REKLAMA

Specjalne pojazdy dla przemysłu naftowego

Ropa naftowa do dziś należy do najważniejszych surowców. Stanowi bowiem podstawę niezliczonych wyrobów, a zarazem wywiera ogromny wpływ na rynek światowy.

Niemniej przed powstaniem produktów końcowych przerobu ropy często konieczna okazuje się duża liczba procesów i etapów w ramach danego procesu: od wydobycia różnymi metodami, transportu, po rafinację i dalsze przetwarzanie. Procesy te wiążą się ze złożonymi procedurami, a same zakłady przetwórcze są zaawansowanymi technologicznie kompleksami przemysłowymi, w których istotny element pełni zaawansowana technologia ochrony przeciwpożarowej. Łatwopalny surowiec zawsze mianowicie stwarza ryzyko. Zatem zawsze istnieje podstawowe niebezpieczeństwo, że - zgodnie z prawem Murphy'ego - może to prowadzić do sekwencji zdarzeń losowych lub ludzkich błędów, ostatecznie doprowadzających do katastrofy. Z tego powodu powstało wiele różnych koncepcji pojazdów, dostosowanych do poszczególnych etapów łańcucha procesu i różnych powiązanych scenariuszy ryzyka. Są to pojazdy specjalnie zaprojektowane na takie ogromnie niebezpieczne zdarzenia: wysokowydajne wersje przemysłowe. Cechują je niezwykle wysokie zdolności bojowe, wyrażone przez duże pojemności zbiorników, w tym szczególnie zbiorników na środki pianotwórcze, dodatkowe środki gaśnicze w postaci CO2 lub/i proszku, maksymalne zakresy – zasięgi rzutów działek, możliwość szybkiej reakcji oraz godziny ciągłej pracy: w przypadku poważnego pożaru atrybuty te bezwzględnie stanowią warunek szybkiego i skutecznego działania.

REKLAMA

Specjalne odmiany przemysłowe kompletacyjnie zoptymalizowane do zabezpieczania rafinerii Rosenbauer oferuje od dawna. Takim dobrym przykładem jest tu model oznaczony jako ULF 3000/4000/750. Oprócz 3000 litrów wody i 4000 litrów środka pianotwórczego zabiera on 750 kilogramów suchego chemicznego proszku gaśniczego. Dlatego można go uznać za wszechstronny i uniwersalny przemysłowy wariant strażacki. W dodatku dwa zdalnie sterowane działka zapewniają dostarczenie środka gaśniczego: są to wysoce wydajne działko dachowe – w tzw. wieżyczce dachowej – RM130C oraz działko zderzakowe RM35C. Uzupełnia je układ podawania środka – proszku chemicznego ze specjalną dyszą ChemCore działka RM130C. Powyższe pozwala na łączne stosowanie wody/piany i suchego proszku gaśniczego. Technologia ta może znacznie zwiększyć zasięg rzutu suchego proszku gaśniczego w porównaniu do konwencjonalnych działek. Jednak dysza ChemCore - tym razem w rurze odgałęzionej - jest używana nie tylko przez działko dachowe, ale także do szybkiego ataku za pomocą linii wężowej szybkiego natarcia z funkcją podawania dwóch środków gaśniczych. Podawanie odpowiedniej ilości wody/piany gwarantuje jednostka pompowa w postaci autopompy N100 HYDROMATIC. Poza tym system dozowania środka pianotwórczego HYDROMATIC z bezpośrednim podawaniem umożliwia dozowanie z różnymi stężenia dla każdego środka walki z ogniem – czy działka, czy linii szybkiego natarcia.

Inny przykład specjalnego wydania dla rafinerii to SLF 10.000. Powstał on, gdyż w zakładach petrochemicznych nadmiarowe sieci hydrantów o wysokiej wydajności często zabezpieczają dostawy wody. W związku z tym czasami używa się tu pojazdów mających jedynie mały zbiornik na wodę lub niemających go wcale, ale w zamian zawierających wyłącznie zbiornik/zbiorniki na środki pianotwórcze. Pompy zwiększają ciśnienie wody pobieranej z hydrantów. Ciężki pianowy samochód ratowniczo-gaśniczy zabiera 10 000 litrów środka pianowego. Wbudowane pompa N100 i system dozowania środka pianotwórczego MIXMATIC mogą dostarczać duże ilości mieszanki piany i wody. Dachowe działko Rosenbauer, RM130C zapewnia potężną wydajność i największy zasięg rzutu. Dodatkowa – jako uzupełnienie – zainstalowano działko zderzakowe RM15C.

Kolejną propozycję stanowi kombinowany typ 6000 TLF/5000. Ta przemysłowa ciężarówka gaśnicza może być używana jako potężne auto pierwszego rzutu, ponieważ mieści aż 6000 litrów wody i 5000 litrów środka pianotwórczego. Przy tym agregat pompowy – autopompa N100 MIXMATIC może być wykorzystywana zarówno do regulacji domieszki środka pianotwórczego specjalnie dla każdego wyjścia, jak i do obsługi wieży – zdalnie sterowanego działka dachowego RM130C. Ponadto w umieszczonym z przodu nadwozia module załogi na wspornikach COMFORT SCBA da się zamontować 4 aparaty oddechowe, które mogą być używane nawet podczas dojazdu na miejsce operacji, umożliwiając natychmiastowe rozpoczęcie akcji gaśniczej.

Generalnie istnieje wiele innych interesujących wymagań specjalnych dotyczących pojazdów gaśniczych w przemyśle naftowym, niezależnie od tego, czy są to magazyny, transport czy odległe pomieszczenia.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA