REKLAMA

Solaris zdobywa Srebrny Listek CSR Polityki

Producent autobusów Solaris zdobył ważną nagrodę biznesową - Srebrny Listek CSR tygodnika Polityka

Producent
Fot. Producent

W nwoczesnej gospodarce wytwórcy różnych towarów mają szersze obowiązki niż tylko wytwarzanie produktów ze swojej oferty. Firma ponosi odpowiedzialność również za wszelkie działania mające wpływ na jej otoczenie w postaci klientów, pracowników, społeczeństwa czy środowiska naturalnego. Obszar tych działań określany mianem CSR (Corporate Social Responsibility) to ważny element społecznego postrzegania firmy i dobrej lub złej o niej opinii, co przekłada się na opinie o produktach, a więc również na wyniki ekonomiczne. W Polsce od lat tygodnik Polityka wspólnie z firma doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu dokonuje przeglądu wielu przedsiębiorstw pod względem aktywności CSR i kapituła tego konkursu przyznaje najlepszym i najaktywniejszym honorowe nagrody w postaci Złotych, Srebrnych i Białych Listków CSR. W tym roku kapituła bardzo wysoko oceniła pozaprodukcyjne działania polskiego producenta autobusów Solarisa, przyznając podpoznańskiej firmie Srebrny Listek CSR. Aktywność taką Solaris prowadzi od wielu lat, rozpoczynając ją dużo wcześniej niż termin ten znalazł się w publicznym obiegu. Kierownictwo zakładu od zawsze uważało, że etyka i wysokie standardy postępowania są bardzo istotnym elementem biznesu oraz, że warto realizować różne programy pozaprodukcyjne. Solaris od 11 lat jest bardzo aktywny w programach dotyczacych kształcenia młodzieży. Przykładem takich działań edukacyjnych jest tworzenie w okolicznych szkołach w Murowaniej Goślinie, Środzie Wlkp. i w Swarzędzu Klas Patronackich. Solaris współpracuje z Politechniką Poznańską organizując dla studentów formę Studiów Dualnych. Ponad 7 lat temu Solaris założył Fundację Zielony Jamnik - na ratunek bezbronnym, która uczestniczyła w ponad stu akcjach pomocy osobom fizycznym i różnym organizacjom. Od 13 lat działa Program Bezpieczny Kierowca podnoszący poziom wiedzy i umiejętności uczestników ruchu drogowego, w ramach którego przeszkolono już ponad tysiąc kierowców. Przyznany przez kapitułę Srebrny Listek CSR to piękne ukoronowanie takich pożytecznych działań.

REKLAMA

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA