REKLAMA

Scania mocno stawia na gaz Cz.4

Ciekłe pochodne przerobu ropy naftowej w postaci benzyny i oleju napędowego od ponad 100 lat, chociaż w różnym stosunku, stanowią podstawowe paliwo stosowane w przewozach drogowych. Powyższe wynika z ich podstawowych zalet w postaci wysokiej gęstości energii, łatwości i bezpieczeństwa dystrybucji, dobrze opanowanej technologii produkcji, małych strat przy rozprowadzaniu oraz łatwości i bezpieczeństwa napełniania, dodatkowo przy braku przeciwwskazań i wysokich wymogów co do długotrwałego przechowywania.

Na dzień dzisiejszy wytwórcy analizują wiele alternatyw paliwowo-napędowych. Są nimi:

REKLAMA
 • gaz ziemny w postaci sprężonej lub skroplonej;
 • biogaz w postaci sprężonej bądź skroplonej;
 • biopaliwa;
 • paliwa syntetyczne;
 • alkohole;
 • elektryfikacja układu napędowego, polegająca na jego:
 • hybrydyzacji – wprowadzeniu układu spalinowo-elektrycznego – tzw. hybrydy HEV i PHEV;
 • pełnej elektryfikacji, opartej na silniku elektrycznym i module baterii – tzw. hybrydy BEV, z możliwością doładowania na trasie – tzw. hybrydy bateryjne z funkcją plug-in;
 • pełnej elektryfikacji, powiązanej z wprowadzeniem pokładowego źródła energii w postaci ogniw paliwowych do wytwarzania wodoru – tzw. hybrydy FCEV.

Przy czym na obecnym etapie w sferze elektryfikacji układu napędowego należy wskazać, iż:

 • napęd hybrydowy występuje w kilku postaciach, od hybryd stosowanych w samochodach dystrybucyjnych i komunalnych, po tzw. hybrydy wspomagające, mogące znaleźć zastosowanie nawet w przewozach dalekodystansowych oraz specjalistycznych, takich jak ponadgabarytowe, w kopalnictwie czy wywozie drewna z lasu;
 • w obszarze czystych układów elektrycznych wciąż poważnym wyzwaniem pozostają ograniczenia związane z bateriami, dotyczące ich nadal relatywnie zbyt małej pojemności oraz zbyt dużej masy własnej, co negatywnie rzutuje na ładowność użyteczną oraz uzyskiwany zasięg. Do tego dochodzą wysokie koszty baterii, ich ograniczona żywotność oraz problemy z ostateczną utylizacją. Doładowanie na trasie, możliwe w przypadku hybryd plug-in, częściowo likwiduje problemy i ograniczenia wynikające ze zbyt małego zasięgu i zbyt dużej masy baterii, lecz rodzi nowe wyzwania, stanowiące pochodną konieczności wdrożenia na trasie takich pojazdów stacji szybkiego ładowania – szybkich ładowarek;
 • technologia wodorowa ogniw paliwowych wydaje się być bardzo obiecującą, lecz na jej komercjalizację przyjdzie jeszcze zapewne poczekać kilka lat (dekadę?).

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA