REKLAMA

Volvo Trucks dostrzega zwiększone zainteresowanie gazem w Europie jako alternatywę dla oleju napędowego do ciężarówek o dużej ładowności

Przewoźnicy i ich klienci są coraz bardziej zainteresowani redukcją emisji CO2 oraz kosztów poprzez stosowanie jako paliwa schłodzonego skroplonego gazu. Z tego powodu, podobnie jak przy poprzedniej generacji, nowe ciężarówki Volvo FH i FM są również oferowane z silnikami zasilanymi skroplonym gazem ziemnym i biogazem, oferującymi takie same osiągi, jak wysokoprężne odpowiedniki. Wykorzystanie biogazu umożliwia osiągnięcie transportu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.

Program UE „Zielony Ład” wyraźnie wskazuje, w jakim kierunku musi zmierzać branża transportowa, aby zapewnić bardziej ekologiczną przyszłość. Oznacza to konieczność określenia terminu zakończenia korzystania z paliw kopalnych. W rezultacie przewoźnicy i ich klienci coraz częściej szukają alternatyw dla oleju napędowego. Lars Mårtensson, dyrektor ds. środowiska i innowacji w Volvo Trucks, mówi „W przypadku przewozów długodystansowych samochody ciężarowe zasilane LNG są obecnie najbardziej opłacalną alternatywą dla pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. Paliwo to jest dostępne w wystarczająco dużych ilościach i po konkurencyjnej cenie. Zwiększanie liczby samochodów ciężarowych zasilanych gazem stwarza dogodne warunki do stopniowego poszerzania wykorzystania skroplonego biogazu”.
Układ napędowy Volvo Trucks zasilany skroplonym biogazem i gazem ziemnym ma sprawność energetyczną porównywalną ze sprawnością jego odpowiedników zasilanych olejem napędowym, ale emituje znacznie mniej CO2. Zastosowanie skroplonego biogazu, znanego też jako bio-LNG, w tzw. ujęciu „od zbiornika do koła” (TTW) w porównaniu ze zwykłym europejskim olejem napędowym redukuje emisję netto nawet o 100%, natomiast gazu ziemnego o około 20% (TTW).

Zmniejszenie zależności od oleju napędowego wymaga dużych inwestycji

Produkcja biogazu wymaga większej liczby zakładów wytwórczych do beztlenowego rozkładu odpadów z możliwością schłodzenia gazu do postaci płynnej. Z obliczeń dokonanych w różnych badaniach wynika, że w Europie do 2030 roku ponad 20% oleju napędowego można zastąpić gazem odnawialnym w postaci bio-LNG. Liczba stacji paliw oferujących skroplony gaz stale rośnie. Już teraz na wielu trasach stacje oferujące gaz mogą być alternatywą dla tych proponujących olej napędowy. Jednak liczba stacji paliw nadal musi rosnąć w tempie odpowiadającym wzrostowi liczby samochodów zasilanych gazem. Lars Mårtensson zauważa „Inwestując w ciężarówki zasilane LNG pokazujemy, że bio-LNG jest ważną alternatywą pozwalającą zmniejszyć zależność od paliw kopalnych. Niemniej, aby przyspieszyć przejście do transportu neutralnego dla klimatu, konieczne okazuje się dalsze inwestowanie w stacje paliw oferujące skroplony gaz i podejmowanie działań ułatwiających przewoźnikom inwestowanie w ciężarówki zasilane gazem”.

REKLAMA

Przyszłość wymaga przygotowania mieszanki paliw

Ponieważ żaden pojedynczy nośnik energii nie jest w stanie sprostać wszelkim wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, w dającej się przewidzieć przyszłości wciąż będą współistnieć różne rodzaje paliw i układów napędowych. Lars Mårtensson wyjaśnia „Zastosowanie nowej technologii będzie kluczem do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W Europie udział samochodów ciężarowych zasilanych LNG będzie stopniowo wzrastał. Ale nie będą one w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom transportowym. Elektromobilność będzie odgrywać ważną rolę na szczeblu lokalnym oraz regionalnym, a rozwój akumulatorów i infrastruktury ładowania będzie istotnym czynnikiem zwiększania jej zasięgu”.
Jednocześnie rozwiązania elektromobilne wykorzystujące wodorowe ogniwa paliwowe w dalszej perspektywie mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na akumulatory w transporcie długodystansowym.
Lars Mårtensson dodaje „Chociaż dokonano obiecujących zmian w technologii wodorowych ogniw paliwowych, nadal istnieją praktyczne i finansowe przeszkody do pokonania, zanim w transporcie ciężkim ogniwa te przyniosą znaczące korzyści klimatyczne”.
Pomimo całego postępu technicznego w dziedzinie elektromobilności, ciągła poprawa wydajności silników spalinowych jeszcze przez wiele lat będzie odgrywać kluczową rolę w zmniejszaniu wpływu na klimat. Lars Mårtensson podsumowuje „Dzisiejsze silniki już teraz pozwalają wiele zrobić, aby ograniczyć wpływ na klimat. Na przykład zarówno nowe, jak i starsze ciężarówki Volvo z silnikiem wysokoprężnym mogą być zasilane HVO, biopaliwem wytwarzającym bardzo niski poziom emisji CO2 netto. Problem polega na tym, że dostępność biopaliw nadal należy do bardzo ograniczonych”.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA