Szczęśniak PS na XXX Targach MSPO Cz.2

Na tegorocznych jubileuszowych targach MSPO SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o. (SPS) wystawiał - przekazany MON w roku ubiegłym – ciężki terenowy samochód ratowniczo-gaśniczy oparty o 3-osiowe podwozie Scania P450B6X6HZ ze specjalizowanej serii XT – typ GCBAPrSn 8/6,5/180/60. Tym samym kompletacyjnie podwozie to przygotowano do sprostania trudniejszym warunkom eksploatacji, w tym użytkowaniu w bardziej wymagających warunkach drogowych.

Szcześniak Jarosław Brach

Wykonaną przez Szczęśniak PS zabudowa ratowniczo-gaśnicza cechuje konstrukcja modułowa – moduły są trzy: sprzętowy ze zbiornikami na środki gaśnicze oraz pompowo-sprzętowy. Szkielet poszczególnych modułów nadwozia powstał ze spawanych profili aluminiowych, z kolei poszycie z blach aluminiowych, przytwierdzonych do szkieletu nośnego metodą klejenia. Powyższe wpływa z jednej strony na trwałość, z drugiej na lekkość, z trzeciej na łatwość wymiany poszczególnych elementów w sytuacji ich ewentualnego uszkodzenia. Rama pomocnicza składa się z dwóch podłużnic występujących formie ceowników połączonych poprzeczkami z blach ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Użytkowy dach ma postać podestu roboczego w wydaniu antypoślizgowym, z bocznymi barierkami zabezpieczającymi – krawędzie zabezpieczające dach stanowią burty będące przedłużeniem bocznych ścian nadwozia. Na dachu umieszczono skrzynie na sprzęt i wyposażenie, a prowadzi na niego tylna – zamocowana z tyłu po prawej stronie, lekka aluminiowa, rozkładana drabinka. Cztery boczne przedziały na sprzęt i wyposażenie, rozmieszczone symetrycznie po dwa na każdą stronę, są zamykane lekkimi anodowanymi żaluzjami aluminiowymi, z możliwością zamknięcia na klucz i jednym kluczem pasującym do wszystkich zamków. Rozkład wysuwanych półek i tac w skrytkach ma charakter modułowy. Dostęp do pozycji rozlokowanych wyżej ułatwiają podskrytkowe aluminiowe podesty robocze, odchylane do dołu – takie podesty zlokalizowano pod pierwszą skrytką po prawej stronie i obydwoma skrytkami tylnymi. Sam układ wodno-pianowy zaprojektowano tak, że środki gaśnicze można podawać poprzez autopompę podczas jazdy przy prędkości do 8 km/h. Ta jednostopniowa autopompa – zabudowana wraz z panelem sterowania i napędzana od przystawki odbioru mocy za pośrednictwem wału przegubowego – to urządzenie GODIVA – typ P2A6010 – o wydajności 6500 l/min przy ciśnieniu 8 barów. Jej przedział zlokalizowano z tyłu, a zamyka go się, analogicznie jak boczne przedziały sprzętowe, lekkimi anodowanymi żaluzjami aluminiowymi. Sterowanie włączania napędu autopompy następuje elektrycznie z panelu sterowania umieszczonego w tylnej skrytce lub z kabiny pojazdu. Ponadto autopompa ma trzy nasady ssawne 110 mm oraz cztery nasady tłoczne 75 mm (po dwie z każdej strony). Podgrzewany zbiornik na wodę o pojemności 8225 litrów został zamontowany w tylnej części zabudowy przed modułem pompowo-sprzętowym i wykonany z kompozytu szklano-poliestrowego. Ma on wewnętrzne falochrony zabezpieczające przed przelewaniem przewożonej w nim wody, zawór całkowitego jego opróżniania, układ odpowietrzający, system automatycznego napełniania z hydrantu, właz rewizyjny o średnicy 450 mm z dostępem z dachu nadwozia oraz dwie nasady napełniania hydrantowego 75 mm do tankowania geodezyjnego. Drugi ze zbiorników – stanowiący integralną część zbiornika na wodę zbiornik środka pianotwórczego – także zrobiono z materiałów kompozytowych – tzn. z wysokiej jakości materiału poliestrowego wzmacnianego włóknem szklanym. Zbiornik ten wyróżniają: pojemność 855 litrów, wewnętrzne falochrony, elektroniczny wskaźnik poziomu napełniania, grodzie oraz nasady do napełniania – W75 na dachu i dodatkowa W52 do tankowania z poziomu gruntu.

REKLAMA