Tatra Treva 30 Cz.2

Drugą istotną nowością Tatry był ciężki terenowy opancerzony taktyczny samochód ratownictwa technicznego i ewakuacji, oznaczony jako TREVA-30. Przy czym Treva to słowo sztuczne, utworzone z pierwszych liter wyrażenia w języku angielskim, brzmiącego Tactical Recovery and Evacuation Vehicle, czyli taktyczny pojazd ratownictwa i ewakuacji – po czesku těžký vyprošťovací automobil.

Tatra Producent

TREVA-30, przygotowana w ramach koncernu EXCALIBUR ARMY, to taktyczna terenowa opancerzona ciężarówka ratowniczo-ewakuacyjna, skompletowana na 4-osiowym podwoziu Tatra Force 8x8. Koncepcyjnie i pokoleniowo jest to zupełnie nowa propozycja całkowicie czeskiego pochodzenia w klasie taktycznych pojazdów ratowniczo-holowniczych. W porównaniu do Treva-15 zmiany dotyczą kilku istotnych obszarów implementacyjnych:

REKLAMA
  • dalszej poprawy ogólnych własności ewakuacyjnych;
  • przygotowania do użycia na asymetrycznym polu walki;
  • możliwości podnoszenia cięższych ładunków i tym samym zabezpieczania większego wsparcia w działaniach logistycznych, takich jak przeładunki cięższych kontenerów, palet czy podnoszenie cięższych elementów albo pomoc w ewakuacji/podnoszeniu cięższych pojazdów;
  • użycie tych samych kluczowych komponentów, jak w innych premierowych pojazdach firmy.

Pojazd ten wyposażono więc w opancerzoną czterodrzwiową kabinę tego samego typu, co kabina w haubicy MORANA. Ta integralnie opancerzona kabina czterodrzwiowa może pomieścić nie tylko kierowcę i operatora, ale także załogę holowanego sprzętu kołowego. Niemniej zamontowano też dodatkowe oświetlenie dalekosiężne, uzupełniające to w pasie nadszybia, ulokowane na zewnętrznych górnych narożach pionowego panelu czołowego. Oświetlenie to zawiera po dwa reflektory na stronę w wystających stalowych „skrzynkowych” obudowach.

W skład zastosowanego wyposażenia do ewakuacji i ratownictwa technicznego weszły:

  • przedni podnoszony lemiesz. Co ciekawe, na lemieszu tym zamocowano dwa potężne uchwyty – tzw oczka a pomiędzy nimi elektryczną wciągarkę;
  • dwuramieniowy – z ramionami wysuwanymi teleskopowo – obrotowy żuraw, przy którego rozwoju ECALIBUR ARMY współpracował z ČKD Slaný. Żuraw ten zamontowano nad osiami tylnego tandemu, w pozycji spoczynkowej jego ramiona są ustawione w kierunku jazdy, z kolei w trakcie pracy wysuwane/odchylane są podpory boczne – zlokalizowane pośrodku oraz z tyłu auta. Maksymalny udźwig tego żurawia określono na 30000 kg;
  • tylne rozkładane, sterowane hydraulicznie ramię holownicze – tzw. widelec – do przemieszczania samochodów, opancerzonych pojazdów kołowych i innego sprzętu kołowego;
  • boczne skrzynki sprzętowe;
  • wciągarkę o uciągu nominalnym 25 ton.
REKLAMA