REKLAMA

Scania na rzecz zrównoważonego społecznie transportu towarowego Cz. 2

Znana dotąd z szeregu działań na rzecz zrównoważonego społecznie, ekonomicznie i środowiskowo transportu towarowego Scania podejmuje kolejne inicjatywy zmierzające do uczynienia go jeszcze bardziej wydajnym we wszystkich rozpatrywanych sferach.

Producent
Fot. Producent

Zgodnie z wynikami uzyskanymi na podstawie badania Pathways, dojście do 2050 roku do poziomu transportu towarowego bez paliw kopalnych wymaga wdrożenia – realizacji kilku ściśle powiązanych ze sobą działań składowych. Są nimi:

REKLAMA
  • tzw. inteligentniejsza logistyka: emisję dwutlenku węgla można obniżyć o ponad 20% w następstwie optymalizacji systemów, przykładowo wskutek poprawy doboru tras oraz lepszego zarządzania ładunkami. Pozostałą część da się uzyskać dzięki alternatywnym zespołom napędowym oraz paliwom alternatywnym;
  • elektryfikacja: wzrost liczby pojazdów w pełni elektrycznych – tzw. elektrycznych pojazdów bateryjnych stanowi najbardziej efektywny, najszybszy oraz najtańszy sposób – ścieżkę postępowania w krajach posiadających potencjał infrastrukturalny do zapewnienia uniwersalnych systemów ładowania i niekopalnych źródeł energii. Jednak w stosunku do aktualnej sytuacji pełna elektryfikacja będzie wymagała znacznych inwestycji w infrastrukturę. Przy czym w zamian koszty operacyjne są o 40% niższe niż w przypadku samochodów klasy tonażowej ciężkiej z silnikami wysokoprężnymi. Co więcej, proces elektryfikacji przewozów mogą przyspieszyć elektryczne autostrady do transportu dalekobieżnego, szczególnie że w nadchodzącym dziesięcioleciu koszty zakupu baterii prawdopodobnie – zgodnie z przypuszczeniami – wciąż będą należeć do wysokich;
  • biopaliwa: początkowo będą one stanowić skuteczną i opłacalną alternatywę, wykorzystującą technologię tradycyjnego silnika spalinowego. Te technologia i paliwa są dostępne już tu i teraz. Przy maksymalnym wykorzystaniu globalnie dostępnych biopaliw, w 2050 roku zasilane tymi biopaliwami jednostki spalinowe mogą napędzać jedną piątą taboru silnikowego;
  • ogniwa paliwowe: ponieważ pojazdy z ogniwami paliwowymi będą droższe, znacznego wzrostu liczby egzemplarzy z takim systemem napędowym można się spodziewać później niż w przypadku odmian w pełni elektrycznych z akumulatorami. Jeśli do 2050 roku koszty tej technologii spadną, a odnawialny wodór będzie dostępny, co ważne dostępny po niskich kosztach, ogniwo paliwowe może jednak stanowić znaczną część wyposażenia floty pojazdów.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA