REKLAMA

Traton - gotowy na wyzwania przyszłości Cz.7

Obecnie w Europie powoli coraz silniejszym zmianom zaczynają podlegać zarówno sami przewoźnicy, w tym i towarowi, i osobowi, jak i przemysł pojazdów użytkowych oraz proponowane przez niego wyroby.

Producent

Helmut Schweighofer, CEO grupy logistycznej DB Schenker Europe, podkreślił, jak ważne jest, aby klienci mogli sprostać wysokim wymaganiom stawianym flotom ciężarowym. Wskazał także na wartość dodaną niestandardowych konfiguracji, wykorzystujących koncepcje modularyzacji oferowane przez wytwórców. W związku z tym kluczowego znaczenia nabiera zdolność złożenia pojazdu w oparciu o dostępne moduły podstawowe i dodatkowe. Newralgiczna pozostaje też rola w realizacji tego potencjału w ramach systemów cyfrowych. Wskutek tego odsetek ekspertów w dziedzinie elektroniki i oprogramowania w działach programistycznych znacznie wzrośnie. Co więcej, takie zwiększone zapotrzebowanie na informatyków/programistów wystąpi zarówno po stronie dostawców taboru, jak i go eksploatujących – przewoźników.
Drugim czynnikiem kluczowym – „sterownikiem” są oprogramowanie i systemy. Świat staje się bowiem coraz bardziej połączony, co przynosi ogromne korzyści klientom poprzez zwiększanie wydajności do poprawy biznesu. Ponieważ też oprogramowanie i systemy mają ogromne znaczenie dla każdego przyszłego produktu i usługi, już dziś ponad 30% inżynierów firmy pracuje nad oprogramowaniem. To ponad 2000 osób! W dodatku do roku 2025 podmiot planuje podłączyć ponad milion ciężarówek. Dlaczego? Ponieważ chce przejść na szybką cyfrową ścieżkę. Dlatego właśnie – jak wskazano – w ciągu najbliższych 5 lat jest gotowy zainwestować ponad 1 miliard EUR w dalszą cyfryzację swoich produktów i usługi. Poza tym widzi całkowicie nowe modele biznesowe, które są opracowywane w ramach samej Grupy oraz wraz z jej partnerami zewnętrznymi.

REKLAMA

Trzeci filar strategiczny obejmuje ludzi i współpracę, gdyż tworzenie innowacji nie tylko polega na znajdowaniu świetnych pomysłów – kwestia dotyczy również zbliżania właściwych ludzi. Traton tę współpracę postrzega i rozpatruje na trzech poziomach:

  • ze swoimi klientami - i dzisiaj widzi tu kilka dobrych przypadków wdrożenia;
  • z partnerami zewnętrznymi, czy to w fazie rozwoju, czy jako sojusz partnerów na całym świecie. Jako przykład takiego partnerstwa podano kooperację z japońskim Hino. W jej wyniku powstał nowy pojazd koncepcyjny – lekka ciężarówka dystrybucyjna od Volkswagen Caminhões e Ônibus w Brazylii, wyposażona w komponenty e-Drivetrain z firmy Hino. Dlaczego Traton nie korzystał tu ze swoich własnych silników? Nie uczynił tego, gdyż rozumie partnerstwa we właściwy sposób, jako uczenie się od siebie nawzajem i uzupełniające korzystanie z mocnych strony partnera w segmentach, w których powyższe wykazuje sens;
  • jako różne marki samochodów ciężarowych i autobusów. W tym kontekście współpraca w ramach Traton tworzy synergię i przejawia się poprzez wspólne korzystanie z indywidualnych mocnych stron. Podmiot stara się więc egzekwować pluralizm i włączenie w celu uzyskania najlepszej możliwej kompozycji ludzi.

Podsumowując w takim razie – innowacja oznacza sukces i satysfakcję klientów. Nie ma zatem sensu wymyślać pojazdy mogące jeździć na Księżycu, ponieważ Traton nie ma tam żadnej filii i klientów. Niemniej ma tysiące odbiorców na tej ziemi, na co dzień mających do czynienia z wielkimi wyzwania radykalnej transformacji. Kluczową rolę odgrywają tu:

  • zwiększenie presji na koszty i czas dostawy;
  • rosnąca globalizacja;
  • niedobór zasobów;
  • żądanie większej trwałości w każdym aspekcie.

Przy tym jedno pozostaje pewne - transport stanowi podstawę światowej gospodarki i wobec tego trudno jest myśleć o świecie bez transportu. Jednak transport musi się stale doskonalić, bo lepszy transport tworzy lepszy świat!

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA