REKLAMA

Volvo Trucks upraszcza codzienne czynności, wprowadzając nowy interfejs usług cyfrowych: Volvo Connect

Udostępniając Volvo Connect, nowy portal skupiający cyfrowe usługi i funkcje w ramach jednolitego interfejsu, koncern ułatwia swoim klientom pełne wykorzystanie zalet cyfryzacji i komunikacji.

Producent
Fot. Producent

Właściciele ciężarówek i przewoźnicy coraz szerzej wykorzystują bowiem systemy telematyczne oraz usługi cyfrowe w celu zwiększania swojej wydajności i opłacalności, z czym jednak wiąże się niedogodność w postaci konieczności posługiwania się większą liczbą różnorodnych systemów i interfejsów. Dzięki wprowadzeniu Volvo Connect, szeroki zestaw usług elektronicznych i zdalnych zostanie zgrupowany w jednym, przyjaznym dla użytkownika portalu. System ten zostanie uruchomiony we wrześniu 2018 roku. Będzie regularnie rozwijany i aktualizowany w nadchodzących latach. Zapewnia on dostęp do istotnych usług i informacji, potrzebnych w codziennej pracy, grupując je w jednym miejscu. Poza zarządzaniem flotą i planowaniem obsługi technicznej, wspieranych będzie wiele innych aspektów działalności transportowej, w tym dotyczących administracji i przestrzegania przepisów prawa. Będzie także platformą sprzedaży, umożliwiającą zamawianie i aktywację dodatkowych usług. W ten sposób użytkownicy zyskają możliwość dostosowania interfejsu do własnych potrzeb, tak aby najważniejsze dla nich informacje i usługi były szybko i łatwo dostępne.

Wraz z Volvo Connect, firma wprowadza też Data Access (Dostęp do Danych) – nową usługę umożliwiającą przechowywanie danych pojazdu, w tym pojazdów różnych marek, i dostęp do nich za pośrednictwem chmury, w oparciu o protokół rFMS (Remote FMS). Dzięki temu możliwa staje się właśnie integracja tych danych z systemami administracyjnymi klienta i wykorzystywanie ich w celu zarządzania flotą bez względu na markę i model auta.

REKLAMA

W grupie pozostałych wdrażanych usług cyfrowych znajdują się zaś m.in. Dynafleet Safety Service (Raport Bezpieczeństwa Dynafleet) – usługa ułatwiająca klientowi monitorowanie stylu jazdy kierowców i działania aktywnych systemów bezpieczeństwa – oraz Vehicle Status (Stan Pojazdu) – usługa nadzorująca kluczowe podzespoły pojazdu w celu łatwiejszej identyfikacji potencjalnych usterek, mogących wymagać naprawy natychmiastowej lub podczas następnej obsługi technicznej.

Na początek Volvo Connect obejmie te trzy usługi oraz dodatkowo Dynafleet i Kalendarz Serwisowy. Z czasem oferta ulegnie rozszerzeniu. Klienci będą mogli wybierać spośród szerokiej gamy informacji, funkcji i usług pomocnych w optymalizowaniu różnych aspektów ich działalności, pochodzących zarówno od samego wytwórcy samochodów – w tym przypadku Volvo Trucks, jak i dostawców zewnętrznych.

Volvo Connect jest wprowadzany na rynek w czasie, gdy cyfryzacja zmienia sposób pracy i życia ludzi. Powyższe dotyczy również branży transportowej. Nowe platformy programowe, przykładowo w obszarach współużytkowania pojazdów czy planowania podróży, kreują nowe modele biznesowe i zachowania konsumenckie. We współczesnej branży transportowej ciągle istnieje znaczny potencjał w zakresie zwiększenia przejrzystości, efektywności i wydajności. Połączenie komunikacji z analizą danych otwiera nowe możliwości wspierania naszych klientów.

Biorąc pod uwagą szybkie tempo zmian, portal Volvo Connect pomyślano jako rozwiązanie długofalowe. W miarę udostępniania kolejnych funkcji i informacji oraz opracowywania nowych cyfrowych usług, zarówno przez Volvo Trucks, partnerów branżowych, jak i zewnętrznych dostawców oprogramowania, umożliwi on klientom dostęp i wykorzystanie pełni możliwości tych rozwiązań. Tym samym ułatwi podmiotom z tego sektora płynne wejście w ciekawą, nową, cyfrową przyszłość, odzwierciedlając ideę, by być gotowym na nią już dzisiaj.

Wprowadzanie Volvo Connect i powiązanych z nim usług na poszczególnych rynkach będzie przebiegać według indywidualnych harmonogramów.

Generalnie zatem Volvo Connect grupuje cyfrowe i zdalne usługi w ramach wspólnego interfejsu, w rezultacie ułatwiając dostęp do danych, wiadomości i funkcji niezbędnych do efektywnego, bieżącego zarządzania działalnością. Przykładami funkcji, jakie zostaną udostępnione, są:

  • Dynafleet – nowo zaktualizowana wersja opracowanego przez Volvo Trucks systemu zarządzania flotą;
  • Kalendarz Serwisowy – aplikacja do przeglądania harmonogramu planowej obsługi technicznej pojazdu;
  • Dostęp do Danych – nowa usługa, umożliwiająca przechowywanie danych pojazdu i dostęp do nich za pośrednictwem chmury;
  • Raport Bezpieczeństwa Dynafleet – aplikacja umożliwiająca monitorowanie i identyfikację zdarzeń kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak gwałtowne hamowanie czy zapięcie pasa bezpieczeństwa, które następnie mogą być wykorzystane w celu szkolenia kierowcy;
  • Stan pojazdu – usługa monitorująca kluczowe podzespoły pojazdu oraz identyfikująca potencjalne usterki, które mogą wymagać naprawy natychmiastowej lub podczas następnej obsługi technicznej;
  • Zarządzanie Zasobami – przegląd zasobów we flocie, uwzględniający nie tylko pojazdy;
  • Historia Serwisowa – przegląd historii napraw pojazdu, wraz ze szczegółowym wykazem czynności, wykonanych w autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

Volvo Connect został opracowany we współpracy z Connected Solutions, organizacją należącą do Grupy Volvo, odpowiedzialną za tworzenie rozwiązań i usług zdalnych oraz administrowanie nimi.

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA