Scania publikuje ocenę cyklu życia pojazdów elektrycznych na baterie Cz.2

Jako pierwszy gracz w branży ciężkich pojazdów użytkowych Scania publikuje ocenę cyklu życia (LCA – life cycle assessment) pojazdów dystrybucyjnych. LCA stwierdza, że wpływ na środowisko pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorem jest znacznie niższy niż pojazdów z silnikiem spalinowym.

Partnerstwa są kluczem do uzyskania redukcji emisji dwutlenku węgla potrzebnej do osiągnięcia celów naukowych, do których zobowiązała się Scania. Przykład stanowi tu partnerstwo z Northvolt, ukierunkowane na produkcję najbardziej ekologicznej baterii na świecie. Stal jest kolejnym ważnym elementem redukcji śladu węglowego przez ciężarówki, ze względu na duże uzależnienie od paliw kopalnych w fazie produkcji. Partnerstwo z H2 Green Steel ma na celu rozwiązanie tego problemu i ustawia Scanię na trajektorii dla ciężarówki o zerowej emisji, którą firma zamierza zrealizować w 2030 roku.

REKLAMA

Ogólnie w kilku branżach tworzą się silne partnerstwa, w których uczestniczą nie tylko transport i nabywcy usług transportowych, ale także dostawcy baterii i energii. Partnerstwo jawi się mianowicie jako jedna z sił napędzających przejście na zrównoważony transport. Dlatego jedną z najważniejszych części pracy nad poprawą klimatem jest współpraca z innymi. Nawet z konkurentami, z którymi codziennie walczy się na rynku, trzeba być w stanie uzgodnić, co jest dobre dla długoterminowych wspólnych celów dotyczących tego, co jest dobre dla planety i ludzi. Powyższe sprowadza się do tego, że grupa ludzi dogaduje się, aby wypracować, jak współdziałać, aby branża transportowa była bardziej efektywna”. Zobowiązując się do spójnej ścieżki do zerowej emisji netto: „musimy stworzyć nowe normy przywództwa korporacyjnego. Tym samym obecna kultura odpowiedzialności w biznesie musi obejmować nie tylko liczby i wyniki, ale też ludzi i planetę”.

Informacje o ocenie cyklu życia firmy Scania:

Ocena cyklu życia to metoda ISO 14040/44 służąca do obliczania wpływu produktów lub usług na środowisko w całym ich cyklu życia: w tym przypadku produkcji, użytkowania, konserwacji i odzyskiwania pojazdu i baterii. Analiza LCA w Scanii służy do oceny wpływu danego produktu na środowisko i ustalania wewnętrznych celów projektowych w rozwoju tego produktu.

Jednostka funkcjonalna zastosowana w tym badaniu to: 500 000 km przejechanych w reprezentatywnym cyklu dystrybucji przy średniej masie ładunku 6,1 tony i została wybrana dla odzwierciedlenia i reprezentowania pełnego okresu eksploatacji pojazdów.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA