REKLAMA

Traton - gotowy na wyzwania przyszłości Cz.15

Obecnie w Europie powoli coraz silniejszym zmianom zaczynają podlegać zarówno sami przewoźnicy, w tym i towarowi, i osobowi, jak i przemysł pojazdów użytkowych oraz proponowane przez niego wyroby.

W celu przyspieszenia wprowadzenia e-pojazdów w Brazylii, oprócz konfigurowania nowych modeli przy użyciu ekskluzywnego nowego rozwiązania elastycznej architektury, VWCO ogłosił utworzenie pionierskiego e-konsorcjum w brazylijskim kompleksie badawczo-rozwojowym i produkcyjnym zlokalizowanym w fabryce w Resende w stanie Rio de Janeiro. W projekcie tym po raz pierwszy na świecie wytwórca pojazdów – w ramach przełomowej współpracy – stworzył kompletną strukturę wsparcia dla swoich elektrycznych ciężarówek. Struktura ta, nazwana e-Konsorcjum, obejmuje wszelkie aspekty powstawania i eksploatacji pojazdów elektrycznych, od lokalnego opracowywania komponentów, poprzez produkcję zasadniczą po konfigurację i budowę infrastruktury ładowania oraz zarządzanie cyklem życia zarówno pakietu akumulatorów, jak i pojazdów, wykorzystując zaangażowanie włączonych stron w w pełni zintegrowany łańcuch dostaw. Tym samym kwestia dotyczy nie tylko całego użytecznego cyklu życia samych pojazdów, ale i utylizacji akumulatorów po zakończeniu ich życia. Dzięki tej nowej koncepcji e-Konsorcjum ułatwi dostęp do technologii elektrycznej w sektorze pojazdów użytkowych i w rezultacie jej wprowadzenie do szerszej eksploatacji. Włączone w tym modelu biznesowym zewnętrzne firmy partnerskie rozszerzają swoją działalność poza bramy fabryczne, gdziekolwiek klient ma siedzibę. Na przykład ankietują i oceniają garaże czy magazyny klientów w całej Brazylii oraz instalują urządzenia do ładowania w celu wspierania flot pojazdów elektrycznych. E-Konsorcjum ma również tę samą koncepcję co modułowe konsorcjum oraz unikatowy i rewolucyjny system produkcyjny – w tym modelu siedmiu/ośmiu dostawców wraz z VWCO ponosi odpowiedzialność za montaż pojazdów w fabryce, zwiększając wydajność i jakość przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. W efekcie, zapowiadając rozwój nowego ekosystemu wspierającego mobilność elektryczną, VW Caminhões e Ônibus znajduje się na końcowym etapie negocjacji nowego modelu biznesowego z ośmioma znaczącymi partnerami. Tymi partnerami i dostawcami e-Konsorcjum są:

REKLAMA
  • Siemens, który zapewnia infrastrukturę i sprzęt do ładowania oraz dostarcza energię elektryczną do klientów;
  • CATL i Moura, odpowiedzialne za dystrybucję, zarządzanie i konserwację akumulatorów;
  • Bosch, WEG i Semcon, odpowiedzialne za opracowywanie i dostarczanie komponentów.

Decyzję tę oficjalnie podał Roberto Cortes, prezes i dyrektor generalny firmy, podczas Dnia Innowacji Traton w Szwecji. Cortes jest także jednym z członków zarządu tej Grupy.
Generalnie VWCO stale ulepsza technologię stosowaną w swoich pojazdach. Aby to osiągnąć, opracował opatentowane rozwiązanie inżynieryjne dla wariantów elektrycznych, oparte na elastycznej architekturze, wspierającej szybką integrację z autem komponentów pochodzących od Grupy Traton i jej partnerów sojuszniczych. To innowacyjne podejście pokazuje zdolność podmiotu do przygotowywania modeli elektrycznych oraz jego zaangażowanie we wspieranie strategii Traton, aby stać się w branży światowym liderem w tej dziedzinie. W tym kontekście oferta VW e-Delivery stale się poszerza, ponieważ firma bada podstawowy segment samochodów użytkowych oprócz obecnych odmian 11 i 14-tonowych. Pokazany po raz pierwszy na arenie międzynarodowej model 4-tonowy VW e-Delivery powstał z wykorzystaniem tego samego elastycznego rozwiązania architektonicznego, wdrożonego w innych przedstawicielach z gamy elektrycznej.
Modele e-Konsorcjum i pojazdów elektrycznych stanowią część obecnego programu inwestycyjnego VWCO, do 2021 roku zakładającego wydatki w wysokości przeszło 1,5 miliarda R $.
Roberto Cortes ocenia „Nasz zespół opracował i zbudował pionierską konfigurację technologiczną oraz model biznesowy, który pozwoli nam wprowadzić naszą ofertę komercyjnych pojazdów elektrycznych na światowy rynek transportowy. Jesteśmy gotowi na wszystkie rozwiązania. Przede wszystkim naszym celem jest wspieranie misji Traton, aby stać się światowym liderem w branży transportowej”. I dodaje „Nie ulega wątpliwości, że dzięki temu ogłoszeniu po raz kolejny tworzymy historię. VWCO było pierwszą firmą, która w Brazylii w rzeczywistych warunkach eksploatacji zademonstrowała i przetestowała ciężarówkę z napędem elektrycznym. A teraz, wraz z ogólnoświatowym ogłoszeniem e-Konsorcjum, łączymy siły z firmami, które przodują w rozwoju elektrycznej mobilności”.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA