REKLAMA

Sprostowanie

Producent

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem przedstawionym przez Jelcz sp. z o.o. przedstawiony w opisie ciągnik siodłowy nie jest dedykowany do programu JAK, czyli dotyczącego transporterów ciężkiej techniki bojowej, lecz projektu pod kryptonimem WISŁA. W związku z powyższym wszelkie dane nawiązujące do wymagań i opisujące ciągnik na bazie programu JAK są nieprawdziwe.
Jednocześnie Jelcz sp. z o.o. informuje, iż podwozia bazowe do programu WISŁA znajdują się w końcowej fazie produkcji. Jelcz sp. z o.o. nie rozpoczął jeszcze ich badań zakładowych. Pojazdy zostały fizycznie wykonane, jednak nie są jeszcze odebrane przez RPW. Jelcz sp. z o.o. - z uwagi na charakter programu - do tej pory nie publikował zdjęć pojazdów w przestrzeni publicznej i nie udzielał informacji na ten temat, tym bardziej że wciąż trwają ustalenia w zakresie ostatecznej konfiguracji podwozi. Po finalizacji tych prac zostaną rozpoczęte stosowne badania.

REKLAMA

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA