REKLAMA

Volvo Group i Isuzu Motors finalizują transakcję zbycia UD Trucks w ramach sojuszu – aliansu strategicznego

W dniu 1 kwietnia 2021 roku AB Volvo Volvo Group i Isuzu Motors zakończyły finalizację transakcji, w wyniku której Isuzu Motors nabyło UD Trucks od Volvo Group za wartość przedsiębiorstwa wynoszącą 243 miliardy jenów (około 19 miliardów SEK) bez gotówki i długów. Strategiczny sojusz w ramach segmentu pojazdów użytkowych między dwiema grupami, ukierunkowany na wykorzystanie możliwości związanych z trwającą transformacją branży, zacznie teraz funkcjonować. Szacuje się, że transakcja wywrze pozytywny wpływ na przychody operacyjne Grupy Volvo w drugim kwartale 2021 roku w wysokości blisko 2 mld SEK i zwiększy pozycję gotówkową netto Grupy Volvo o około 19 mld SEK.

Volvo Group i Isuzu Motors Producent

Sojusz między Volvo Group i Isuzu Motors ma na celu zbudowanie długoterminowych i solidnych relacji. Prace Sojuszu wkraczają teraz w kolejną fazę, aby uzyskać potencjalne synergie – efekty synergiczne w obszarach, które będą obejmować, ale nie ograniczać się do:

REKLAMA
  • Utworzenie partnerstwa technologicznego mającego na celu wykorzystanie uzupełniających się obszarów wiedzy stron w zakresie zarówno dobrze znanych, jak i nowych technologii oraz stworzenie większej bazy wolumenowej dla wspierania inwestycji w światowej klasy technologie.
  • Stworzenie najlepszych długoterminowych warunków dla silniejszej działalności w zakresie ciężarówek klasy tonażowej ciężkiej dla UD Trucks i Isuzu Motors w Japonii oraz na rynkach międzynarodowych poprzez przeniesienie własności całego biznesu UD Trucks z Volvo Group na Isuzu Motors.
  • Poszukiwanie dalszych możliwości jeszcze szerszej i głębszej współpracy w ramach firm zajmujących się pojazdami użytkowymi w różnych obszarach geograficznych i liniach produktów dla przyszłych rozwiązań logistyki miejskiej.
  • Eksploracja współpracy w sferach zakupów i logistyki, wykorzystanie wspólnej technologii oraz uzupełnianie się zasięgu geograficznego i zwiększanie wolumenu.

Grupa Volvo i Isuzu Motors utworzą wspólne biuro sojuszu z obiektami zarówno w Japonii, jak i w Szwecji, które będzie nadzorowane przez zarząd sojuszu składający się z prezesa Isuzu Motors, dyrektora generalnego Volvo Group oraz innych kluczowych członków kadry kierowniczej z obu grup. Uzgodniono, że sojusz będzie obowiązywał przez co najmniej 20 lat i ma na celu zajęcie się możliwościami oraz wyzwaniami branży logistycznej przyszłości, maksymalizując wartość i korzyści dla klientów, a także dla społeczeństwa.

W 2020 roku przychody UD Trucks wyniosły 261 miliardów jenów (około 23 miliardy SEK). Działalność ta miała nieznacznie pozytywny wpływ na dochody operacyjne Grupy Volvo w tym samym okresie. W odniesieniu do przejęcia UD Trucks przez Isuzu Motors, dodatkowa kwota do 15 miliardów JPY (około 1,2 miliarda SEK) ma zostać wypłacona Volvo Group jako przychód – pozycja zarobkowa, zależny od wyników UD Trucks w latach 2021-2023.

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA