Traton - gotowy na wyzwania przyszłości Cz.3

Obecnie w Europie powoli coraz silniejszym zmianom zaczynają podlegać zarówno sami przewoźnicy, w tym i towarowi, i osobowi, jak i przemysł pojazdów użytkowych oraz proponowane przez niego wyroby.

Producent

Na ogół tych wyzwań producenci muszą być przygotowani, by podołać wymaganiom jutra. Niemniej oznacza to, że niemal równocześnie muszą prowadzić prace w wielu sferach bez gwarancji, że pewne propozycje – chociaż dzisiaj wydawałoby się, iż bardzo obiecujące i perspektywiczne – takimi okażą się za jakiś czas (kilka lat?). To oczywiście podnosi koszty oraz powoduje rozproszenie zasobów i wzrost niepewności. Nie ma jednak innego wyjścia – trzeba mianowicie ryzykować, by przetrwać.. Świat wokół – z biznesowo-ekonomiczno-technologicznego punktu widzenia – jest nieprzewidywalny oraz nie dający się łatwo ująć w proste agendy i ramy. W związku z tym nawet strategia scenariuszy musi zawierać wiele ścieżek oraz ujmować szeroki wachlarz czynników i wyjść – ścieżek alternatywnych, co oznacza, że staje się niezwykle złożona. Przy tym musi być eklektyczna i holistyczna – otwarta i jednocześnie całościowa.

REKLAMA

I w jakim właśnie kontekście należy rozpatrywać Dzień Innowacji – Innovations Day 2019, który Grupa Traton od 1 do 2 października zorganizowała w Sztokholmie i Södertälje. W swoim przemówieniu prezes Grupy – dyrektor generalny CEO Traton SE i członek Zarządu Volkswagen AG – Andreas Renschler wskazał bowiem na różnorodne wyzwania, przed którymi stoi teraz przemysł pojazdów użytkowych, w tym w szczególności znaczącą transformację w kierunku alternatywnych układów napędowych i układów o zmniejszonej emisji CO₂ oraz wyraźnie szybkie tempo, w jakim zmieniają się konsumpcjonizm i logistyka. Do tego sama branża należy do bardzo cyklicznych i ściśle uzależnionych popytowo (wykazujących wysokie skorelowanie) z notowanym wzrostem gospodarczym oraz ogólnymi tendencjami i nastrojami na rynku. Dlatego podczas imprezy firma zaprezentowała szeroki zakres innowacji, od premierowych pojazdów użytkowych poprzez stale poszerzane i pogłębiane usługi skojarzone po nowe sposoby współpracy. Przy tym robi zauważalne postępy dzięki pojazdom funkcjonującym w sieci, zintegrowanej sieciowej logistyce oraz autonomicznej jeździe. Składowe te dadzą się zaś ująć w zasadnicze nurty Poziomu 4.0, czyli automatyzację i autonomizację, łączność i sieciowość, proekologizację oraz serwizację. Co więcej, by uzyskać satysfakcjonujące wyniki w tym obszarach, w ciągu najbliższych pięciu lat przedsiębiorstwo planuje wydatki na badania i rozwój w wysokości setek milionów EUR. Jeden z głównych nurtów tych badań i rozwoju (R&D) koncentruje się na cyfryzacji: do końca 2024 roku właśnie na cyfryzację będzie wydatkowanych – zainwestowanych ponad 1 mld EUR w ramach prowadzonych prac związanych z innowacjami oraz przedstawianiem nowych wyrobów, technologii i systemów – powiązanych produktów ze sfer hardware i software.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA