REKLAMA

Traton - gotowy na wyzwania przyszłości Cz.4

Obecnie w Europie powoli coraz silniejszym zmianom zaczynają podlegać zarówno sami przewoźnicy, w tym i towarowi, i osobowi, jak i przemysł pojazdów użytkowych oraz proponowane przez niego wyroby.

Producent

Dla lepszego spożytkowania ponoszonych nakładów, MAN, Scania i Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) przygotowują wspólne platformy, aby zwiększać elastyczność oraz obniżać koszty. Zagadnienie dotyczy m.in. wspólnego wykorzystania synergii między tymi trzema filiami, jako klucza do sukcesu całego organizmu. Tym bardziej, że wiele osiągnięto w ciągu zaledwie czterech lat od jego założenia. Sprzedaż i zarobki rosły z roku na rok – wskutek wzrostu synergii i ogólnie sprzyjających warunków w otoczeniu uzyskiwane są rekordowe poziomy: 26 miliardów EUR przychodów w 2018 roku i ponad 13 mld EUR w pierwszej połowie 2019 roku oraz ustanowiony nowy rekord – przekroczenie 1 miliarda EUR zysku operacyjnego w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku. Niemniej oczywiście, ponieważ firma prowadzi działalność naznaczoną przez cykliczność, te wyniki mogą równie dobrze ulec pogorszeniu. Coraz większym wyzwaniem staje się mianowicie otoczenie rynkowe, a prognozy przewidują mniejszy wzrost zbytu.
Traton zrobił też krok na rynkach kapitałowych Od 2019 roku jest spółką giełdową notowaną na giełdach we Frankfurcie i Sztokholmie. Grupa postrzega to jako ważne posunięcie - szczególnie w delikatnym i niepewnym otoczeniu rynkowym, przy możliwych krótkoterminowych niekorzystnych zmianach cen akcji.
Generalnie obecnie strategia przedsiębiorstwa, określona jako Global Champion – Globalny Mistrz (Czempion), opiera się na 4 filarach:

REKLAMA
  • wydajność marki;
  • współpraca i synergia;
  • globalna ekspansja;
  • innowacje zorientowane na klienta.

W takim układzie przeżycie tak radykalnej transformacji, jaką podmiot przeszedł w ciągu tych ostatnich lat, z jednej strony stanowiło wyzwanie, lecz z drugiej jawiło się jako specyficzna siła napędowa. Zarazem, w celu uniknięcia kanibalizacji, Grupa Traton odpowiednio pozycjonuje poszczególne marki – jak określa ich działania są jednoznacznie umiejscowione i ściśle powiązane. Scania pełni rolę gracza wiodącego w działaniach na rzecz zrównoważonego transportu – jest liderem innowacji w zakresie zrównoważonych rozwiązań transportowych i pracuje nad wieloma różnymi alternatywami dla paliw kopalnych – tzw. niekopalnymi alternatywami. MAN ma dobrą pozycję jako niezawodny partner biznesowy z pełną ofertą i zadaniem uproszczenia oraz uczynienia bardziej efektywnymi biznesów swoich klientów. Dlatego realizuje szeroką strategię, oferując produkty od lekkich aut dostawczych po ciężarówki klasy tonażowej ciężkiej. Brazylijski Volkswagen Caminhões e Ônibus proponuje z kolei produkty szyte na miarę, przy zachowaniu możliwie najlepszego stosunku jakości do ceny, szczególnie na rynkach wschodzących. W związku z tym specjalizuje się w przedstawianiu dopasowanych, konkurencyjnych rozwiązań przede wszystkim dla regionów Ameryki Łacińskiej i Afryki. Te trzy marki zyskują zatem wyraźne pozycjonowanie i każda z nich ma swoją rolę do odegrania. Przy tym wszystkie – MAN, Scania i Volkswagen Caminhões e Ônibus – prezentują innowacyjne rozwiązania dla e-mobilności, autonomicznej jazdy oraz połączonych systemów. W swojej strategii dążenia do liderowania firma wykorzystuje więc to, co najlepsze z całej grupy, oferując przy tym rozwiązania dostosowane do każdej ze spółek zależnych wchodzących w jej skład. M.in. kwestia odnosi się do spożytkowania najlepszych cech każdej z trzech marek, co powinno stanowić siłę napędową wewnętrznej synergii. Skoordynowane badania i rozwój w całej grupie przekładają się bowiem na osiąganie zdecydowanie lepszych wyników.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA