans

Średnie zużycie

Średnia masa

Średnia prędkość

[km]

[kg/100km]

[t]

[km/h]

15.07.2019

3303

21,7

24

60

01.08.2019

5303

24

31

61

28.09.2018

5670

21,6

30

68

07.10.2019

3895

20,8

27

69

[km]

[kg/100km]

[t]

[km/h]

RAZEM

18171

22,0

28

65

     

Na tej podstawie przedstawiciele Scanii uważają, że wariant CNG zwróci się po 3 latach 11 miesiącach – 4 latach, z kolei LNG nawet w krótszym czasie, bo zaledwie po 2,7 roku – tzn. po upływie takiego okresu ogólne koszty użytkowania taboru gazowego zrównają się z kosztami eksploatacji taboru klasycznego z jednostkami wysokoprężnymi. W rozważaniach tych przyjęto, że roczny przebieg wynosi 120000 km, a zużycie LNG 22 kg/100 km.

 

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA