REKLAMA

Scania mocno stawia na gaz Cz.3

Ciekłe pochodne przerobu ropy naftowej w postaci benzyny i oleju napędowego od ponad 100 lat, chociaż w różnym stosunku, stanowią podstawowe paliwo stosowane w przewozach drogowych. Powyższe wynika z ich podstawowych zalet w postaci wysokiej gęstości energii, łatwości i bezpieczeństwa dystrybucji, dobrze opanowanej technologii produkcji, małych strat przy rozprowadzaniu oraz łatwości i bezpieczeństwa napełniania, dodatkowo przy braku przeciwwskazań i wysokich wymogów co do długotrwałego przechowywania.

W takim układzie, dla spełnienia tych dość wyśrubowanych poziomów, branża motoryzacyjna musi bezwzględnie wdrożyć podejście złożone, którego cechami będą:

REKLAMA
  • wielopłaszczyznowość;
  • zintegrowanie;
  • eklektyzm – otwartość;
  • holizm – ujęcie całościowe;

elastyczność – brak jednego uniwersalnego wyjścia, a raczej szukanie rozwiązań zoptymalizowanych lokalizacyjno-prawnie-użytkowo. Wskutek tego pewne propozycje, które mogą się sprawdzić u jednego klienta działającego na określonym terenie i w określonych warunkach, u innego, wykonującego analogiczne przewozy po analogicznych trasach, ale funkcjonującego gdzie indziej, mogą się już okazać dalekie od ideału.

Przy tym należy wskazać na kilka fundamentalnych wyzwań i ograniczeń związanych z implementacją paliw alternatywnych, alternatywnych zespołów napędowych i alternatywnych zespołów napędowych na paliwa alternatywne. Przede wszystkim, pomimo dużej świadomości proekologicznej, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, żadne rozwiązania i układy nie przyjmą się na rynku – nie zostaną wdrożone w wystarczająco znacznym stopniu, jeżeli użytkowanie takiego bardziej proekologicznego taboru nie będzie wykazywało uzasadnienia ekonomiczno-eksploatacyjnego. To uzasadnienie może wystąpić w sposób naturalny bądź/i stanowić następstwo wprowadzania przez władze zespołu elementów karząco-wspierających o charakterze miękkim albo twardym. Poprzez naturalne uzasadnienie rozumie się sytuację, w której wybór nabywcy-użytkownika bywa podyktowany wyłącznie czystym rachunkiem ekonomicznym, przy założeniu braku wsparcia podatkowego czy innego dla paliwowo-napędowych alternatyw. Tzn. po dokonaniu analizy opartej na rozpatrzeniu składowych ekonomicznych (TCO, TCM, TOE) oraz eksploatacyjnych (łatwość i przyjazność eksploatacji) dany podmiot dochodzi do wniosku, że wejście w posiadanie/możliwość wykorzystania wariantów na paliwa alternatywne, z alternatywnymi zespołami napędowymi i z alternatywnymi zespołami napędowymi na paliwa alternatywne zwyczajnie mu się opłaci. W sytuacji stosowania zaś przez władze elementów wspierających lub karzących należy wskazać, że elementami tymi są:

miękkie o charakterze wspomagającym technologie alternatywne, takie jak: ulgi w podatkach na zakup takich pojazdów, ulgi w cenie paliwa (przykładowo ograniczenie lub rezygnacja z akcyzy), ulgi w opłatach drogowych (jak preferencyjne stawki MAUT), możliwość korzystania z wydzielonych uprzywilejowanych pasów ruchu, jak buspasy w miastach, dodatkowe/wyższe opodatkowanie wersji klasycznych;

twarde o wymiarze represyjnym, takie jak zakaz wjazdu w ogóle bądź w określonych godzinach przez warianty z tradycyjnym systemem napędowym do centrów czy wydzielonych stref ruchu/zamieszkania.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA