REKLAMA

Światowa premiera elektrycznego furgonu do transportu pieniędzy na bazie MAN eTGE

Pierwszy na świecie opancerzony furgon do transportu pienię-dzy z napędem elektrycznym został na początku sierpnia prze-kazany firmie Prosegur, działającej na międzynarodowym rynku ochrony. SaElektryczny MAN eTGE, w którym zabudowę furgo-nową do transportu pieniędzy wykonała firma STOOF, będzie testowany w firmie Prosegur w ramach transportu przedmiotów wartościowych.

Producent

Aspekt ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju również w logistyce odgrywa istotną rolę jako element decydujący o przyszłości firmy. Najlepiej świadczy o tym fakt, że pojazd MAN eTGE ze spe-cjalnym opancerzeniem wykonanym przez producenta zabudów STOOF został na początku sierpnia przekazany na terenie zakładu Borkheide pod Poczdamem firmie Prosegur zajmującej się logistyką transportu pieniędzy i przedmiotów wartościowych. Nowy członek floty pojazdów Prosegur jest pierwszym na świecie opancerzonym furgonem do transportu pieniędzy z napędem elektrycznym. „Nasz koncern, który każdego roku na wszystkich drogach przewozi około 550 miliardów euro, przykłada bardzo dużą wagę do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i przejęcia odpowiedzialności także za zrównoważony rozwój”, mówi Jochen Werne, Chief Development Officer w Prosegur Deutschland.
Furgon MAN TGE 3.140 E, który w firmie Prosegur będzie teraz w rejonie Poczdamu realizował zadania transportowe, został przez fir-mę STOOF International wyposażony w opancerzenie klasy FB3. Wyzwanie dla wykonawcy zabudowy stanowiła konieczność zasto-sowania wyjątkowo lekkich materiałów o tej samej klasie wytrzymało-ściowej. W transporterze elektrycznym mogą jechać maksymalnie 3 osoby. Jego masa własna wraz z opancerzeniem wynosi ponad 3.150 kg.
Prosegur obsługuje w Niemczech prawie 900 pojazdów do realizacji transportów międzyregionalnych oraz na terenie miast, gdzie pojazdy pokonują krótkie trasy – z reguły około 60 do 70 kilometrów dziennie. W tym przypadku eTGE o zasięgu w ruchu miejskim wynoszącym od 120 do 130 kilometrów (115 km według aktualnego cyklu WLTP) do-skonale nadaje się do realizacji tego zadania. W transporcie pienię-dzy na terenie miasta znaczenie ma też bogate wyposażenie MAN eTGE. Jest on wyposażony seryjnie w czujniki parkowania uwzględ-niające także boki pojazdu, kamerę do jazdy wstecz, tempomat, sys-tem obserwacji otoczenia z funkcją hamowania awaryjnego w mia-stach, system wspomagania awaryjnego hamowania (EBA) i reflekto-ry LED.
Obecnie Prosegur eksploatuje nowy pojazd elektryczny w trybie te-stowym. Wyzwaniem przy realizacji rutynowych zadań będzie za-pewnienie odpowiedniego obciążenia użytkowego. Opancerzenie nie-zbędne w pojazdach transportujących pieniądze i wartościowe przedmioty zmniejsza dopuszczalną masę ładunku. To nie odstrasza jednak szefa działu rozwoju w firmie Prosegur Deutschland: „Trans-formacja możliwa jest także w warunkach kompleksowych”, przeko-nuje Jochen Werne. „Jesteśmy pewni, że uda się połączyć cele eko-logiczne i ekonomiczne.” W przypadku pozytywnych wyników testów Prosegur planuje zakup kolejnych pojazdów z napędem elektrycz-nym.

REKLAMA

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA