REKLAMA

VDL przedstawia pierwsze pojazdy elektryczne do zbierania odpadów Cz.1

11 października 2019 roku VDL Translift w Dronten wraz z publicznymi odbiorcami odpadów – HVC, ROVA, gminą Rotterdam i Cure – zaprezentowało pierwsze ciężarówki elektryczne do zbierania odpadów i surowców.

 

Oba pojazdy z nadwoziami z załadunkiem bocznym – tzw. ładowarkami bocznymi zostały wprowadzone do eksploatacji przez HVC i ROVA w czwartym kwartale 2019 roku. Dwa elektryczne egzemplarze z żurawiem dla Rotterdamu i Cure pojawiły się zaś w pierwszym kwartale 2020 roku. Te modele elektryczne służa na obszarach mieszkalnych do zbierania odpadów i surowców niepodlegających recyklingowi, takich jak tworzywa sztuczne, kartony z metalami i napojami, odpady biodegradowalne i papier. Istotną zaletę tych aut stanowi to, że nie uwalniają żadnych szkodliwych substancji, a zbieranie odpadów odbywa się przy niewielkim hałasie. Elektryczne ładowarki boczne „podnoszą” minipojemniki na bok samochodu, a następnie opróżniają zawartość do nadwozia. Co więcej, wydania z żurawiem wyposażono w specjalny system, umożliwiający opróżnianie pojemników postawionych poniżej poziomu gruntu.

REKLAMA

Projekt tzw. żywego laboratorium

Oprócz HVC, ROVA, gminy Rotterdam, Cure i VDL, w tak zwanym projekcie żywego laboratorium bierze udział instytut badawczy TNO. TNO wykorzystuje doświadczenie i wiedzę liderów tego sektora do opracowania szerokiego planu implementacji. Plan ten jest niezwykle ważny, aby dzięki wejściu do użytku wariantów elektrycznych umożliwić sektorowi pełne zbieranie odpadów i surowców w sposób zrównoważony. Oprócz tych czterech liderów branży, do finansowania projektu przyczynia się jeszcze Holenderska Agencja Przedsiębiorczości (RVO). Częściowo dzięki tym wysiłkom publiczne przedsiębiorstwa zbiórki odpadów mogą wdrożyć nowe pojazdy. Po pomyślnym zakończeniu projektu żywego laboratorium strony spodziewają się, że seryjna produkcja tych w pełni elektrycznych ciężarówek rozpocznie się w 2020 roku.

Emisje

Zbiórka odpadów i surowców wtórnych z gospodarstw domowych idzie w parze z wieloma operacjami transportowymi. Ciężarówka pokonuje stosunkowo krótkie odległości, gdyż niemal ciągle stoi w miejscu, a następnie ponownie przyspiesza, jedzie i znowuż hamuje, by się zatrzymać. Prowadzi to do nieefektywnego spożytkowania konwencjonalnych silników Diesla, a w konsekwencji do wysokiego zużycia paliwa i związanych z tym emisji.

Innowacja

Inicjatorem i głównym wykonawcą projektu jest VDL Translift – producent innowacyjnych rozwiązań w zakresie zbiórki odpadów dla (podziemnych) pojemników w Dronten. Dyrektor Mathijs van der Mast mówi „To fantastyczne, że ten sektor ściśle współpracuje przy nowej generacji pojazdów. Jesteśmy dumni z rezultatów i mamy duże nadzieje na elektryczną przyszłość. Nowa platforma oferuje niezliczone możliwości kontynuacji innowacji i przyczynienia się do poprawy klimatu. Naszą „zieloną misją” jest odniesienie sukcesu”.

Wersje elektryczne w naturalny sposób są dostosowane do strategii „inteligentnej mobilności” VDL, oznaczającej elektryfikację, łączność, autonomiczną jazdę i usługi mobilne. Ponadto, dzięki tym nowym autom, VDL umacnia swoją pozycję lidera na europejskim rynku elektryfikacji typów ciężkich – klasy tonażowej ciężkiej. Dyrektor ds. zbiórki Gertjan de Waard z HVC, ocenia „Mieszkańcy oczekują, że zbieramy ich odpady w sposób jak najbardziej zrównoważony. Także my uważamy, że ważne jest, aby cały proces sortowania odpadów był jak najbardziej zrównoważony. W związku z tym HVC podejmuje świadome decyzje; wybieramy czysty i wydajny transport. Wybór elektrycznej ładowarki bocznej pozostaje z tym zgodny. Jestem dumny z tego, że nadszedł ten czas: jako największy publiczny podmiot zbierający w Holandii mamy obowiązek polegający na wyznaczeniu trendu w zakresie zrównoważonego rozwoju. Transport elektryczny stanowi logiczny krok dla HVC. Nie mogę się doczekać, aby wkrótce po raz pierwszy skorzystać z nowego pojazdu”. HVC użyje pierwszego elektrycznego samochodu do zbiórki w zakładzie w Velsen. Kierownik ds. administracji i zakupów, Allard van Bruggen z ROVA, stwierdza „Ten elektryczny system załadunku bocznego jest całkowicie zgodny z naszymi podstawowymi wartościami: połączony, profesjonalny i pionierski. Dlatego ROVA uważa, że zaangażowanie w elektrycznie prowadzoną zbiórkę jest ważne od samego początku. Oczywiście jakość i ilość naszych operacji musi pozostać niezmieniona. Pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi nie są gorsze od pojazdów wykorzystujących paliwa konwencjonalne. Wierzymy w tę elektryczną ładowarkę boczną”.

ROVA będzie korzystać z elektrycznego pojazdu do zbiórki w swoim zakładzie w Zwolle.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA