Skogforsk wspólnie z SCA i Scanią opracowuje elektryczną ciężarówkę do transportu drewna. Samochód będzie dostarczony do SCA.

Gunnar Svenson, badacz ze Skogforsk, mówi „Rola Skogforsk w projekcie polega na zbadaniu samochodu i porównaniu go z ciężarówkami do przewozu drewna zasilanymi olejem napędowym. Obejmuje to między innymi porównanie zużycia energii, wydajności i kosztów”.

Scania Producent

Skogforsk będzie też przez długi czas podążał za samochodem, aby zmapować, co byłoby potrzebne do szerokiego wdrożenia ciężarówek elektrycznych w całym kraju. „Ponieważ ciężarówki do przewozu drewna są w dużej mierze używane na słabo zaludnionych obszarach, infrastruktura ładowania stanie się kluczowym czynnikiem”, mówi Gunnar Svenson.

Długa tradycja

Skogforsk przez długi czas pracował nad zwiększeniem wydajności samochodów do przewozu drewna, aby zmniejszyć wpływ na środowisko oraz obniżyć koszty transportu, a tym samym wzmocnić konkurencyjność sektora leśnego, wskazuje Gunnar Svenson. „Aby zrobić kolejny krok, połączyliśmy Scanię i SCA, które opracowały teraz tę elektryczną ciężarówkę do pozyskiwania drewna. Skogforsk chce przyczynić się do leśnictwa wolnego od paliw kopalnych i jest wdzięczny, że zarówno Scania, jak i SCA są tak pozytywnie nastawione do naszej inicjatywy”, mówi . Według kierownika ds. zrównoważonego rozwoju firmy SCA, Hansa Djurberga, grupa przeszła długą drogę w procesach przemysłowych, które są już w 96 procentach wolne od paliw kopalnych. Teraz podjęto kolejny krok, aby nawet najcięższe transporty były wolne od paliw kopalnych. „Zrównoważony rozwój i zmniejszona emisja dwutlenku węgla są ważne dla całego społeczeństwa, co oznacza, że biznes zależy również od nas napędzających rozwój. Nasze lasy i produkty leśne od dawna przynoszą ogromne korzyści dla klimatu, a nasz przemysł jest bardzo efektywny pod względem klimatu, dlatego naturalne jest także, że mamy wysokie ambicje klimatyczne oraz ekologiczne przewozy” mówi Hans Djurberg. „80-tonowy zestaw na baterie do przewozu drewna pokazuje, że nawet naprawdę ciężki transport można zelektryfikować. Potrzebna jest zmiana tempa, jeśli Szwecja ma z czasem stać się wolna od paliw kopalnych i osiągnąć cel porozumienia paryskiego”, mówi Fredrik Allard. szef działu E-mobility w Scanii.

REKLAMA