REKLAMA

Volvo Trucks prezentuje koncepcyjne elektryczne samochody ciężarowe o dużej ładowności przeznaczone dla branży budowlanej i transportu regionalnego.

Volvo Trucks, które ostatnio rozpoczęło sprzedaż ciężarówek elektrycznych do transportu miejskiego, rozważa zagadnienia związane z kwestią, jak można zmniejszyć wpływ transportu ciężkich ładunków na klimat i środowisko, skoro zapotrzebowanie na przewozy stale rośnie? W tym kontekście wyraża przekonane, że elektryfikacja może stanowić konkurencyjną alternatywę także dla pojazdów klasy tonażowej ciężkiej. Aby zbadać i zademonstrować możliwości w tej sferze, firma opracowała dwa europejskie koncepcyjne warianty w pełni elektryczne przeznaczone do transportu budowlanego i dystrybucji regionalnej.

Producent

Roger Alm, prezes Volvo Trucks, stwierdza „W dłuższej perspektywie dostrzegamy znaczny potencjał elektrycznych samochodów ciężarowych o dużej ładowności przeznaczonych dla branży budowlanej i transportu regionalnego. Za pomocą koncepcyjnych samochodów ciężarowych chcemy badać i prezentować różne przyszłościowe rozwiązania, jednocześnie analizując poziom zainteresowania na rynku i w społeczeństwie. Aby zwiększyć zapotrzebowanie na elektryczne samochody ciężarowe, należy intensywnie rozbudowywać infrastrukturę ładowania oraz stworzyć silniejsze zachęty finansowe dla przewoźników, którzy jako pierwsi wprowadzają nowe pojazdy o niższym oddziaływaniu na środowisko i klimat”.

Elektryczne ciężarówki o dużej ładowności mogą zapewnić lepsze środowisko pracy kierowcom i pracownikom budowlanym, gdyż generują mniej hałasu i nie emitują spalin. Zerowa emisja spalin będzie mieć istotny wpływ na jakość powietrza w dynamicznie rozbudowujących się miastach. Ze względu na niski poziom hałasu, auta te mogą też pracować przez więcej godzin w ciągu doby, co pozwoli usprawnić operacje na przykład w dużych projektach budowlanych oraz transporcie w miastach i ich okolicach. Tym samym szersze i głębsze wprowadzenie ciężkich pojazdów elektrycznych w dystrybucji regionalnej powinno się przełożyć na ograniczenie całościowego wpływu sektora transportowego na klimat. Szczególnie, że dystrybucja towarów w Unii Europejskiej ma w większości wypadków charakter regionalny. Dlatego w Europie regionalny transport ładunków realizuje ogromna liczba samochodów o średnim przebiegu rocznym 80 000 km. Oznacza to, że szersze wykorzystanie wersji elektrycznych do dystrybucji regionalnej będzie niezwykle korzystne dla klimatu, biorąc pod uwagę, że takie pojazdy nie korzystają z paliw kopalnych.

REKLAMA

Proponując ciężarówki o dużej ładowności przeznaczone dla branż budowlanej i dystrybucji regionalnej Volvo Trucks zamierza rozpocząć od realizacji europejskiego projektu pilotażowego, w którym wezmą udział wybrani klienci i niewielka liczba taboru elektrycznego. Później nastąpi intensyfikacja komercjalizacji. Przy czym ta szybkość elektryfikacji będzie zależeć od wielu czynników. Z jednej strony konieczna staje się poważna rozbudowa infrastruktury ładowania, a z drugiej gwarancja, że długoterminowo regionalne sieci elektroenergetyczne mogą zapewniać wystarczającą przepustowość. Aby skłonić więcej przewoźników do inwestowania w typy elektryczne, konieczne są zachęty finansowe. Mogą je także tworzyć nabywcy usług przemieszczania, oferując długoterminowe kontrakty i preferując zakup zrównoważonych rozwiązań transportowych. Wielu przewoźników ma bardzo małe marże, więc każda nowa inwestycja musi być opłacalna. Niemniej równolegle z rosnącą elektryfikacją sektora transportu, jeszcze przez wiele lat kluczową rolę w przewozach długodystansowych będzie odgrywać ciągłe doskonalenie efektywności silników spalinowych. Obecne silniki ciężarówek są mianowicie efektywnymi konwerterami energii zasilanymi olejem napędowym lub różnymi paliwami odnawialnymi, takimi jak skroplony biogaz lub HVO, przy czym nadal istnieją możliwości rozwoju tej technologii.

Ciężarowe Volvo korzystające z alternatywnych paliw/układów napędowych:

  • FL Electric i FE Electric. Oba te samochody są całkowicie elektryczne i przeznaczone na przykład do lokalnej dystrybucji oraz wywozu odpadów w miastach.
  • FH LNG i FM LNG. FH do długodystansowych przewozów ciężkich ładunków i FM do transportu regionalnego ciężkich ładunków są zasilane skroplonym gazem ziemnym lub biogazem.
  • FE CNG. FE zasilane sprężonym gazem ziemnym lub biogazem służy do dystrybucji lokalnej i wywozu odpadów.
    OkAnuluj

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA