REKLAMA

Traton - gotowy na wyzwania przyszłości Cz.11

Obecnie w Europie powoli coraz silniejszym zmianom zaczynają podlegać zarówno sami przewoźnicy, w tym i towarowi, i osobowi, jak i przemysł pojazdów użytkowych oraz proponowane przez niego wyroby.

Producent

Sam Volkswagen Group Logistics GmbH&Co. OHG należy w Niemczech do jednych z operatorów logistycznych o najwyższych obrotach. Natomiast w Europie dziennie koordynuje średnio 18 000 przewozów realizowanych ciężarówkami w rozległej sieci dostawców, zakładów produkcyjnych, rynków zbytu i dealerów. Do tego z Grupą Volkswagen współpracuje ponad 150 spedytorów, a w przyszłości każda ciężarówka w tej sieci ma zostać zarejestrowana w tym samym środowisku cyfrowym. Ogólnie Group Logistics zarządza stale rosnącym przepływem materiałów i ładunków wraz z 13 markami Grupy i wymaga wydajnego oraz przyszłościowego rozwiązania IT, aby sprostać temu wyzwaniu. Thomas Zernechel, szef Volkswagen Group Logistics, stwierdza: „Nasza działalność wiąże się z ogromną złożonością. Planowana współpraca z RIO pozwoli nam kontynuować cyfryzację w sektorze transportu i uzyskać większą przejrzystość. Umożliwi nam to optymalną kontrolę i dalsze precyzyjne dostosowywanie naszej działalności aż do uzyskania perfekcji. Optymalizacja wykorzystania poprzez dalsze ograniczanie pustych przebiegów i przestojów pomoże nam również osiągnąć nasze cele w zakresie ochrony klimatu”.

REKLAMA

Warto tu dokładniej przeanalizować podane liczby i fakty. Współpracę działającej w chmurze marki logistycznej RIO z Volkswagenem „Konzern-Logistik” - jednym z największych graczy logistycznych, dziennie w Europie z ponad 18 000 ładunków zabieranych ciężarówkami, ukierunkowano na poprawa spożytkowania zdolności przewozowych taboru, w tym zmniejszenie pustych i nie w pełni wykorzystanych przebiegów oraz przestojów, co ma zdecydowanie podnieść wydajność. Tym bardziej, że patrząc branżowej prawdzie prosto w oczy, obiektywnie trzeba stwierdzić, że w tej sferze jest bardzo dużo do zrobienia. Trudno bowiem być zadowolonym z notowanych poziomów od 50 do 60% realnego zagospodarowania możliwości przemieszczeniowych. To nie jest dobry stosunek dla kogokolwiek: ani nie oznacza on wydajności dla klientów, ani nie okazuje się pozytywny dla społeczeństwa i środowisko. Tymczasem optymalizacja wydajności za pomocą oprogramowania i następnie cyfryzacja mogą się przyczynić do ochrony klimatu. Kluczowe znaczenie odgrywa tu także połączenie systemów elektrycznych i elektronicznych. W tym kontekście MAN zwraca uwagę na swoją premierową, dopiero przygotowywaną do wprowadzenia generację produktów, mającą być najbardziej cyfrową ciężarówką w dotychczasowej historii bawarskiego koncernu.
RIO podkreśla też, że rynek spedytorów to „logistyka w klasie premium”. Jan Kaumanns, dyrektor generalny RIO, wyjaśnia mianowicie: „Świat spedytorów to klasa logistyczna premium. Złożone łańcuchy dostaw wymagają inteligentnego produktu, aby przenieść wszystkich uczestników w to samo środowisko cyfrowe. W RIO z przyjemnością przyjmujemy to wyzwanie. Jako producent OEM telematyki MAN, a RIO-Box jako neutralny pod względem marki komponent z możliwością modernizacji, RIO zajmuje doskonałej jakości stanowisko do wypełnienia luki między zadaniami kontrolnymi Group Logistics a realizacją zadań logistyki transportu drogą”. Dla RIO ta współpraca otwiera rynek dla rozwiązań, które początkowo były dostosowane do potrzeb sektora motoryzacyjnego. Z myślą o przyszłości powinny jednak stanowić podstawę wszystkich odpowiednich usług spedycyjnych. Kaumanns kontynuuje: „Jesteśmy dumni z tego, że możemy wnosić nasze cyfrowe kompetencje do partnerstwa z tak ważnym graczem na rynku internetowym i czekamy na współpracę”. Jako następne kroki RIO i Volkswagen Group Logistics planują trwałe partnerstwo korporacyjne, wykraczające poza same kwestie techniczne związane ze współpracą. Jan Kaumanns wyjaśnia „Logicznym krokiem dla nas jest zawarcie stałej umowy ramowej z Volkswagen Group Logistics, sprawiającej, że nasza współpraca jak najszybciej będzie solidna”.

W tym kontekście trzeba podkreślić, że współczesna nowoczesna logistyka staje się coraz bardziej cyfrowa. Dla umożliwienia w przyszłości w pełni autonomicznej jazdy ciężarówkami, dzisiejsze ręczne procesy w ekosystemie transportu muszą zatem zostać zdigitalizowane. Długi czas oczekiwania kierowców w terminalach z powodu braku przejrzystości, w dużej mierze papierowa wymiana informacji i interakcje międzyludzkie charakteryzujące się częstymi błędami prowadzą bowiem do wysokiej realnej nieefektywności realizowanych procesów.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA