REKLAMA

Traton - gotowy na wyzwania przyszłości Cz.2

Obecnie w Europie powoli coraz silniejszym zmianom zaczynają podlegać zarówno sami przewoźnicy, w tym i towarowi, i osobowi, jak i przemysł pojazdów użytkowych oraz proponowane przez niego wyroby.

Producent

Notowane obecnie kluczowe elementy powodują konieczność wdrożenia odpowiednich działań – posunięć przystosowawczych po stronie dostawców taboru. Posunięcia te są dzisiaj w pierwszym rzędzie naznaczone przez:

REKLAMA
  • wahanie;
  • wymagany sceptycyzm, ale powiązany z otwartością i przekonaniem, że należy postępować/funkcjonować w myśl zasady „nie wierz, ale bądź przygotowany”;
  • elastyczność;
  • konieczność stałej wnikliwej obserwacji oraz analizy wielu wydarzeń i procesów;
  • wzrost specyfiki wymagań ze strony odbiorców – powiększające się dyferencjacja i indywidualizacja nawet w grupach dotąd uznanych za jednorodne;
  • zmieniające się m.in. prawne ramy funkcjonowania;
  • wzrost troski o środowisko naturalne – walka z globalnym ociepleniem;
  • nieodzowność ponoszenia znacznych wydatków na badania i rozwój bez gwarancji, że te wydatki się zwrócą;
  • bardzo dużą i stale narastającą podmiotową i terytorialną – co do obszaru geograficznego – indywidualizację oferty. Tzn. pewne wyjścia i rozwiązania zaproponowane jednemu użytkownikowi mogą być kompletnie nieodpowiednie dla innego użytkownika, operującego w zbliżonych warunkach i przemieszczającego ładunki tego samego typu czy wykonującego analogiczne przewozy pasażerskie. Kwestia dotyczy tu wyboru m.in. konkretnych paliw alternatywnych czy alternatywnych zespołów napędowych, w tym alternatywnych zespołów napędowych na paliwa alternatywne. Przykładowo jeden klient obsługujący krótkodystansowy ruch dystrybucyjny może mieć dostęp do taniego biogazu i tym samym wybrać wariant zasilany tym paliwem, podczas gdy inny partner, operujący 20-30 kilometrów dalej i też realizujący podobny rodzaj zleceń, ale pozbawiony dostępu do taniego biogazu, może już wybrać wersję auta hybrydową albo w pełni elektryczną ewentualnie – przy wysokich cenach energii, baterii i samych pojazdów zelektryfikowanych i braku stosownych zachęt podatkowo-opłatowo-ulgowych, może nadal stawiać na klasyczne odmiany z jednostką spalinową zasilaną olejem napędem, w tym wcale nie biopaliwem – bioolejem.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA