Scania uruchamia inicjatywę mającą na celu poprawę biogospodarki europejskiej

Europa pilnie potrzebuje dekarbonizacji wszystkich sektorów swojej gospodarki oraz tworzenia wysokiej jakości trwałych miejsc pracy i wzrostu. W sektorze transportu i przemysłu biopaliwa odgrywają zasadniczą rolę w realizacji obu tych strategicznych celów.

Producent
Fot. Producent

W tym kontekście europejska biogospodarka może pomóc podmiotom na kontynencie zrealizować cele porozumienia z Paryża i stworzyć podstawy dla nowego wzrostu. Dlatego na konferencji w Oslo zorganizowanej przez platformę kierowniczą Xynteo Scania ogłosiła partnerstwo z tym podmiotem dla zbadania pełnego potencjału biopaliw i szerszej biogospodarki w Europie. Celami są zidentyfikowanie barier ograniczających ten wzrost i wspólne działanie, obejmujące biznes, decydentów, innowatorów oraz społeczeństwo obywatelskie, dla osłabienia tych barier i wykorzystania szans. W Europie – i nie tylko – mamy bowiem obecnie zaledwie dziesięć lat na odwrócenie negatywnych tendencji wskazanych na krzywej globalnej emisji CO2. Najnowszy raport dotyczący klimatu pokazuje mianowicie, że globalne ocieplenie o 2°C zamiast o 1,5°C oznaczałoby powielenie szkód na naszej planecie. W związku z tym właśnie pozostała nam teraz jedynie dekada na wskazane inne ukształtowanie krzywej globalnej emisji CO2 oraz upewnienie się, że emisje te zaczną wreszcie spadać zamiast dalej rosnąć.

W realizacji niezbędnych tu procesów dekarbonizacji transportu kluczową rolę odgrywać będą elektryzacja i digitalizacja. Powyższe zajdzie, ponieważ szybki rozwój pojazdów elektrycznych i infrastruktury elektrycznej za 10-15 lat może zaoferować realne propozycje – wyjścia także w przypadku tzw. ciężkich przewozów – ciężkich transportów. Niemniej, biorąc pod uwagę poczucie pilności, ludzkość nie powinna czekać aż dziesięć lat. Bezwzględnie szybko musi wdrożyć rozwiązania w zakresie biopaliw, aby zapewnić przemieszczanie wolne od CO2, które jest już dostępne.

Jednak z drugiej strony, pomimo dziesięcioleci znacznych oczekiwań, działań politycznych i inwestycji, zaufanie do biopaliw w Europie wciąż pozostaje na relatywnie niskim poziomie. Aby zatem wyjść poza ten impas, decydenci, biznes, konsumenci i społeczeństwo obywatelskie muszą opracować nową kompleksową wizję biogospodarki jako całości. Nadszedł więc najwyższy czas na nowe podejście, a inicjatywa ta podkreśli potencjał zrównoważonego wysokiej jakości wzrostu i dekarbonizacji.

Warto tu wskazać, Scania proponuje najszerszą gamę pojazdów do użytku z dostępnymi na rynku biopaliwami, mogącymi zaoferować 90-procentową redukcję emisji dwutlenku węgla. W tym da się wskazać duży potencjał dla Europy i reszty świata. Tym bardziej, że w Szwecji na paliwa odnawialne przypada już jedna piąta całkowitego zużycia paliw przez tzw. ciężki transport.

Zobacz również:
REKLAMA