REKLAMA

Scania ustawianie granic

Bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny oraz wydajniejszy system transportu: kontrola pojazdów za pomocą geofencing wykazuje bardzo duży i stanowiący swoiste wyzwanie potencjał rozwojowy dla branży transportowej. Teraz Scania bierze udział w szwedzkim projekcie, aby przyspieszyć rozwój i wdrażanie tej technologii.

Producent

Geofencing nie jest nowym wynalazkiem, ale wraz z rozwojem branży transportowej technologia ta ma wiele do zaoferowania. Działa poprzez zapewnienie wirtualnej granicy dla obszaru geograficznego w realnym świecie, a dla transportu wykazuje potencjał do wykorzystania na wiele różnych sposobów. Przykłady obejmują zmniejszenie prędkości pojazdu, a nawet całkowite zatrzymanie go w obrębie określonego obszaru, ograniczenie dostępu pojazdu do określonych dróg, stref lub terminali lub takie zaprogramowanie wariantu hybrydowego, aby automatycznie przełączał się na cichy tryb elektryczny podczas wjazdu do centrum miasta.
Część zarządzania flotą Scania
Technologia jest dotąd częściowo używana w ramach systemów zarządzania flotą, na przykład poprzez wysyłanie ostrzeżeń do firm transportowych, gdy samochód dystrybucyjny opuszcza określony obszar, taki jak terminal, lub gdy zbliża się do miejsca docelowego. Dzięki szybkiemu rozwojowi łączności bezprzewodowej z poruszającymi się pojazdami wiele aplikacji stało się już zatem możliwych. Teraz natomiast wszyscy jako interesariusze w branży transportowej powinni skoncentrować się na budowaniu wspólnej infrastruktury cyfrowej – powyższe w pierwszym rzędzie dotyczy producentów pojazdów, legislatorów, gmin, władz lokalnych oraz krajowej administracji transportu. Elementy te stanowią składową działań w kierunku inteligentnego i połączonego systemu transportowego.

REKLAMA

Tym samym:

  • gdy połączona ciężarówka opuszcza określony obszar objęty geofencingiem, taki jak przykładowo terminal, komputer pokładowy wysyła ostrzeżenie do biura dyspozytorskiego operatora;
  • po wjeździe pojazdu do miasta można zastosować technologię geofencingu do inteligentnego ograniczania prędkości;
  • w obszarach śródmiejskich można zaprogramować ciężarówkę hybrydową, aby automatycznie przełączała się z konwencjonalnego układu przeniesienia napędu z silnikiem spalinowym na elektryczny układ napędowy;
  • obszary dla pieszych w miastach mogą być objęte geofencingiem dla ograniczenia prędkości pojazdów do między 10-15 km/godzinę. Powiadomienie trafia także do biura dyspozytorskiego operatora, gdy ciężarówka wjeżdża do określonej strefy;
  • dzięki systemowi zarządzania flotą firma transportowa otrzymuje natychmiastowy dostęp do pozycji i ruchów swoich samochodów.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA