[ X ]

Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej (również poprzez zamknięcie tego komunikatu), wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na zasadach wskazanych w "Polityce prywatności"

Kontynuuj przeglądanie

REKLAMA

Volvo Vera – pierwsza kompletna ciężarówka Poziomu 4.0 dla działania w Środowisku 4.0 Cz.1

We wrześniu 2018 roku Volvo Trucks ujawniło eksperymentalną ciężarówkę, a właściwie bezzałogową – bezkabinową autonomiczną, w pełni elektryczną ciągnącą jednostkę transportową, o nazwie Vera. Ma ona postać 2-osiowej jednostki napędzanej – silnikowej, w wydaniu z siodłem – jako ciągnik siodłowy.

Fot. Producent

W przypadku Vera nazwa ciężarówka staje się więc metodologicznie nazwą nieco dyskusyjną w użyciu, gdyż pojazd ten w ogóle został pozbawiony kabiny i konstrukcyjnie praktycznie nie ma możliwości jej późniejszego wprowadzenia. Tym samym jednak całkowicie spełnia wymagania – założenia Pojazdu Użytkowego 4.0 – Pojazdu Użytkowego Poziomu 4.0, którymi są:

REKLAMA
  • pełna autonomizacja poruszania się;
  • całkowicie elektryczny układ napędowy, co powoduje spełnianie wymogu wysokiej proekologiczności;
  • pełna zdolność do funkcjonowania w sieci – w środowisku sieciowym - sieciocentrycznym.

Ważna pozostaje tu również tzw. holistyka w sferze zagadnień związanych z użytkowaniem – w swojej analizie Vera wymaga bowiem podejścia zintegrowanego i kompletnego w kwestii spojrzenia na problemy i generalnie problematykę transportu towarowego. W efekcie bezwzględnie musi być analizowana w niezwykle szerokim kontekście. W takim układzie należy ją zatem rozpatrywać jako składnik znacznie większej systemowej całości – znacznie większego centralnie sterowanego, zarządzanego i kontrolowanego systemu logistyczno-przewozowego, związanego ze zoptymalizowanym w układach czasowym, kosztowym, organizacyjnym i zasobowym przemieszczaniem ładunków (dóbr) z określonych punktów nadania do określonych punktów odbioru, z możliwymi punktami komasowania i dekomasowania (rozkomasowywania) – formowania i rozformowywania zadanych przesyłek, w celu uzyskania postawionych przed tym systemem celów ekonomicznych, w tym kosztowych, oraz – jako powiązane składowe – elementów jakościowych, m.in. dotyczących pewności, szybkości, bezpieczeństwa i dostępności. W rezultacie Vera – wpięta odpowiednio w taki zintegrowany – skoncentrowany oraz centralnie sterowany i zarządzany system – odpowiada za przesył ładunków pomiędzy wyznaczonymi miejscami zgodnie z założonymi brzegowymi, przyjętymi i rozpatrywanymi w tym procesie określonymi wskaźnikami. Wskaźniki te pozostają ważne z punktu widzenia zarówno bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację tych operacji, jak i w jakikolwiek sposób – w jakimkolwiek zakresie związanych – mających bezpośredni i pośredni interes – w ich w pełni przynajmniej zoptymalizowanym wykonywaniu, w myśl obowiązujących w tym zakresie w danej grupie – organizacji kryteriów oceny (ewaluacji).

zobacz galerię

Komentarze

 
DODAJ KOMENTARZ
REKLAMA