REKLAMA

Tatra dla żurawia Phoenix Euro 6

Egzemplarz ten powstał dla klienta ze Szwajcarii – HODEL i będzie wykorzystany w formie bazy dla żurawia hydraulicznego.

Producent
Fot. Producent

W ten sposób po raz kolejny Tatra dowodzi swojej potężnej elastyczności, przejawiającej się możliwością dostaw modeli wysoko zindywidualizowanych nawet w niewielkiej liczbie – sztuki, dwóch. W przypadku tego auta jego specyfika polega na kombinacji – integracji mechanicznego oraz hydrauliczno-elektronicznego systemu sterowania kołami dla wszystkich czterech osi. Dzięki temu spełnia ono wymogi odbiorcy w zakresie połączonych – wysokiej mobilności taktycznej – dzielności terenowej i manewrowości.

W zaproponowanym tu rozwiązaniu kąt skrętu kół osi tylnych zależy od kąta skrętu kół osi przednich lub pozostaje całkowicie od nich niezależny. W efekcie jest dostępnych kilka różnych trybów skrętu, a wśród nich ten określany jako tzw. krabi chód. W trybie tym zarówno koła osi przednich, jak i tylnych są skręcone pod tym samym kątem i w tym samym kierunku – są równoległe względem siebie. Wskutek tego istnieje możliwość poruszania się po skosie zarówno do przodu, jak i do tyłu – wjazdu i wyjazdu z zadanych miejsc. Co więcej, sterowanie tym układem może się odbywać aż na trzy sposoby – mechaniczne, hydraulicznie bądź elektronicznie.

W roli bazy występuje tu podwozie z linii Phoenix o symbolu T158-8P6R41.27ZA 8x8.1R i rozstawie osi 2150+2660+1500 mm. W przypadku obu osi przednich zastosowano mechaniczny układ skrętu Tatra TON, a dwóch osi tylnych elektro-hydrauliczny Mobilny Elektroniczny System (Mobile Electronic Systems). Stanowi on coś autentycznie wyjątkowego, chociaż zdecydowana większość wprowadzonych w nim podgrup (subgroups) części pochodzi ze standardowego programu produkcyjnego. Jednocześnie Phoenix Euro 6 "Krab" spełnia wszelkie najnowsze wymagania prawne i odpowiada na potrzeby odbiorcy w zakresie systemu sterowania. Ze względów prawnych i bezpieczeństwa, tryby sterowania osiami zostały podzielone na dwie grupy: drogowy ON-ROAD i terenowy OFF-ROAD.

Tryb drogowy ON-ROAD to tryb bazowy, w jakim pojazd zawsze pozostaje po każdym uruchomieniu. Przeznaczono go do jazdy po normalnych – konwencjonalnych drogach. W trybie tym system kontroli trzeciej osi jest zablokowany, przez co oś ta ustawia się w tzw. bezpośredniej pozycji do jazdy – równolegle do centralnej rury nośnej. Niemniej koła osi ostatniej – czwartej są kontrolowane – sterowane w zależności od kąta skrętu kierowanych kół osi przednich – ustawiają się względem nich przeciwbieżnie dla zmniejszenia promienia skrętu. Funkcja ta działa do prędkości 30 km/h, z kolei przy dojściu do prędkości 50 km/h koła tej osi ulegają automatycznemu wycentrowaniu i zablokowaniu – blokowany do pozycji poruszania się na wprost jest system sterowania nimi.

REKLAMA

REKLAMA

Producent
Fot. Producent

W ten sposób po raz kolejny Tatra dowodzi swojej potężnej elastyczności, przejawiającej się możliwością dostaw modeli wysoko zindywidualizowanych nawet w niewielkiej liczbie – sztuki, dwóch. W przypadku tego auta jego specyfika polega na kombinacji – integracji mechanicznego oraz hydrauliczno-elektronicznego systemu sterowania kołami dla wszystkich czterech osi. Dzięki temu spełnia ono wymogi odbiorcy w zakresie połączonych – wysokiej mobilności taktycznej – dzielności terenowej i manewrowości.

W zaproponowanym tu rozwiązaniu kąt skrętu kół osi tylnych zależy od kąta skrętu kół osi przednich lub pozostaje całkowicie od nich niezależny. W efekcie jest dostępnych kilka różnych trybów skrętu, a wśród nich ten określany jako tzw. krabi chód. W trybie tym zarówno koła osi przednich, jak i tylnych są skręcone pod tym samym kątem i w tym samym kierunku – są równoległe względem siebie. Wskutek tego istnieje możliwość poruszania się po skosie zarówno do przodu, jak i do tyłu – wjazdu i wyjazdu z zadanych miejsc. Co więcej, sterowanie tym układem może się odbywać aż na trzy sposoby – mechaniczne, hydraulicznie bądź elektronicznie.

W roli bazy występuje tu podwozie z linii Phoenix o symbolu T158-8P6R41.27ZA 8x8.1R i rozstawie osi 2150+2660+1500 mm. W przypadku obu osi przednich zastosowano mechaniczny układ skrętu Tatra TON, a dwóch osi tylnych elektro-hydrauliczny Mobilny Elektroniczny System (Mobile Electronic Systems). Stanowi on coś autentycznie wyjątkowego, chociaż zdecydowana większość wprowadzonych w nim podgrup (subgroups) części pochodzi ze standardowego programu produkcyjnego. Jednocześnie Phoenix Euro 6 "Krab" spełnia wszelkie najnowsze wymagania prawne i odpowiada na potrzeby odbiorcy w zakresie systemu sterowania. Ze względów prawnych i bezpieczeństwa, tryby sterowania osiami zostały podzielone na dwie grupy: drogowy ON-ROAD i terenowy OFF-ROAD.

Tryb drogowy ON-ROAD to tryb bazowy, w jakim pojazd zawsze pozostaje po każdym uruchomieniu. Przeznaczono go do jazdy po normalnych – konwencjonalnych drogach. W trybie tym system kontroli trzeciej osi jest zablokowany, przez co oś ta ustawia się w tzw. bezpośredniej pozycji do jazdy – równolegle do centralnej rury nośnej. Niemniej koła osi ostatniej – czwartej są kontrolowane – sterowane w zależności od kąta skrętu kierowanych kół osi przednich – ustawiają się względem nich przeciwbieżnie dla zmniejszenia promienia skrętu. Funkcja ta działa do prędkości 30 km/h, z kolei przy dojściu do prędkości 50 km/h koła tej osi ulegają automatycznemu wycentrowaniu i zablokowaniu – blokowany do pozycji poruszania się na wprost jest system sterowania nimi.

REKLAMA

Producent
Fot. Producent

Natomiast w trybie terenowym OFF-ROAD dostępne są trzy specjalne opcje. Zaprojektowano je pod kątem eksploatacji ciężarówki poza drogami publicznymi, w specyficznych warunkach, przy dozwolonej ograniczonej prędkości poruszania się. Opcja – tryb sterowania wszystkimi osiami (ALL-WHEEL STEERING) bazuje na możliwości skrętu kół osi trzeciej i czwartej przeciwbieżnie do ustawienia – pozycji kół dwóch przednich osi. Cel polega tu na uzyskaniu minimalnego promienia skrętu. Druga opcja – tryb sterowania jak ruch kraba (CRAB STEERING) opiera się na możliwości skrętu kół osi trzeciej i czwartej w zakresie od 0 do 21° w tym samym kierunku – równolegle do skręcanych kół dwóch przednich osi. W ostatnim, specjalnym trybie sterowania osiami – trybie sterowania manualnego (MANUAL STEERING) sterowanie kołami osi trzeciej i czwartej odbywa się zaś całkowicie niezależnie od położenia – skrętu kół dwóch pierwszych osi. W rezultacie kierowca może dokładnie ustawić i korygować kąt skrętu kół dwóch tylnych osi poprzez ustawienie – skręt kół tych osi w dowolnym wybranym przez siebie kierunku.

Ponieważ koła tych dwóch tylnych osi mają elektronicznie kontrolowany hydrauliczny mechanizm wykonawczy, w kabinie zamontowano tzw. terminal kontroli systemu nadzoru mobilnej elektroniki (Mobile Electronic). Znajduje się on na centralnym tunelu, obok dźwigni zmiany biegów. Zawiera osiem przełączników funkcji dedykowanych do wyboru trybu sterowania osiami, a potem kontroli kąta skrętu kół osi trzeciej i czwartej. Ponad przełącznikami zlokalizowano wyświetlacz pokazujący załączenie każdego przełącznika indywidualnie.

Przy konstruowaniu tego wariantu wiele uwagi poświęcono też zapewnieniu maksymalnie wysokiego bezpieczeństwa eksploatacji. Zaraz po uruchomieniu auta, ze względu właśnie na chęć zagwarantowania tego bezpieczeństwa, musi być przeprowadzony test całego systemu, trwający około 15 s. Wybór trybu kontroli poruszania się pojazdu może być dokonany na postoju lub gdy prędkość jazdy nie przekracza 5 km/h. Po każdej operacji w trybie OFF-ROAD, prowadzący powinien przełączyć układ kontroli do pozycji ON-ROAD i przeprowadzić tzw. synchronizację systemu. Tylko wówczas może jechać po drogach publicznych. Przy czym system jest w stanie stwierdzić ewentualny błąd – status błędu w czasie swojego własnego testu i trybu synchronizacji, zapisać kod błędu na wyświetlaczu oraz ostrzec kierowcę przy pomocy sygnału akustycznego.

Już sam nawet bardzo prosty opis systemu kontroli samochodu, mogącego pracować w wielu odmiennych trybach, wskazuje, że jest to niezwykle wysoko zaawansowany układ oferujący wyspecjalizowane opcje ruchu. Powyższe skutkuje relatywnie wysokim stopniem odpowiedzialności kierowcy oraz jego zdolności do kontroli pojazdu. Pozostaje to o tyle istotne, że – jak wskazano – wersję tę cechują specyficzne zdolności do poruszania się. W trybie ON-ROAD układ kontroli zapewnia charakterystyki jezdne typowe dla odmian 4-osiowych, przy poruszaniu się po drogach publicznych. W trybie OFF-ROAD z kolei po pierwsze poprawie ulegają charakterystyki do jazdy w terenie, i po drugie możliwe staje się skorzystanie ze specyficznych funkcji sterowania kołami. Na szczególną uwagę zasługuje tzw. krabi chód, pozwalający na bezproblemowy równoległy dojazd do ramp, wysokich krawężników, bez konieczności wielokrotnego poprawiania. Poza tym daje się – przy kołach osi przednich i tylnych ustawionych względem siebie przeciwbieżnie – radykalnie zredukować promień skrętu, co okazuje się niezwykle pomocne w trakcie manewrowania, zawracania na ograniczonej powierzchni, pokonywania bardzo trudnego terenu albo unikania krytycznych sytuacji przy jeździe w górę bądź w dół po krętych, wąskich górskich szlakach, jakich swoją drogą w Szwajcarii nie brakuje. Możliwości takie nie są dostępne dla standardowych odpowiedników.

Wersje takie są traktowane jako niszowe i mogą znaleźć pewne zastosowanie jako nośniki drabin, podnośników czy żurawi, jak w tym przypadku klienta szwajcarskiego. Taka kompletacja Phoenix Euro 6 „Krab” z żurawiem, dzięki swoim specyficznym – unikatowym właściwościom – idealnie nadaje się do eksploatacji na terenach górzystych i górskich, z utrudnionym dojazdem i kłopotliwym manewrowaniem.

Budując taki model czeski producent ponownie dowiódł, że jest w stanie przygotować jednostkowe wykonania, o bardzo dobrych własnościach terenowych, bezpieczne w eksploatacji i wysoko zindywidualizowane w zakresie możliwości spełniania nawet nietypowych wymagań odbiorców. Tworzy to jego tzw. specyficzną wartość dodaną.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ

REKLAMA

REKLAMA