Szczęśniak PS na XXX Targach MSPO Cz.3

Na tegorocznych jubileuszowych targach MSPO SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne sp. z o.o. (SPS) wystawiał - przekazany MON w roku ubiegłym – ciężki terenowy samochód ratowniczo-gaśniczy oparty o 3-osiowe podwozie Scania P450B6X6HZ ze specjalizowanej serii XT – typ GCBAPrSn 8/6,5/180/60. Tym samym kompletacyjnie podwozie to przygotowano do sprostania trudniejszym warunkom eksploatacji, w tym użytkowaniu w bardziej wymagających warunkach drogowych.

Szcześniak Jarosław Brach

W skład układu wodno-pianowego wchodzą także m.in. cztery zraszacze do ochrony podwozia, automatyczny dozownik środka pianotwórczego, nasady, linia szybkiego natarcia i działka wodno-pianowe. Dozownik z możliwością regulacji zapewnia precyzyjne dozowanie środka pianotwórczego w zakresie stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy pompy. Nasady są następujące: cztery W75 po dwie na stronę oraz trzy W110 do tankowania geodezyjnego. Linia szybkiego natarcia Pamet o długości 60 m charakteryzuje się wydajnością 418 l/min, prądownicą turbo (protek) z nakładką do piany, zwijadłem elektrycznym i system przedmuchu. Działka wodno-pianowe są zaś dwa. Działko zderzakowe to Akron DWP 16 – typ Brass FireFox 3463 – o wydajności 1600 l/min, sterowane elektrycznie i automatycznie poprzez joystick umieszczony w kabinie po stronie dowódcy, z możliwością podawania wody oraz wodnego roztworu wodno-pianowego. Jego obrót poziomy wynosi 320º (z ogranicznikami +/- 90º w każdą stronę), a pionowy 135º w zakresie od -45 do + 90º. Drugie z działek – główne dachowe – zamocowane w przedniej części dachu – to z kolei działko Fierre – model FI-EMP-4 DWP 32, o wydajności 3200 l/min przy ciśnieniu 8 barów, ponownie sterowane elektrycznie i automatycznie poprzez joystick umieszczony w kabinie po stronie dowódcy. Kąt jego obrotu określono na 340º, (170º w każdą stronę) w zakresie od –80 do + 80º, a zwarty zasięg rzutu wody na 70 m. Działko to ma możliwość podawania wody i wodnego roztworu wodno-pianowego oraz proszku gaśniczego (10kg/s). Zgodnie z wymogami zamawiającego pojazd zaopatrzono mianowicie w agregat proszkowy – system suchego proszku Fierre Srl ze 180 kg proszku gaśniczego ABC kompatybilnego z pianą gaśniczą.. Do wyrzucania proszku służy azot przewożony w dwóch butlach każda o pojemności 30 litrów i pod nominalnym ciśnieniem 200 bar. Butle mają nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, redukujący ciśnienie do 20 barów i są przystosowane do pracy pod ciśnieniem roboczym 12-13 bar. Czas przygotowania zbiornika do wyrzutu proszku wynosi ok. 15 sekund. Podawanie proszku jest możliwe za pomocą węża DN25 o średnicy 25 mm i długości 30 m, zakończonego proszkową prądownicą pistoletową o wydajności 3 kg/s. Wąż nawinięto na zwijadło szybkiego natarcia z napędem elektrycznym, znajdujące się po lewej stronie zbiornika. Na wyposażeniu gaśniczym znajduje się również agregat śniegowy (CO2), składający się z dwóch butli (2x30 kg) z 60 kg dwutlenku węgla (CO2). Ten rodzaj środka gaśniczego można podawać przy pomocy węża wysokociśnieniowego o długości 40 m, zakończonego prądownicą śniegową o wydajności 2 kg/s dwutlenku węgla (CO2).

Ponieważ także akcje ratownicze mogą być prowadzone nocą bądź w warunkach ograniczonej widoczności, zastosowano oświetlenie pola pracy w postaci ośmiu lamp LED (po trzy z każdej strony) oraz dwóch z tyłu wmontowanych w górnej części nadwozia, nad żaluzjami. Lampy te uzupełnia pneumatycznie wysuwany, zlokalizowany na dachu w przedniej jego części, maszt oświetleniowy SVEP Components - model Alutower o wysokości 3,9 m i klasie szczelności IP 68, sterowany poprzez przewodowy sterownik umieszczony w skrytce P1. Maszt ten zaopatrzono w dwa reflektory LED IP68 o mocy 180 W każdy, gwarantujące łączne natężenie światła o wartości 36.000 lm.

Dopuszczalną masę całkowitą tak skompletowanego samochodu określono na 30000 kg.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 września 2019 roku SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. został wpisany do wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Do dzisiaj jest jedyną firmą branży pożarniczej na tej liście. To wielki dowód uznania i wyróżnienia dla jej osiągnięć oraz duża odpowiedzialność spoczywająca na tym podmiocie. Na 200 podmiotów wpisanych na wspomnianą listę, zaledwie 35 to bowiem podmioty prywatne.

 

REKLAMA