REKLAMA

T Pod – kolejna prototypowa ciężarówka Poziomu 4.0 Cz.1

Czwarta rewolucja przemysłowa to termin ukuty przez specjalistów niemieckich. Niemniej bardzo szybko trafił on do powszechnego użytku, a obrazuje ostatnie zmiany, jakim przede wszystkim podlegają gospodarki krajów wysoko rozwiniętych. Do zasadniczych wyznaczników tych zmian i zarazem podstawowych wyróżników charakteryzujących tzw. Poziom 4.0 należą postępujące digitalizacja i cyfryzacja, łączność i sieciowość, automatyzacja i autonomizacja oraz proekologizacja.

Jednym z pierwszych określeń związanych z czwartą rewolucją przemysłową jest Przemysł 4.0 (Industry 4.0). Oznacza on przemysł funkcjonujący w środowisku sieciowym, oparty na cyfrowych pozyskaniu, obróbce, analizie i przesyłaniu informacji, internecie rzeczy oraz coraz częściej chmurach i sztucznej inteligencji, a do tego na relatywnie coraz większą skalę wykorzystujący roboty zastępujące pracę ludzi, na tym etapie najczęściej tę powtarzalną i wobec tego najłatwiejszą do mechanicznego zsubsudiowania, i przy tym silnie uwzględniający kwestie ochrony środowiska. Ponieważ także sam przemysł nie funkcjonuje w swoistej próżni, ta tzw. rewolucja poziomu 4.0 zaczyna dotyczyć stale rosnącej liczby działów i sektorów gospodarki oraz ogólnie kolejnych sfer naszego życia. Wskutek tego przykładowo narodziły się już Usługi 4.0 czy Media 4.0. Bezpośrednio z samym Przemysłem 4.0 powiązane są zaś m.in. pakiety pełnej obsługi transportowo-spedycyjno-logistycznej w ramach modułów zaopatrzenia i dystrybucji, w tym zaopatrzenia od punktu pierwotnego wejścia w posiadanie określonych zasobów do dystrybucji aż do momentu trafienia określonego – finalnego – przeznaczonego do ostatecznej konsumpcji dobra do końcowego odbiorcy. W efekcie w przestrzeni zaczęły istnieć takie terminy jak Logistyka 4.0, Transport 4.0, Mobilność 4.0 oraz Pojazd 4.0.

REKLAMA

Pojazd 4.0 da się koncepcyjnie i funkcjonalnie określić jako środek przemieszczania przygotowany do działania w Środowisku 4.0, czyli wykonywania operacji przewozowych i innych skojarzonych na poziomie Transportu 4.0 przy zachowaniu zasad Mobilności 4.0. W przypadku transportu osobowego może czy wręcz powinien on realizować swoje zadania w systemach MaaS (Mobility-as-a-service) – mobilności jako usługi pasażerskiej, natomiast w obszarze transportu towarowego jego rola wiąże się z zaspokajaniem potrzeb przemieszczeniowych w zakresie Logistyki 4.0 działającej na rzecz Przemysłu 4.0. Tym samym Pojazd 4.0 musi spełniać podstawowe założenia techniczno-użytkowe obowiązujące dla Poziomu 4.0. W tym przypadku są nimi: łączność i sieciowość wskutek cyfryzacji i digitalizacji oraz włączenia w całokształt powiązań tworzących kompleksową i zintegrowaną całość – siatkę wzajemnych zależności, wydzieloną z otoczenia na podstawie określonych kryteriów, ale jednocześnie – na zasadzie zazwyczaj silnych wzajemnych interakcji, mocno z tym otoczeniem powiązaną, i wskutek tego wyróżniająca się specyficznymi rozkładem, organizacją, rozmieszczeniem, mechanizmami postępowania, systemem zależności, uporządkowaniem i hierarchizacją, profilem i strukturą. Elementy te immanentnie uzupełniają automatyzacja zmierzająca do pełnej autonomizacji oraz proekologizacja, nastawiona na maksymalne ograniczenie emisji wszelkich substancji szkodliwych i hałasu. Co ważne, na skutek bardzo turbulentnego otoczenia, składowe te mogą – a nawet muszą – ewaluować w czasie w kierunku swojej stałej poprawy, co wyraża ich zdolności adaptacyjno-przystosowacze, nacelowane na stałe podnoszenie konkurencyjności.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA