REKLAMA

Scania na rzecz zrównoważonego społecznie transportu towarowego Cz. 1

Znana dotąd z szeregu działań na rzecz zrównoważonego społecznie, ekonomicznie i środowiskowo transportu towarowego Scania podejmuje kolejne inicjatywy zmierzające do uczynienia go jeszcze bardziej wydajnym we wszystkich rozpatrywanych sferach.

Producent
Fot. Producent

Obecnie koncern mocno zaangażował się w projekty ukierunkowane na to, aby do 2050 roku transport towarowy mógł zacząć funkcjonować całkowicie bez paliw kopalnych jako zasadniczego nośnika energii. Co więcej, taki właśnie wolny od paliw kopalnych system transportu, w myśl porozumienia zawartego w Paryżu, okazuje się nie tylko możliwy, ale i z perspektywy społecznej atrakcyjny pod względem finansowym. Taki jest kluczowy wniosek z badania zainicjowanego przez Scanię. Przy tym osiągnięcie zerowej emisji CO2 w tym sektorze w okresie obowiązywania porozumienia paryskiego będzie wymagało zmian na niespotykaną dotąd skalę oraz poważnego i wspólnego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego. W tym kontekście kompleksowa analiza przeprowadzona przez firmę oraz poddana przeglądowi przez zewnętrzny zespół akademicki pokazuje, że da się podjąć kilka kroków dla stopniowego ograniczania emisji dwutlenku węgla. Śledząc drogę do zerowej emisji do 2050 roku, dokonaną za pomocą metody modelowania „backcasting”, analiza wskazuje żywotność, rentowność i opłacalność współbieżnych – równoczesnych ścieżek. Badanie obejmuje trzy segmenty transportu – długodystansowy, dystrybucyjny i miejski – oraz cztery kraje: Szwecję, Niemcy, Chiny i USA.

Uzyskane wyniki wskazują, że da się osiągnąć ponad 20-procentową redukcję emisji CO2, dopracowując – dalej optymalizując jeszcze bardziej inteligentnie obecne systemy transportowe, przykładowo dzięki poprawionemu planowaniu tras – zarządzaniu doborem dróg oraz lepszemu zarządzaniu ładunkiem i w tym kontekście spożytkowaniem dostępnych ładowności i/czy przestrzeni ładunkowej. Na szczycie tego znajduje się kilka różnych ścieżek co do wyboru paliwa oraz zespołów napędowych, mających zapewnić przyszłość bez paliw kopalnych. Przykładowo biopaliwa oferują najszybszą redukcję emisji CO2, podczas gdy elektryfikacja okazuje się być najbardziej opłacalna – kosztowo efektywna.

REKLAMA

Niemniej wdrożenie na szeroką skalę nowych technologii z całą pewnością zajmie wiele czasu, gdyż obecnie eksploatowany stok – zasób pojazdów rotuje bardzo powoli – innymi słowy wdrożenie tych nowych technologii w określonym zakresie będzie zależeć od tempa wycofywania taboru użytkowanego dzisiaj. Dlatego, aby do 2050 roku osiągnąć – dość do poziomu bez paliw kopalnych, potrzebne zmiany na odpowiednio znaczną skalę muszą być wprowadzane już od 2025 roku. Zmiany te obejmują nie tylko nowe technologie, ale i niezbędną tu nową infrastrukturę. Ponadto wymagane jest uzyskanie globalnej stopy wzrostu – udziału nowych technologii zespołów napędowych funkcjonujących bez paliw kopalnych – co najmniej na średnim rocznym poziomie pomiędzy 5 a 10 punktami procentowymi oraz uzyskanie przez nie do 2040 roku pełnej penetracji sprzedaży – całkowitego opanowania rynku zbytu pojazdów nowych. Tym samym, aby osiągnąć ten cel, sektor transportu i związane z nim sektory przemysłu (sektory bezpośrednio powiązane i wspomagające) wdrażanie kluczowych zmian muszą rozpocząć szybko, de facto natychmiast.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA