REKLAMA

Scania mocno stawia na gaz Cz.8

Ciekłe pochodne przerobu ropy naftowej w postaci benzyny i oleju napędowego od ponad 100 lat, chociaż w różnym stosunku, stanowią podstawowe paliwo stosowane w przewozach drogowych. Powyższe wynika z ich podstawowych zalet w postaci wysokiej gęstości energii, łatwości i bezpieczeństwa dystrybucji, dobrze opanowanej technologii produkcji, małych strat przy rozprowadzaniu oraz łatwości i bezpieczeństwa napełniania, dodatkowo przy braku przeciwwskazań i wysokich wymogów co do długotrwałego przechowywania.

Kolejna kluczowa zaleta, dotycząca zarówno gazu ziemnego, jak i biogazu, polega na tym, że zasilane nimi pojazdy pracują o 50% ciszej niż odpowiedniki wykorzystujące olej napędowy. Poza tym globalna sieć dystrybucji CNG należy dzisiaj do dobrze rozwiniętych i w miarę pewnych. Znaczącą flotę gazowców posiadają m.in. Katar, Arabia Saudyjska oraz USA, te ostatnie mocno korzystające z tzw. dobrodziejstw rewolucji łupkowej.

REKLAMA

Tym samym zarówno biogaz, jak i gaz ziemny mogą być wykorzystywane równolegle, a samo przejście z jednego paliwa na drugie jest proste do wykonania. Jak wskazano oba rodzaje gazu są również dostępne w postaci sprężonej lub skroplonej.

Dodatkowo za większym stosowaniem LNG/LBG przemawia fakt, że gazy te są przechowywane w temperaturze -162ºC. W rezultacie cechuje je większa gęstość energetyczna niż CNG oraz zajmują 7 razy mniejszą objętość niż analogiczna dawka gazu sprężonego. Dlatego są bardziej wydajne w przechowywaniu i transporcie, zapewniając pojazdom nimi zasilanym większy zasięg bez tankowania. W takim układzie zainteresowanie wariantami zasilanymi LNG wzrasta. Mniejsza objętość gazu w stosunku do CNG oraz lżejsza technologia pozwala na uzyskanie warunków eksploatacji zbliżonych do konwencjonalnych wersji. Podobnie jak w przypadku skompresowanego gazu, użytkownicy mogą też – jak wskazano – z łatwością skorzystać z bardziej ekologicznego biogazu, znacząco redukującego emisję CO2.

Zastosowanie gazu jako paliwa wykazuje także sens, gdyż cena gazu jest regulowana przepisami o jego dystrybucji oraz gaz:

  • jest ogólnie dostępny w rurach przesyłowych i w przypadku chęci uzyskania LNG wymaga jedynie skroplenia;
  • oznacza dywersyfikację źródeł energetycznych i możliwość ich elastycznego zmieniania;
  • wyróżnia się wysoką wartością metanową – około 97,4-99,7%;
  • wykazuje brak istotnych zanieczyszczeń i duży stopień kompresji;
  • ma cenę nieregulowaną przepisami, dającą możliwość zakupu tańszego gazu;
  • zachowuje parytet ceny 1m³ gazu = 60% 1 l ON. Przy tym koszty uwodnienia wynoszą 1,20 PLN/1m³, a koszty kompresji 50gr/1m³;
  • notuje się brak kosztu z tytułu „nadmiaru ciśnienia”.

Do tego, z punktu widzenia transportu drogowego, cechują go:

  • łatwe wprowadzenie w miejsce jednostek zasilanych olejem napędowym;
  • możliwość oparcia się na sieci dotąd istniejących stacji tankowania, ponieważ nie wymaga zmiany procesu logistycznego.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA